Kinh cầu Bác độ nước dân

Kinh cầu Bác độ nước dân

KINH CẦU BÁC ĐỘ NƯỚC DÂN

 

Cầu xin Bác độ nước dân

Bác Hồ Chủ Tịch muôn phần tốt tươi

Bác có Hồn Thánh, Hồn Trời

Anh linh vô tận Bác người Thần Tiên

Bác sống Bác cứu trần miền

Bác giành độc lập chủ quyền tự do

Bác giành sự nghiệp cơ đồ

Bác đem áo ấm cơm no cho đời

Ví Bác như thể mặt trời

Như vầng nguyệt tỏ soi đường dân đi

ơn Bác, ơn Đảng trường kỳ

Đấu tranh anh dũng bước đi vững vàng

Cuộc đời cách mạng vẻ vang

Cho toàn dân tộc sang trang đổi kỳ

Cho một bước ngoặt sử thi

Đời đời ơn Bác dân đi theo Người

Học tư tưởng Bác sáng ngời

Học điều nhân nghĩa học lời Bác ban

Học đạo đức Bác vẹn toàn

Học lòng hiếu thảo Bác ban cho đời

Sang niên kỷ mới Bác ơi

Bác độ cho đời đất nước phồn vinh

Bác làm công việc tâm linh

Giúp cho đất nước hồi sinh nhân tài

Hồn Trời, Hồn Thánh giáng vai

Giúp Âm phần nước lọc loài xâm lăng.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

ngày 04/01/2001, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *