KÍNH CẦU PHẬT TỔ TRÚC LÂM ĐỘ HỒN VONG MỚI MẤT TRONG GIA ĐÌNH

KÍNH CẦU PHẬT TỔ TRÚC LÂM

ĐỘ HỒN VONG MỚI MẤT TRONG GIA ĐÌNH

Kính xin cầu Đức Phật Hoàng

Cầu Phật Tam Tổ nước Nam độ hồn

Cầu Tam vị Phật độ dồn

Cứu độ vong hồn mới mất ra đi

Cầu Tam Tổ Phật độ trì

Cho vong âm được bước đi nhẹ nhàng

Cho vong âm khỏi bàng hoàng

Vì xa dương thế, họ hàng, Gia tiên

Cầu cho vong được bình yên

Vong xa dương thế được yên tốt lành

Cầu cho vong được an nhanh

Về với Tiên Tổ an lành từ đây

Âm phần có sổ ghi ngay

Họ tên vong được từ nay đời đời

Sau khi nhập mộ xong rồi

Các Quan giúp hộ hồn đời Gia tiên

Hàng ngày ở dưới âm miền

Có Quan dẫn dắt đưa lên gia đình

Một ngày ba bữa vong linh

Các Quan dẫn dắt vong mình về quê

Khi đi cho đến khi về

Có Quan độ hộ về quê, gia đình

Vong không tự ý một mình

Có vong gia đình, già, trẻ, hộ vong

Đời vong không phải long đong

Không phải khổ sở, an lòng từ đây

Vong về suối vàng từ nay

An nhàn phần xác cả nay phần hồn

Không phải vất vả khổ dồn

Không phải làm việc như người dương gian

Không ai buôn bán rõ ràng

Già, trẻ, lớn, bé, an nhàn hồn vong

Đã tu đời hồn sáng trong

Chết không phải khổ hồn vong gia đình

Ai có tội lỗi thực tình

Khi chết phải khổ ngục hình tù giam

Cầu siêu cũng chẳng được an

Không Phật nào cứu khỏi giam tù hồn

Sống tu cho khỏi tội dồn

Thác tu đời hồn mát mẻ thảnh thơi

Thác về với chốn nghỉ ngơi

Đời hồn an lạc vui chơi thanh nhàn

Phật, Thánh giúp độ rõ ràng

Mọi điều hồn được an khang mọi bề

Khi hồn sống ở làng quê

Sống tốt, thác tốt, không hề khổ chi

Âm, Dương cách biệt một khi

Luật Âm, Dương chẳng khác gì, giống nhau

Cho nên đời mới có câu

Sống tu cho đẹp, đời sau an nhàn

Thác được giờ đẹp an khang

Con, cháu, họ hàng không phải lo chi

Cầu Phật độ vong quy y

Đời đời tốt đẹp an vì cảnh âm
Đời hồn mãi mãi an lòng

Suối vàng mát mẻ cảnh vong âm phần

Nhớ rằng con cháu người trần

Vẫn nhớ thương phần hồn đã quy Tiên

Tuần rằm gia đình đèn hương

Hồn về hiến hưởng tâm hương lòng thành

Đội ơn Phật đã ban dành

Độ vong, dạy cả người trần từ đây ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *