Kinh cầu đức mẫu âu cơ

Kinh cầu đức mẫu âu cơ

KINH CẦU

ĐỨC MẪU ÂU CƠ

 

Kinh cầu Đức Mẫu Âu Cơ

Đội ơn công đức xưa giờ mai sau

Đời đời dòng tộc dài lâu

Lưu truyền ơn Mẫu sinh bầu con Tiên

ơn Cha ơn Mẹ sinh miền

Sinh ra nòi giống Rồng Tiên nước nhà

Bao đời bao kiếp nước ta

Do công Cha Mẹ sinh ra mới thành

Có mầm gốc rễ tươi xanh

Có cây mới có ngọn cành nhành tươi

Có hoa có quả ngọt bùi

Quả rụng về gốc sinh sôi cây trồng

ơn người sinh dưỡng bế bồng

Nuôi mang khôn lớn là công Mẹ Thầy

Mẹ là Tổ đất nước nay

Cha là Tổ của nước này Việt Nam

ơn Cha ơn Mẹ Thiên đàng

Sinh ra Cha Mẹ nước Nam anh hùng

Cha Mẹ sinh cho núi sông

Một trăm trứng Rồng nở được trăm con

Từ đấy nguồn cội vuông tròn

Mẹ Cha là gốc của non nước nhà

Anh em Nam Bắc gần xa

Bắc, Trung, Nam khúc ruột rà mẹ Âu

Khắp trong đất nước một mầu

Miền xuôi miền ngược một bầu Mẹ sinh

Đồng bằng Bắc Bộ ân tình

Khắp các làng bản nước mình đông vui

Xưa nay chia ngọt xẻ bùi

Đồng cam cộng khổ xây đời ấm no

Bảo vệ Tổ quốc lớn to

Theo lời Cha Mẹ dặn dò từ xưa

Theo lời Đảng Bác dẫn đưa

Cùng nhau đoàn kết kế thừa Ông Cha

Xây dựng xã hội vinh hoa

Độc lập dân chủ nước nhà Việt Nam

Dân giầu nước mạnh huy hoàng

Nhớ công Cha Mẹ đã ban cho đời

Con Rồng cháu Lạc muôn nơi

Bây giờ đi khắp mọi nơi xa gần

Hơn tám mươi triệu dân trần

Là con cháu chắt Mẹ Thần Cha Tiên

Cầu xin Cha Mẹ độ nên

Cho một dân tộc vững bền tự do

Không ai xâm lấn cơ đồ

Nước ta làm chủ cõi bờ của ta

Phúc phần sự nghiệp hào hoa

Hoà bình vĩnh cửu nước ta trưởng thành

Nhờ bao công sức đấu tranh

Mới có thành quả rạng danh cơ đồ

Nhờ Tông nhờ Tổ độ cho

Lưu truyền nòi giống tái lo giúp đời

Ơn cả dân tộc sáng ngời

Gìn giữ bầu Trời Tổ quốc quê hương

Mẹ Cha về với Thiên Vương

Hàng năm dân nước dâng hương ơn Người

Mồng mười tháng ba khắp nơi

Người đi trảy hội về nơi Đền Hùng

Tạ ơn công đức cao từng

Cha Mẹ sinh dưỡng ra chung nước nhà

Tạ ơn các Vua Hùng ta

Có công dựng nước giữ là Tổ Tông

Bảo vệ Tổ quốc núi sông

Từ đời kiếp trước Cha Ông giống nòi

Đã từng đánh giặc giúp đời

Làm nên lịch sử ghi lời chiến công

Rùa Thần chính là Cha Ông

Hoá thân bày kế giúp sông núi nhà

Giúp Vua là con của Cha

Kế sách đắp luỹ xây ra tường thành

Để giữ Tổ quốc mầu xanh

Để thắng quân giặc xây thành Cổ Loa

Giữ yên bờ cõi nước nhà

Ơn Vua là chính ơn Cha Mẹ mình

Đã sinh lại dưỡng tài tình

Đời nào cũng hoá bóng hình chở che

Giúp con cháu không ngại e

Bao đời bao kiếp vẫn nghe tiếng hồn

Dân nước ta được trường tồn

Là ơn Tông Tổ sinh tồn ra dân

Có lòng dũng cảm quên thân

Có mưu trí lớn hồng ân lưu truyền

Cả nước một lòng đứng lên

Là do hồng đức Tổ Tiên gieo trồng

Con cháu nhất đạo đồng lòng

Theo lời Đảng – Bác đền công báo thù

Hồn thiêng đất nước ngàn thu

Vĩnh cửu đắp bù trường thọ an khang

Tái hồn để giúp nước Nam

Làm nên sự nghiệp vẻ vang cho đời

Tên vàng Hồn Cha sáng ngời

Cha tái năm người để giúp nước Nam

Thật là tốt đẹp vẻ vang

Mẹ cùng tái thế giúp sang cho đời

Công ơn Cha Mẹ cao vời

Trần không ai biết hồn Trời anh linh

Cha Mẹ do Trời Đất sinh

Cho nên có sự tài tình dài lâu

Trường tồn bất tận muôn mầu

Đời đời Cha Mẹ độ đầu nước dân

Ơn Cha Mẹ kính hương Thần

Đời đời con cháu muôn phần tạ ơn./.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

 Ngày 04/01/2001, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *