Kinh cầu Đức mẫu phủ tiên

Kinh cầu Đức mẫu phủ tiên

KINH CẦU

ĐỨC MẪU PHỦ TIÊN

 

Kinh cầu Đức Mẫu Phủ Tiên

Là Đức Mẹ hiền Liễu Hạnh nước Nam

Mẹ là Hồn Tổ Văn Lang

Mẹ Âu Cơ tái thế sang cho đời

Có Mẹ thứ hai tuyệt vời

Mẹ giúp cho đời, Mẹ giúp nước dân

Mẹ Âu giáng thế Mẹ Thần

Tích Trời ghi lại cho dân nước nhà

Mẹ thứ hai của nước ta

Tích Trời ghi rõ không là sai chi

Mẹ là đệ nhất Thiên Tri

Mẹ hoá đệ nhị Mẹ đi xuống trần

Mẹ lại hoá tiếp cho dân

Đệ tam cũng Mẹ hoá Thần uy nghi

Nhất, Nhị, Tam Mẹ Thiên Tri

Cũng là một Mẹ Thiên ghi giáng trần

Mẹ giáng thế, Mẹ giúp dân

Mẹ giáng giúp nước phúc phần dân ta

Tam toà Thánh Mẫu nguy nga

Cũng do Mẹ hoá cả ba xuống trần

Mẹ là đệ nhất người Thần

Là tứ bất tử không phần sai chi

Mẹ được là Đức Mẫu nghi

Thờ khắp đất nước trường kỳ dài lâu

Đền nào thờ Mẹ cung lầu

Cũng là dân kính thờ cầu Mẹ Tiên

Phủ Dầy quê Mẹ dưới miền (Nam Định)

Là nơi sinh Mẹ đầu tiên ra đời

Họ Lê sinh được con Trời

Chính là Đức Mẫu sáng ngời vinh quang

Sử Trời đã ghi rõ ràng

Về tích của Mẹ Trời ban nước nhà

Khắp trong nước Việt Nam ta

Đâu cũng thờ Mẫu có là đền riêng

Cầu Mẹ độ hết muôn phương

Giúp cho dân bớt tai ương khổ sầu

Cảnh đời nhiều nỗi khổ đau

Tệ nạn mê tín khổ sầu dân ta

Thờ không, cúng phí la đà

Luật Thần Cha, Mẹ đang là dạy dân

Phải tu cho đúng Đạo Thần

Bỏ mê tín cũ, khổ thân bao nhà

Bấy nay bao đạo la đà

Gây bao rắc rối dân ta không tường

Khổ dân lâm cảnh tai ương

Cầu Mẹ cứu độ dân thường hiểu ra

Khỏi gây rắc rối nước nhà

Gây bao nhiêu cảnh xót xa cho trần

Cầu Mẹ độ hết cho dân

Độ khắp nước Việt phúc phần an khang

Độ cho con cháu khoẻ ngoan

Thông minh trí tuệ giúp sang cho đời

Cầu Mẹ độ hết muôn nơi

Phúc, tài, lộc, thọ cho người nước Nam

Trong nước, ngoài nước được an

Làm việc thuận lợi tốt sang cho người

Cầu mẹ độ hết dưới đời

Tuổi già thêm khoẻ, sức người thêm tăng

Tu nhân tích đức vĩnh hằng

Cho đời con cháu vĩnh hằng về sau

Khỏi sa vào cảnh khổ đau

Vì không tu đạo một mầu tu tâm

Cho nên mới bị lạc lầm

Làm bao điều phạm bất nhân vô loài

Có án ghi sổ Thiên Đài

án trần là có, không sai án Thần

Còn bao đời sau khổ thân

Vì phạm tội Thần, tội với nước Nam

Muốn đời con cháu được ngoan

Đời trước phải được đẹp an tốt lành

Đời sau tốt lá tươi cành

Cầu Mẫu độ dành phúc lộc an gia

Già, trẻ hãy nhớ tu ra

Tu tâm, tu đức, tu là làm ăn

Thật thà, hiếu thảo siêng năng

Thương yêu đùm bọc, nói năng khiêm nhường

Trung, hiếu với nước, quê hương

Tận hiếu với cả Tổ Tiên gia đình

Học điều nhân nghĩa phúc vinh

Đoàn kết hữu ái gia đình, quê hương

Để cầu Đức Mẫu độ thương

Cầu Trời Đất độ bốn phương nước nhà

Cầu Đức Bác Hồ trên toà

Cầu Tổ Tông nước Nam nhà độ chung

Cầu Phật, Thánh, Thần độ cùng

Cầu hồn liệt sĩ khắp vùng nước ta

Độ cho khắp cả nước nhà

An khang, thịnh vượng nhà nhà cầu, tu.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

 Tháng 01/2001, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *