Kinh cầu độ nước độ dân Lời thánh cha ban cho dân cầu tụng

KINH CẦU ĐỘ NƯỚC ĐỘ DÂN

LỜI THÁNH CHA BAN CHO DÂN CẦU TỤNG

Ban Kinh tại Đền Hòa Bình

 

Cầu Trời là Đức Cha Tiên

Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng miền trần gian

Cầu Cha là Đức Ngọc Hoàng

Cha Trời cứu độ nhân gian nước nhà

Cầu Cha cứu độ nước ta

Mưa hoà gió thuận đó là dân mong

Cầu Trời độ dưới trần chung

Độ cho tất cả khắp vùng nước non

Cầu Trời con kính lời son

Trần gian con nhất lời son kính thành

Cầu Trời độ phúc độ danh

Cho dân, cho nước, đắc danh, đắc tài

Độ cho dưới thế trần đời

Trong ngoài nước được ơn Trời từ đây

Người trần mắt thịt bấy nay

Không tu không biết điều hay tạ Trời

Tạ ơn công đức cao vời

Mẹ Địa là Đất đã thời sinh ra

Trời Đất tạo hoá nay là

Đã sinh ra Mẹ ra Cha Đền Hùng

Đã sinh ra dưới trần chung

Một bọc trăm trứng ra cùng trăm con

Từ đó nguồn cội sinh tồn

Cho non nước Việt Tổ đường là đây

Con trưởng là Đức Vua nay

Đền Hùng đất Tổ bấy nay cho đời

Việt Nam con Lạc muôn nơi

Cháu Rồng muôn thuở của đời Trời cho

Bây giờ Trời Đất dặn dò

Trời Đất dạy bảo mới cho biết đường

Ơn người đi khắp muôn phương

Tìm đường cứu nước cho dương thế này

Ơn người là Bác Hồ nay

Là Đức Ngọc Phật của nay nước nhà

Là Cha của nước Nam ta

Là Ông Tiên giáng nước nhà từ đây

Ơn Cha là Bác cao dầy

Đứng hàng cao nhất lúc này tâm linh

Cha dạy dân nước thực tình

Từ nay sửa đổi thực tình thờ Thiên

Thờ người có công cho miền

Dựng nước giữ nước non Tiên quê nhà

Từ đời kiếp trước Ông Cha

Tô nên trang sử nay là vẻ vang

Tô nên cờ đỏ sao vàng

Cho dân cho nước muôn vàn tốt tươi

Bao nhiêu người giúp cho đời

Qua bao cuộc cách mạng thời xông pha

Đã giành độc lập vinh hoa

Hoà bình thịnh vượng nước ta mạnh giầu

Cơm no áo ấm muôn mầu

Sánh vai các nước năm châu huy hoàng

Tô nên trang sử vẻ vang

Mầu cờ sắc áo rõ ràng niềm tin

Đó là lời Cha nhắn tìm

Tâm linh Cha gọi trái tim Cha chờ

Lời đây là thực không mơ

Cha đang đọc để trần giờ viết thay

Cha đang dạy trần từ nay

Hãy tụng kinh Phật, Thánh nay dạy trần

Hãy đền đáp nghĩa người Thần

Trước kia là trần đã giúp dân ta

Giành lại độc lập nước nhà

Giành lại thống nhất thái hoà nước non

Tô nên lịch sử vàng son

Để lại di tích sớm hôm cho đời

Ăn quả hãy nhớ công Người

Ai trồng ta hưởng cuộc đời giờ đây

Ai hy sinh để lúc này

Có nền độc lập dựng xây nước nhà

Bao người đã phải đi xa

Bao người không có cửa nhà nương thân

Bao người vì nước vì dân

Bao đời ngã xuống vì trần nước non

Bao người không có vợ con

Tuổi thanh xuân hiến cho non nước nhà.

 

Kính viết theo lời Cha 13/6 năm Canh Thìn (14/7/2000)

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *