KINH CẦU ĐỨC MẪU ÂU CƠ KINH CẦU MẪU LIỄU KINH CẦU MẪU HOÀNG ĐỘ DÂN GIÚP NƯỚC VIỆT NAM

KINH CẦU ĐỨC MẪU ÂU CƠ

KINH CẦU MẪU LIỄU

KINH CẦU MẪU HOÀNG

ĐỘ DÂN GIÚP NƯỚC VIỆT NAM

Kinh cầu Đức Mẫu Âu Cơ

Kính cầu Mẫu Tổ ngày xưa sinh người

Kinh cầu Mẫu Tổ Tông đời

Xin cầu Mẫu cứu độ người nước Nam

Cầu Mẫu Âu Cơ độ sang

Độ cho đất nước an khang mạnh giàu

Xưa Mẹ sinh ra một bầu

Con của Cha Mẹ một màu tốt tươi

Mẹ sinh Dòng tộc nước đời

Mẹ sinh trăm trứng tại nơi Đền Hùng

Tại đất Phú Thọ thực cùng

Tại đất Đền Hạ, Đền Hùng xưa nay

Từ đó mới có đủ đầy

Trăm con, trăm họ, nước này Tổ Tông

Từ đấy Dòng tộc Lạc Hồng

Vua Hùng dựng nước gọi cùng Văn Lang

Đầu tiên của nước Việt Nam

Đó là Tổ Nước Văn Lang Đền Hùng

Cầu Mẹ Thượng Tổ cao từng

Mẹ Âu – Thủy Tổ của chung nước nhà

Mẹ sinh Dòng tộc nước ta

Cả nước gọi Mẹ Tổ nhà nước Nam

Một Dòng tộc nước hiên ngang

Ơn Trời sinh Mẹ, Mẹ ban cho đời

Mẹ sinh trăm con tốt tươi

Nửa trai, nửa gái, cho đời núi sông

Ơn Cha Mẹ xưa có công

Đã sinh lại dưỡng cho Dòng tộc ta

Dòng tộc nước Việt vinh hoa

Nhờ ơn Tông Tổ nước nhà Việt Nam

Nhờ ơn Mẹ đã tái sang

Hồn Mẹ tái thế đã ban cho đời

Mẹ tái Mẫu Liễu là người

Hồn Tiên của Mẹ, Tổ đời nước Nam

Hồn Tiên của Mẹ đã ban

Cho một đất nước vinh quang có Thần

Hồn thiêng của Mẹ đặc ân

Hồn Mẹ ban phúc, ban phần nước non

Ban cho Mẹ Liễu vuông tròn

Tái Mẹ Liễu Hạnh là con nhà Trời

Hồn Mẹ Âu Cơ tái hồi

Mẹ có hồn Trời, hồn Tổ Nước ta

Mẹ có phép Trời ban ra

Cho Mẹ giúp nước, dân ta một thời

Giúp Cha Trần Triều tại nơi

Giúp Cha đánh giặc, giúp đời núi sông

Trần Triều đại thắng Nguyên Mông

Có Mẹ Liễu Hạnh giúp ông Trần Triều

Giúp Trần Hưng Đạo sớm chiều

Đánh thắng quân giặc mang nhiều chiến công

Mẹ Liễu giúp Vua oai phong

Giúp Vua Nguyễn Huệ cứu Ông thoát thù

Giúp quân ta ở chiến khu

Công Mẫu đã được đắp bù thờ công

Mẫu nghi thiên hạ oai phong

Là tứ bất tử của sông núi này

Của một đất nước ta nay

Có Mẹ Phủ Dầy, Trời Đất cho ta

Đền thờ Mẹ khắp nước nhà

Đâu cũng thờ Mẹ tam tòa Mẫu nghi

Chính hồn của Mẫu Tổ ghi

Mẫu Tổ thứ nhất, Mẫu đi xuống trần

Mẫu Tổ Âu Cơ đích thân

Tái hồn về Mẫu Liễu Thần thứ hai

Về Mẫu Liễu Hạnh không sai

Mẫu là đệ nhị thứ hai Tổ nhà.

– Mẫu thứ ba, Mẫu chính là

Mẹ Hoàng sinh Bác, Mẫu là Hoàng Loan

Mẹ Hoàng quê ở Nam Đàn

Mẹ sinh ra Bác muôn vàn tốt tươi

Mẹ có hồn Thánh, hồn Trời

Do hồn Mẹ Tổ tái hồi sinh con

Hồn Mẹ Âu Cơ vuông tròn

Tái Mẹ Liễu Hạnh, tái hồn Mẹ Loan

Mẹ Loan thứ ba rõ ràng

Hồn Tổ đất nước có sang ba người

Nhất, nhị, tam, ba hồn Trời

Ba hồn Tổ Nước rạng ngời vinh quang

Ba hồn có tia hào quang

Có sự thắp sáng lưu ban cho đời

Có hồn của Đất, của Trời

Có hồn của Tổ Nước đời Việt Nam

Cầu Hồn Thiêng Nước giáng ban

Cho một đất nước Việt Nam anh hùng

Cho một Tổ quốc núi sông

Cho một Dòng tộc Tổ Tông giống nòi

Cho một đất nước sáng ngời

Cho một bầu trời Tổ quốc Việt Nam

Có một hành tinh vẻ vang

Chính là Đức Bác, Trời ban cho đời

Cho Dòng tộc Nước ơn Người

Cho cả bầu trời, đất nước Nam ta

Cho toàn thế giới bao la

Cho toàn nhân loại có ra Bác Hồ

Bác sẽ cứu khắp cơ đồ

Cứu toàn nhân loại cõi bờ nước Nam

Bác sẽ sàng lọc rõ ràng

Tiêu trừ người xấu, lọc sàng bỏ đi

Sàng lọc những người một khi

Hại dân, hại nước, dây dưa lộng hành

Làm điều sai trái tranh giành

Của tiền thất thoát lo giành của riêng

 Cầu Bác Hồ có phép Tiên

Bác tài hơn sống giúp nên nước nhà

Cầu ba Mẹ ở trên Tòa

Cầu cùng Cha Mẹ nước nhà Việt Nam

Cầu Phật, Thánh, Thần, Vua, Quan

Độ dân, giúp nước Việt Nam muôn đời

An khang, thịnh vượng khắp nơi

Dân giàu, nước mạnh đời đời vinh quang

Hòa nhập Quốc tế vẻ vang

Chủ quyền độc lập vẹn toàn núi sông

Chủ quyền biển đảo mênh mông

Chủ quyền đất nước thành đồng Việt Nam./.

Kính viết theo lời đọc của Thánh nước Việt Nam tại Đền Hòa Bình

đầu thế kỷ 21

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *