KINH CẦU SÁM HỐI

KINH CẦU SÁM HỐI

 

Xin quy Ngọc Phật

Con xin sám hối Đất Trời

Sám hối Cha Mẹ là Trời Đất nay

Con xin quỳ gối chắp tay

Con xin sám hối cho nay chính mình

Sám hối cho cả gia đình

Ai có tội lỗi con trình con thưa

Việc làm sáng, tối, chiều, trưa

Vì trần vụng dại làm bừa bấy nay

Phạm vào tội với Trời mây

Phạm vào Luật Thánh với nay Luật Trời

Phạm vào Luật của trần đời

Con sẽ hối cải trình Trời con xin

Con trình Phật, Thánh, Thần thiêng

Của nước Nam miền đại xá từ đây

Con sẽ tự viết đơn này

Làm đơn sám hối xin nay nhà Trời

Xin Cha, xin Bác xá đời

Tội kia con sửa nay thời từ đây

Con không tái phạm từ rầy

Con xin thành khẩn từ đây con chừa.

Lời dạy:

 

Tội ai người ấy viết thưa

Phong bì dán kín thực về như thư

Dâng lên làm lễ nay từ

Ở nhà hoặc miếu, đình về đền nay

Không phải vàng mã chi đây

Dâng ly lễ mỏng cũng nay được mà

Không phải tiền vàng chi qua

Thánh không ăn đút lót là của ai

Có tội trần thế tự khai

Tự giác dâng kính việc sai của mình

Để mà thành khẩn tội tình

Nhẹ tha nặng phạt bớt tình khổ đau

Được bớt bao nỗi âu sầu

Tự trần sửa đổi cúi đầu van xin

Không kể cán bộ dân thường

Ở đâu cũng có đa vương tội Trời

Các Quan ghi rõ từng người

Sổ Trời đã có ghi đời không sai

Ghi tên, ghi họ những ai

Sổ Trời, Trời chẳng ghi sai cho trần

Tội trần Cha sẽ xử phân

Toà Thiên Cha xử khác phần trần gian

Để cho dân biết rõ ràng

Để tu cho đúng Đạo ban của Người

Thần thiêng đất thiêng nay thời

Đất có hồn Người, Đất được nói nay

Nói ngày, nói đêm lúc này

Để trần phải nhất tâm nay tu đời

Tu cho đất nước sáng tươi

Tu cho mọi người trần thế dương gian

Đừng mắc vào tội cơ hàn

Ngục tù tra khảo khổ làm cháu con

Hãy tu, tu đắc lời son

Khi chết khỏi phải mỏi mòn ngục gông

Trần phải sám hối Thiên Cung

Đọc to, nhỏ cũng được cùng từ đây

Hai câu tụng một câu này

Xin quy Ngọc Phật từ đây con chừa./.

Kết thúc 21h ngày 15/10/2001 (ngày 30/8/Tân Tỵ)

Viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *