BÀI VIẾNG HỘI VIÊN ÔNG HAY BÀ

BÀI VIẾNG HỘI VIÊN ÔNG HAY BÀ

Được tin ông (bà…) đã từ trần

Chúng tôi bản Hội xa gần về đây

Chân thành chia sẻ đắng cay

Với lòng thành kính viếng nay vong hồn

Gia đình con cháu ôn tồn

Chia ly đôi ngả dặm trường xót xa

Hôm nay đông cửa đầy nhà

Ngậm ngùi thăm viếng hồn là ra đi

Về nơi chín suối âm ty

Về quy Tông Tổ của thì nước Nam

Về quy Tông Tổ họ hàng

Đời đời theo Đảng nước Nam ân tình

Đời đời theo Bác Chí Minh

Đời đời theo Đạo Tâm Linh nước nhà

Đời đời theo Tổ Tông ta

Theo Hồn Non Nước Nam nhà quê hương

Đời đời có Bác dẫn đường

Có Tam Vị Tổ Thiên Vương nước nhà

Phật Ông Tam Vị trên tòa

Trúc Lâm của nước Nam nhà tốt tươi

Đời đời vong được thảnh thơi

Hồn về chín suối về nơi an nhàn

Hôm nay đông đủ họ hàng

Anh em, con cháu, xóm làng gần, xa

Cơ quan đoàn thể tới nhà

Đồng hương khu phố nơi xa nơi gần

Cũng về kính viếng ân cần

Viếng hồn với cảnh âm phần chia ly

Để rồi mãi mãi trở đi

Không còn thấy cảnh hồn đi xa trần

Chị em con cháu quây quần

Tiếc thương hồn trần Ông (bà…) đã quy Tiên

Với lòng thành kính tiếc thương

Xin chia buồn với họ đương gia đình.

Khi viếng viết ra giấy rồi đọc viếng ông hay bà thì điền vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *