Kinh cầu độ liệt sĩ nước nam

KINH CẦU

ĐỘ LIỆT SĨ NƯỚC NAM

 

Kinh cầu độ nước, độ dân

Cầu Trời, cầu Đất, độ ân nước nhà

Cầu Trời độ khắp nước ta

Mưa hoà, gió thuận, an gia của, người

Cầu Cha độ khắp muôn nơi

Độ khắp Đất, Trời, Tổ quốc quê hương

Cầu Cha độ khắp bốn phương

Độ hồn liệt sĩ chiến trường gần xa

Cầu hồn liệt sĩ nước ta

Hồn vì dân tộc bao la nghĩa tình

Hồn vì Tổ quốc hy sinh

Hồn vì độc lập, hoà bình, tự do

Hồn vì Tông Tổ chăm lo

Cho một đất nước lớn to, mạnh giầu

Hôm nay sở nguyện ý cầu

Cầu hồn liệt sĩ ước câu đã thành

Cầu hồn từ khắp địa danh

Từ nơi chín suối an lành yên vui

Cầu hồn từ chốn xa xôi

Trên rừng hải đảo khắp nơi nước nhà

Nội nước, ngoại nước Nam ta

Từ đời dựng giữ nước nhà Việt Nam

Trải qua sóng cả mưa ngàn

Lên rừng xuống biển bao ngàn năm qua

Hồn đi chiến đấu xa nhà

Hồn vì độc lập Quốc gia hùng cường

Hồn quân anh dũng phi thường

Dân ta đền đáp khói hương phụng thờ

Đời đời dân nước ơn nhờ

Tổ Tông đất nước xưa, giờ, mai sau

Đời đời dân bảo với nhau

Hãy thờ liệt sĩ dài lâu trường tồn

Tuần, rằm, giỗ, tết mời hồn

Chùa, đền, đình xã, làng thôn, thị thành

Mời hồn liệt sĩ thanh danh

Về nơi tụ hội an lành yên vui

Về nơi dân lễ dân mời

Về nơi dân kính cầu người có công

Về nơi dân nước kính mong

Đền công báo đáp, mừng công ơn người

Nước ta độc lập lâu rồi

Dân ta đang đã thờ người có công

Hôm nay trước cửa Công Đồng

Hồn Cha báo khắp non sông nước nhà

Một ngày đại lớn lo ra

Rước hồn liệt sĩ về toà anh linh

Về khắp các nơi cung đình

Từ đây hồn được thực tình lên ban

Ban thờ liệt sĩ vẻ vang

Đền, chùa, đình làng ở khắp quê hương

Đâu cũng có dân đền ơn

Có dân đáp nghĩa khói hương phụng thờ

Đâu đâu dân cũng cậy nhờ

Cầu hồn liệt sĩ bây giờ, xưa, nay

Cầu hồn khắp nước non này

Độ dân giúp nước từng ngày cho dân

Dân không biết liệt sĩ trần

Hàng ngày vẫn giúp nước dân Nam nhà

Giúp Âm giúp Dương nước ta

Giúp nhiều việc lắm bao la nghĩa tình

Những người liệt sĩ quên mình

Lo cho độc lập, hoà bình Quốc gia

Chết rồi hồn vẫn theo Cha

Đi làm công việc giúp ra cho đời

Giúp dân, giúp nước muôn nơi

Truy quét tội phạm với đời công an

Vẫn lo, vẫn giúp, vẫn làm

Vẫn cùng chiến sĩ công an truy lùng

Vẫn làm công việc vẫn chung

Cùng một chí hướng theo cùng nước Nam

Sống là chiến sĩ hiên ngang

Hy sinh hồn vẫn sẵn sàng vì dân

Chiến công thầm lặng góp phần

Nước đời mới được hồng ân thế này

Những hồn cán bộ nước nay

Vẫn làm vẫn giúp nước này Việt Nam

Vẫn cùng Quốc Hội lo toan

Diệt trừ tệ nạn tham quan lọc lừa

Diệt trừ những kẻ làm bừa

Thất thoát tiền của sớm trưa dân mình

Gây bao bức xúc tội tình

Âm cán bộ mình vẫn giúp nước ta

Từ nay trên khắp nước nhà

Hãy cầu Phật, Thánh trên Toà Tâm Linh

Hãy cầu cán bộ Âm mình

Hãy cầu liệt sĩ anh linh giúp trần

Giúp Dương giúp Âm đôi phần

Giúp hộ, độ trần, cả nước Nam ta

Đừng ai quên lãng bỏ qua

Những người vì nước, vì nhà, vì dân

Những người có công dưới trần

Những người đấy được Thánh, Thần tặng ban

Những người đấy được làm quan

Quan Âm đang giúp nước Nam dân mình

Khắp trong cả nước kính trình

Những ngày đại lễ nước mình lớn to

Người âm cũng biết chăm lo

Trị an bảo vệ cùng lo với trần

Âm, Dương đôi ngả chung phần

Dương lo việc lớn Âm phần giúp thêm

Cùng theo chung một chủ trương

Của Đảng, Quốc Hội đủ đường tốt tươi

Đời đời theo gót chân người

Học tư tưởng Bác sáng ngời vinh quang

Làm theo lời Bác dạy ban

Đời đời theo Đảng nước Nam anh hùng

Chấp hành chính sách nói chung

Của Đảng, Quốc Hội ban cùng cho dân.

 

Kính viết theo lời Thánh dạy tại Đền Hoà Bình,

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *