KINH CẦU PHẬT, THÁNH, THẦN ĐỘ CHO VONG TRẦN QUÁ CỐ

KINH CẦU PHẬT, THÁNH, THẦN

ĐỘ CHO VONG TRẦN QUÁ CỐ

BÀI NÀY TỤNG CẦU CHO NGƯỜI MẤT (Trên 70 tuổi).

Khi lễ mời Phật, Thánh, Thần xong mời đến họ tên vong, giờ, ngày mất.

Kính xin cầu Phật, Thánh, Thần

Kính cầu Cha, Mẹ độ phần vong âm

Xin cầu độ vong gia chung

Vong nhà quá cố ở cùng Gia tiên

Vong già tuổi đã thọ niên

Vong về với Tổ Tông riêng họ nhà

Vong về với Tổ Nước ta

Vong theo Tổ Nước, Tổ nhà, Gia tiên

Vong theo Phật, Thánh, Thần thiêng

Vong quy theo Đạo Phật Thiên, Thánh, Thần

Đời đời theo Đạo Hồng ân

Đời đời theo Đạo nước trần Việt Nam

Đời đời theo Đạo lọc sàng

Theo Đạo chính thống nước Nam anh hùng

Theo Đạo Tâm Linh Nước chung

Theo đường Đạo mới của cùng Thánh ban

Đạo Trời lồng lộng cao sang

Đạo tu cho nước, dân an đời đời

Đạo tu cho khắp muôn nơi

Tu cho dân đời, tu cả cho vong

Cầu Phật, Thánh, Thần oai phong

Độ cho vong được an trong thân hồn

Độ cho vong được trường tồn

Từ khi mới thác, độ hồn được an

Độ hồn không phải gian nan

Không phải cực nhọc, không oan trái gì

Độ hồn an nhàn hồn đi

Về nơi âm phủ quy y tháng ngày

Theo luật Âm phủ từ nay

Xa nơi dương thế, vui vầy cảnh âm

Gia đình, con cháu khóc thầm

Anh em thương nhớ cảnh âm tách rời

Đôi phương, đôi ngả ngậm ngùi

Cầu hồn về cảnh âm đời chia ly

Cầu hồn mãi mãi trường kỳ

Về âm với cảnh âm ty suối vàng

Đời hồn thanh thản nhẹ nhàng

Về với Tiên Tổ, họ hàng dưới âm

Đời đời vui cảnh âm chung

Không phải khổ lão, vong không lo gì

Đời hồn an đẹp trường kỳ

Gia đình không phải lo chi cảnh hồn

Âm, Dương đôi ngả dặm trường

Tuần, rằm, ngày giỗ mời hồn tại gia

Lễ nghi thành kính hương hoa

Ngày giỗ cơm cỗ kính quà tạ ơn

Vong được đi về sớm hôm

Chứng tâm con cháu đèn hương phụng thờ

Vong âm nghe rõ bây giờ

Gia đình cũng rõ luật thờ hồn vong

Hôm nay già, trẻ, gia chung

Cầu Phật, Thần, Thánh độ vong nhà mình

Xin tạ ơn đức Thiên Đình

Đã giúp gia đình cầu độ cho vong

Gia đình xin kính cầu mong

Xin trên phù độ an trong gia đình./.

Kính viết theo lời hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *