Kinh cầu Phật, thánh với thần

KINH CẦU

PHẬT, THÁNH VỚI THẦN

 

1. Kính cầu Phật, Thánh với Thần

Của non nước Việt muôn phần tốt tươi

Cầu Phật Việt Nam độ đời

Độ cho bầu trời Tổ quốc núi sông

Phật là người xưa có công

Người thật của nước Cha Ông bao đời

Phật đã làm Vua một thời

Phật người cách mạng Phật người vì dân

Phật tu cho nước Nam trần

Phật là người thật vì dân vì đời

Phật Tổ thứ nhất là Người

Nhân Tông chính thực có thời hồn Thiên

Người tu theo Đạo Thánh hiền

Người tu cho nước dân yên thanh bình

Đức Vua Đền Hùng anh linh

Người là thứ nhất công trình làm vua

Tái hồn giúp nước dẫn đưa

Làm vua rồi lại sớm trưa tu hành

Không ai hiểu được ngọn ngành

Sổ Trời ghi lại đích danh từng người

Có hồn Trời gửi tại nơi

Thế trần để giúp cho đời sinh ra

Để có nguồn cội cho ta

Sinh thành ra Phật nước nhà Việt Nam

Để cho dòng tộc hiên ngang

Có Phật thứ nhất Việt Nam anh hùng

Phật người có tích có công

Có ích cho cả núi sông Nam nhà

Người tu cho cả Quốc gia

Anh linh tươi đẹp trên toà ngôi cao

Dân ta không biết tự hào

Thờ Phật nhà phụ ai nào hiểu chi

Dân hãy sám hối tâu quỳ

Đây chính là Phật Tổ thì nước Nam

Hồn Đức Vua Hùng tái sang

Để làm tiếp việc giúp sang cho đời

Hồn Đất nước, Hồn Đất Trời

Hồn của sông núi hồn đời cho dân

Hồn có một sự đặc ân

Một sự đặc nghĩa phúc phần cao sang

Do Trời do Đất tặng ban

Do Tông do Tổ Văn Lang ban Người

Đây sự xếp đặt của Trời

Cho Vua tái thế được Người sinh ra

Được làm Vua có thế mà

Phải bỏ áo mũ Vua là đi tu

Vào rừng Yên Tử mịt mù

Biết bao năm tháng âm u mới thành

Người không một chút ham danh

Không ham bổng lộc tự hành thân tu

Đắc thành theo Luật Thiên thu

Trời đất đắp bù có sự trường lưu

Bỗng dưng đâu có những điều

Như là thần thoại nhiều điều ai hay

Chỉ Trời có sổ ghi ngay

Thì Trời mới rõ việc nay cho trần

Bây giờ Trời báo cho dân

Để dân biết được nguồn ân phúc dầy

Nước ta có Phật Tổ này

Đệ nhất Phật Tổ ông nay hai hồn

Vua Hùng, Vua Trần dưới dương

Hồn Thiên đất nước tái đường lưu ban

Ban cho hai vua nước Nam

Được hiển thành Phật nước Nam diệu kỳ

Được thành một lịch sử thi

Nhà Trời ban tặng cho ghi tích Trời

Cho dân hiểu được từng lời

Tại sao Yên Tử có nơi Phật tiền

Có nơi hoá Phật thành Tiên

Mỏm đá cao nhất do Thiên tạo thành

Cao nhất núi biếc non xanh

Có tích để lại rõ rành cho ta

Có một sự thật nước nhà

Như là huyền thoại cho ta lạ lùng

Cảnh xưa tích cũ oai phong

Dấu ấn lịch sử công Ông tu trì

Đường tu một dấu ấn ghi

Sự tích thần kỳ Trời đã cho Ông

Dấu ghi sự tích Chùa Đồng

Đỉnh núi Yên Tử, Nhân Tông tích Ngài

Hoá thân do phép Thiên Đài

Trăm ngày mới được có người gọi tên

Gọi là bách nhật bồng Tiên

Thiên nhiên tạo hoá cảnh Tiên nơi này

Trên Trời chín cõi mây bay

Bồng bềnh trong cảnh đêm ngày như mưa

Trăm ngày thấm thoát thoi đưa

Nhà Vua đã được sớm trưa thanh nhàn

Lời truyền đã được lo toan

Làm theo lời nguyện ước sang Vua Trần

Thi thể được sạch toàn thân

Nằm nghiêng trên tảng đá trần giờ đây

Chính nơi Chùa Đồng ngày nay

Mà trần đã có tâm nay đúc chùa

Nơi ấy Ngài hoá giữa trưa

Mười hai giờ ngọ ngày xưa cho đời

Cảnh Thiên tạo hoá tại nơi

Đấy là lệnh Trời phép Thánh ban ra

Cho một dòng tộc Quốc gia

Có Phật trên toà đệ nhất Nhân Tông

Cuộc đời tu Đạo Thiên hồng

ông nghe được tiếng trên không hàng ngày

Tu theo Lệnh của Trời mây

Khác tu trần tục ngày nay của trần

Ông tu có phép giáng thân

Có phép dạy trần Ông học đường tu

Ông luyện phép bao công phu

Khi Ông được hoá cảnh tu về Trời

Không gần dưới thế một người

Ông hồn của Trời, Ông được về Thiên

Biết bao năm tháng khổ phiền

ông học phép thiền chính đạo tâm tu

Phép do một Luật Thiên thu

Phép học thành Phật cứu ngu cho đời

Phải bao vất vả đầy vơi

Phải có phép Trời tu luyện thành công

Phải đủ tư cách oai phong

Phải đủ đức độ có công vì đời

Phải có hồn Đất hồn Trời

Trời gửi cho đời mượn cửa sinh ra

Phải có huyết thống nước nhà

Phải đủ tiêu chuẩn xét tra kỹ càng

Bao nhiêu văn bản duyệt sang

Trình Trời xét duyệt lo toan mọi bề

Phải đâu như dưới trần quê

Nhiều người thờ về không chút công lao

Phí công trần thờ tự vào

Phí của phụng sự tổn hao bạc tiền

Nước ta Trời chọn được lên

Thứ nhất Phật Tổ oai nghiêm cho đời

Hai Vua mang một hồn Trời

Mang hai hồn đời Phật Tổ nước Nam

Trời tặng hai Vua bảng vàng

Phật Tổ thứ nhất nước Nam anh hùng

Đền Hùng lịch sử oai phong

Tổ của đất nước núi sông sinh thành

Yên Tử là nơi đích danh

Nước Nam có Phật ban danh do Trời

Do công tu luyện của Người

Nhà Trần hiển Phật do Trời ban công

Do đời vua cũng tặng phong

Từ đấy mới có sắc phong xây thờ

Tượng nằm nhiều nơi bây giờ

Tượng Ông là chính thực thờ Nhân Tông

Trần Nhân Tông Phật đắc công

Nước Nam có Phật Đức Ông hiền tài

Nửa đời làm vua không sai

Giúp cho dân nước dẹp loài xâm lăng

Nửa đời Trời Đất giáng thăng

Hồn trần hồn Thánh giáng thăng ai tường

Gặp bao tai hoạ đa vương

Mới đắc đủ đường vượt mọi gian nguy.

2. Thứ hai Phật Tổ uy nghi

Pháp Loa, Ông đã được ghi sử trần

Ông người đắc lực đắc ân

Theo Tổ thứ nhất có phần công lao

Có công có chí tu vào

Có lòng lo việc thanh cao cho đời

Làm việc nhân nghĩa tốt tươi

Làm việc vì đời vì nước vì dân

Làm việc nghĩa cả tình thân

Làm việc cách mạng không ngần ngại chi

Theo vua Ông lại tu trì

Trọn đời theo Đạo quy y tháng ngày

Hồn Thiên của nước Nam này

Ba hồn tái hợp cho ngay ba người

Sống làm vua quan một thời

Chết được nhà Trời cho lộn tái sinh

Lần hai hồn có phép linh

Một thời giúp nước dân mình có công

Rồi tu đắc Đạo Thiên hồng

Tu theo Phật Tổ Nhân Tông nước nhà

Pháp Loa Ông được Thiên Toà

Trời ban Đệ nhị Phật là thứ hai

Của nước Việt Nam không sai

Đó là Trời Đất ghi bài cho dân

Nhà vua cũng tặng công trần

Ông tu thành Phật cho dân nước nhà.

3. Đất nước có Phật thứ ba

Huyền Quang cũng đắc đạo ra cho đời

Ba Ông mang ba Hồn Trời

Gửi nơi trần thế tu đời thành công

Tu cho Tổ quốc núi sông

Tu thành Phật, Đạo Tổ Tông nước nhà

Ba Ông cùng được trên toà

Cùng hiển thành Phật nước nhà Việt Nam

Xưa gọi là nước Văn Lang

Đến Đại Cồ Việt – Việt Nam anh hùng

Có Phật có Thánh Thần chung

Có tâm linh kiệt xuất cùng cho ta

Có hồn thiêng nước non nhà

Có hồn thiêng nước độ ra cho đời

Dân ta không biết Phật Trời

Của nước Nam đời đã độ hộ dân

Đã độ hộ nước Nam trần

Cho nên đất nước thắng phần ngoại xâm

Bấy lâu Phật Thánh lặng thầm

Còn lo đánh giặc xây mầm tương lai

Xây xong lịch sử tượng đài

Dương Âm đều có không sai hùng cường

Đây là lịch trình chủ trương

Của Âm phần nước, của Dương thế trần

Hồn Nước mới báo cho dân

Đây lịch sử trần của cõi Âm Dương

Lịch sử Thần báo tỏ tường

Cho trần biết để tu lương tâm trần

Lệnh Trời báo cho toàn dân

Ai có lòng lễ Phật, Thần, Thánh, Tiên

Không phải cúng chay cúng kiêng

Cúng tuỳ lòng tín chủ riêng gia đình

Mặn chay cúng được thực tình

Phật, Thánh, Thần nước Nam linh ứng phù

Dân cầu dân kính Thiên thu

Phật Thánh độ phù cho nước cho dân

Phúc, tài, lộc, thọ cho trần

Bình an mạnh khoẻ phúc ân nước nhà

Phúc phần nước Việt Nam ta

Đời đời phồn thịnh thái hoà tốt tươi

Dân giầu nước mạnh đời đời

Độc lập tự chủ sáng tươi huy hoàng.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình tháng 2/2000, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *