KINH CẦU ĐỘ CHO VONG ÂM MỚI MẤT

KINH CẦU ĐỘ

CHO VONG ÂM MỚI MẤT

Kính cầu Phật, Thánh với Thần

Cứu độ vong trần vừa mới ra đi

Độ vong mới mất an vì

Âm, dương cách trở vong đi xa trần

Cầu Cha, cầu Mẹ độ ân

Độ cho vong trần mới mất an khang

Cầu Cha, Mẹ Tổ nước Nam

Độ hồn mới mất được an thân hồn

Cầu Phật đất nước độ dồn

Độ cho vong hồn mới mất từ nay

Hồn về nhập xác đủ đầy

Ba hồn (chín vía), (bảy vía) về đây tại nhà

Mời về hiến hưởng lễ quà

Thanh bông hoa quả cùng là thực tiên

Cơm canh gia đình dâng lên

Kính nhờ trên giúp gia tiên thỉnh mời

Một ngày ba bữa dưới đời

Cầu các quan giúp tại nơi gia đình

Cho vong được hưởng thực tình

Lễ của gia đình, cơm cúng  cho vong

Gia đình thương xót đau lòng

Nhắc vong nhớ luật ở trong âm phần

Một ngày cúng cơm người thân

Chỉ được ba tiếng vong trần về ăn

Sáng, trưa, chiều, nhớ rõ ràng

Đúng giờ đã có mời sang vong nhà

Không được sai giờ mời ra

Vong âm phải ở mộ nhà của vong

Cầu quan dẫn giúp hộ vong

Cho vong nhớ được luật trong âm phần

Sáng, trưa, chiều có ba lần

Vong về nhà được hưởng phần cúng cơm

Cúng trăm ngày Luật Thiên Vương

Không cúng là khổ, trần dương nhớ lời

Cầu hồn chín suối mỉm cười

Con cháu nhớ lời Thánh dạy gia tiên

Đời người có một lần nên

Ai mất cũng vậy chớ quên điều này

Đừng gửi vong đi ăn mày

Thờ vong cúng giỗ việc này báo ân

Đừng ai để khổ vong trần

Sống nghèo, thác cũng đủ phần cúng cơm

Nhớ lời Phật, Thánh, Thiên Vương

Ngày ba bữa cúng đèn hương tại nhà

Không phải cúng chay chi qua

Cúng mặn đều được không là lo chi

Cầu Phật, Thánh, Thần độ trì

Cho vong mới mất bước đi thanh nhàn

Cầu Thần xứ mộ các Quan

Độ vong mới mất  an khang dưới mồ

Ngày ba bữa, vong đi về

Xin Quan độ hộ đi, về tận nơi

Gia đình xin kính lễ mời

Vong hồn hiến hưởng tại nơi ban thờ ./.

Bài này cúng được trong 100 ngày. Từ khi mới mất, ba ngày, tuần đầu, 49 ngày, 100 ngày đều cầu kinh này được. Tự đổi chữ (ông, bà, anh, chị, cháu, già, trẻ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *