KÍNH CẦU PHẬT, THÁNH, THẦN ĐỘ CHO VONG ÂM MẤT TRẺ (Dưới 70 tuổi)

KÍNH CẦU PHẬT, THÁNH, THẦN

 ĐỘ CHO VONG ÂM MẤT TRẺ  (Dưới 70 tuổi)

Kính cầu Phật, Thánh, với Thần

Độ cho vong trần mới mất khổ vong

Vì người chưa được thọ chung

Tuổi còn đang trẻ sự cùng xảy ra

Cầu xin Phật, Thánh nước ta

Độ cho hồn được an là hồn vong

Cầu xin Phật, Thánh, Thiên Cung

Độ cho vong được hết cùng khổ đau

Độ hồn hết cảnh khổ sầu

Độ hồn về cảnh âm sâu an nhàn

Độ hồn về nơi suối vàng

Cầu độ mát mẻ an khang mọi bề

Cầu độ hồn vong đi về

Từ nơi dương thế đi về dưới âm

Xin cầu Phật, Thánh độ chung

Cho vong hết cảnh khổ cùng từ đây

Xin cầu Phật độ vong này

Cho vong an đẹp từ đây phần hồn

Cầu độ vong hồn trường tồn

Hết cảnh phiền lão đời hồn an khang

Cầu cho vong được an nhàn

Phần hồn, phần xác, được an phần mồ

Cầu độ vong từ bây giờ

Cho đến bốn chín ngày nhờ các Quan

Cho vong âm được bình an

Suối vàng mát mẻ an khang phần hồn

Cầu trăm ngày hết khổ dồn

Cầu độ vong hồn hết lỗi oan gia

Vì chưa thọ được tuổi già

Xin cầu Phật, Thánh cứu là hồn vong

Để gia đình bớt đau lòng

Anh em, con cháu hết vòng đắng cay

Âm, Dương cách biệt từ đây

Gia đình cầu kính ơn nay Thánh, Thần

Xin cầu Phật độ vong trần

Độ gia đình trần, con cháu bình an ./.

Lưu ý: Bài này cầu cho người mất trẻ, mất tai nạn khổ hoặc mất đột tử dưới 70 tuổi. Bài cầu dùng được cho người mới mất, đọc sau bài phục hồn 3 ngày, đọc tuần đầu, đọc ngày 49, ngày thứ 100./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *