Kinh cầu Độ nước độ dân, độ hồn liệt sĩ muôn phần tốt tươi

Kinh cầu Độ nước độ dân, độ hồn liệt sĩ muôn phần tốt tươi

KINH CẦU

ĐỘ NƯỚC ĐỘ DÂN, ĐỘ HỒN LIỆT SĨ

MUÔN PHẦN TỐT TƯƠI

 

1. Kinh cầu Trời, Đất độ dân

Kinh cầu Trời, Đất độ phần nước Nam

2. Kinh cầu Phật, Thánh, Thần, Quan

Độ dân giúp nước an khang yên lành

3. Kinh cầu trên độ hộ dành

Lộc, tài, phúc, thọ, tươi xanh mọi nhà

4. Độ cho nam, nữ, trẻ, già

Độ người, độ của, nước ta an lành

5. Độ cho con cháu học hành

Thông minh trí tuệ rạng danh cơ đồ

6. Độ cho dân nước bây giờ

Ngày một tốt đẹp ơn nhờ công trên

7. Phật, Thánh, Thần nước thiêng liêng

Chính là Tông Tổ Rồng Tiên Nam nhà

8. Đã sinh lại dưỡng dân ta

Đã dựng giữ nước Nam nhà cho dân

9. Đã giành độc lập toàn phần

Ấm no, hạnh phúc, nước, dân ơn Người

10. Ơn dòng tộc nước sáng ngời

Ơn Đảng, ơn Bác đời đời vì dân

11. Hôm nay đền đáp nghĩa ân

Thành tâm cầu nguyện hồng ân nước nhà

12. Đời đời tươi đẹp như hoa

Hồng ân phúc lớn nước nhà Việt Nam

13. Con Rồng, cháu Lạc vẻ vang

Đời đời ghi tạc công vàng Cha Ông

14. Ghi tạc công đức Tổ Tông

Công đức nguồn cội chiến công bao đời

15. Khắp trong cả nước vâng lời

Nhớ ngày liệt sĩ, nhớ người vì dân

16. Nhớ người vì nước quên thân

Nhớ người công lớn giành phần tự do

17. Ơn người anh dũng để cho

Nước non độc lập tự do hoà bình

18. Cả nước hướng về Ba Đình

Cầu mong Bác độ trường sinh nước nhà

19. Cầu Bác cầu vị Cha già

Độ dân giúp nước đang đà tiến lên

20. Lọc trừ tai hoạ đa vương

Tiêu trừ điều xấu, học gương Bác Hồ

21. Bác lo cho cả cơ đồ

Âm, dương đều được ơn nhờ Bác – Cha

22. Ơn người liệt sĩ xông pha

Ơn người cách mạng đã ra chiến trường

23. Ơn người chiến đấu phi thường

Ơn người đã có vết thương trong người

24. Ơn người thương binh tại nơi

Xông pha diệt giặc giúp đời tải lương

25. Ơn người đã đi chiến trường

Dân quân du kích hậu phương diệt thù

26. Thanh niên xung phong chiến khu

Biết bao công lớn diệt thù ngoại xâm

27. Biết bao chiến công lặng thầm

Đời đời dân nước lòng cầm biết ơn

28. Cầu hồn liệt sĩ sớm hôm

An hồn mát mẻ bốn phương nước nhà

29. Ở các nghĩa trang gần xa

Đâu cũng là đất nước nhà Việt Nam

30. Gia đình không phải lo toan

Đã có Nhà nước cơ quan lo cùng

31. Phần Âm các Quan lo chung

Lo an phần mộ an cùng cốt xương

32. Ở đâu dân cũng yêu thương

Cũng lo chu đáo dâng hương cúng hồn

33. Hàng năm tâm linh lo dồn

Lo tạ mộ hồn cầu độ chân linh

34. Tâm linh có Đền Hoà Bình

Thờ hồn liệt sĩ ân tình nghĩa sâu

35. Tuần, rằm có lễ kính cầu

Hàng ngày hương, nước kính câu mời hồn

36. Lễ nghi chay, mặn lo lường

Đó là dưỡng hồn theo phép tâm linh

37. Cầu hồn chín suối an bình

Chúc hồn vĩnh cửu anh linh đời đời

38. Độ dân giúp nước muôn nơi

Độ khắp nước đời, độ khắp quê hương

39. Với lòng thành kính biết ơn

Xin cầu Liệt sĩ bốn phương nước nhà.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Ngày 18/02/2001, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

(bài này lễ ngày 27/7 được).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *