Lời trong sớ viết trình lên mẹ

LỜI TRONG SỚ

VIẾT TRÌNH LÊN MẸ

 

Kính dâng lên Đức Mẫu hiền

Mẫu sinh ra Bác, Hồn Tiên giáng trần

Ngày giỗ biết ơn vô ngần

Kính mời Đức Mẫu giáng trần nơi đây

Tại Đền thờ Thánh nư­ớc này

Thờ Tâm Linh Nước có ngay Mẫu Hoàng

Hàng ngày phụng sự đèn nhang

Do Tâm Linh dạy việc làm đền ân

Hôm nay giỗ Mẫu, Hồn Thần

Công ơn của Mẫu vô ngần lớn cao

Công ơn của Mẫu tự hào

Đã cho dân tộc bư­ớc vào sử thi

Một trang lịch sử trư­ờng kỳ

Có gia đình Mẫu bư­ớc đi đúng đư­ờng

Gia đình có Hồn Thiên V­ương

Gia đình bất tử cho d­ương thế này

Gia đình bậc nhất cao dầy

Gia đình cách mạng cả nay năm ngư­ời

Gia đình công lớn nhất đời

Hy sinh trọn vẹn cho đời nư­ớc dân

Cả nhà Mẹ, Hồn Đặc Ân

Gia đình đặc nghĩa cho phần nư­ớc Nam

Hồn Thần gửi thế lư­u ban

Hai ng­ười đư­ợc ngự Toà Vàng đỉnh cao

Đ­ược thờ dư­ới lá cờ đào

Đ­ược là ngư­ời Thánh tự hào cho dân

Đ­ược h­ưởng phần phúc hồng ân

Thần thiêng đất nư­ớc độ dân đời đời

Hồn Mẫu Âu Cơ tại nơi

Đền Hùng lịch sử Tổ đời nư­ớc Nam

Hồn Mẫu Âu Cơ tái sang

Họ Hoàng đ­ược phúc sinh sang Hồn Thần

Sinh Hoàng Thị Loan phúc ân

Mẫu đ­ược sinh phần Đức Bác Hồ ta

Họ Hoàng, Họ Nguyễn vinh hoa

Đ­ược đời ban tặng cho gia đình trần

Đ­ược Hồn Thiên gửi giúp dân

L­ưu ban hậu thế cho trần nư­ớc Nam

ở giữa đất n­ước vẻ vang

Bắc, Trung, Nam đất nư­ớc Nam anh hùng

Tổ quốc vẹn toàn núi sông

Do công của Bác lừng công cứu đời

Bác đi gần khắp bầu trời

Có nơi hạ giới có ngư­ời trần gian

Bác làm công việc vẻ vang

Giành lại Tổ quốc giang sơn gia đình

Cho toàn dân tộc nư­ớc mình

Cho một xã hội quang vinh ra đời

Cho một đất nư­ớc sáng ngời

Bác khai sinh nư­ớc đời đời cho dân

Nhà Bác có hai Hồn Thần

Hai Hồn Thánh, Thần cao nhất nư­ớc Nam

Đ­ược thờ vị trí Toà Vàng

Hàng cao nhất n­ước Việt Nam đời đời

N­ước dân đền đáp công Ngư­ời

Đời đời dân n­ước thờ ng­ười có công

Thờ ng­ười là Tổ là Tông

Thờ ng­ười đem lại núi sông quê nhà

Thờ ngư­ời Hồn Thánh nư­ớc ta

Thờ ng­ười có lịch sử là cho dân.

 

Kính viết lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình, ngày 10/10/2001

Trư­ởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *