KINH CẦU CHA, MẸ, LẠC LONG QUÂN CẦU CHA GIÚP NƯỚC ĐỘ DÂN NAM NHÀ

KINH CẦU CHA, MẸ, LẠC LONG QUÂN

CẦU CHA GIÚP NƯỚC

ĐỘ DÂN NAM NHÀ

Kính cầu Cha Lạc Long Quân

Cầu Cha giúp nước, độ dân Nam nhà

Cầu Cha giúp nước, dân ta

Độc lập lãnh thổ nước nhà Việt Nam

Chủ quyền Dân tộc an khang

Chủ quyền lãnh thổ vẹn toàn núi sông

Chủ quyền biển đảo Tổ Tông

Của Trời, Đất đã tặng trong nước nhà

Biển đảo của Tổ Tông ta

Địa phận nước Việt Nam nhà xưa nay

Trời Đất đã ban lời này

Nước nào cũng có phần ngay gần mình

Trước xin cầu Trời chứng minh

Sau xin cầu Tổ nước mình Việt Nam

Cầu Cha Thủy Tổ độ ban

Lạc Long Cha Tổ Nước Nam chứng lời

Chứng cho hạ giới muôn nơi

Thành tâm cầu nguyện kính lời trình Cha

Cha sinh con cháu đề đa

Toàn dân nước Việt Nam ta nhất lòng

Bảo vệ Tổ quốc núi sông

Bảo tồn Tổ nghiệp Cha Ông muôn đời

Bảo vệ đất nước sáng ngời

Bảo vệ di tích khắp nơi nước nhà

Thờ Trời sinh nước Nam ta

Thờ Tổ Tông nước Nam nhà xưa nay

Thờ một Dòng tộc cao dầy

Từ xưa đã có ở ngay Đền Hùng

Một nơi duy nhất Tổ Tông

Một nơi con Lạc cháu Hồng sinh ra

Rồng Tiên Trời Đất cho ta

Nơi đất Đền Hạ sinh ra loài người

Trời sinh Tổ Nước tại nơi

Tổ Nước là người Cha Lạc Long Quân

Với Mẹ Âu Cơ người Thần

Đã sinh trăm trứng, trăm thân người đời

Mang hồn của một Đất Trời

Từ đó sinh sản ra người trần gian

Công Cha to lớn vô vàn

Công Mẹ rộng lớn như là Biển Đông

Cao như Trời, dài như sông

Không ai sánh được đức, công của Người

Ơn Cha, ơn Mẹ đời đời

Cha Mẹ là Tổ Nước người Việt Nam

Đời đời dân nước lo toan

Phụng thờ Trời, Đất, cầu an nước nhà

Phụng thờ Tổ Tông nước ta

Là thờ Cha Mẹ nước nhà Việt Nam

Thờ người dựng nước Văn Lang

Thờ người giữ nước Việt Nam anh hùng

Trải qua gian khổ đã cùng

Xưa, nay ta thắng bạo hung giặc càn

Nhờ Cha tái thế lo toan

Cha tái hồn giúp nước Nam độ đời

Năm lần Cha tái hồn Trời

Cha tái hồn Tổ Nước nơi thế trần

Để có người tài giúp dân

Người tài giúp nước thắng phần ngoại xâm

Cha báo dân, nước biết chung

Cha đã tái thế về cùng trần gian

Vào từng dòng họ lo toan

Để có người giúp thế gian nước nhà

1- Thứ nhất Cha tái thế ra

Người đầu để giúp nước nhà ngày xưa

Hồn Thần Cha đã dẫn đưa

Đào Lang Cha tái thế đưa cho đời

Do phép của Trời sinh người

Ăn đào sinh được con Trời cho dân.

2- Lần hai tái Dòng họ Trần

Cho người sinh dưỡng được phần con trai

Là Trần Quốc Tuấn không sai

Người có công lớn đại tài giúp dân

Thời Trần người đã quên thân

Cầm quân đánh giặc Nguyên Mông đầu hàng

Ba lần thắng lớn tiếng vang

Trần Triều – Hưng Đạo dẹp an quân thù

Hội mừng tháng Tám mùa thu

Giỗ Ngài ngày hội đền bù công lao.

3- Lần ba hồn Cha tái vào

Dòng tộc họ Nguyễn sổ đào khắc ghi

Lưu danh mãi mãi trường kỳ

Trường tồn bất tử sử ghi hào hùng

Danh nhân thế giới ung dung

Ức Trai bất hủ anh hùng nước Nam

Đức Ngài Nguyễn Trãi rõ ràng

Sử vàng ghi tạc tiếng vang muôn đời

Thế kỷ mười bốn tại nơi

Người hùng Nguyễn Trãi vì đời, núi sông

Đền thờ nức tiếng oai phong

Côn Sơn xuân hội đền công ơn Ngài.

4- Lần bốn xuất hiện người tài

Anh hùng hào kiệt không sai tý nào

Đức Vua áo vải tự hào

Quang Trung – Nguyễn Huệ sử đào đã ghi

Đấy là dấu ấn thần kỳ

Nhà Vua áo vải uy nghi Tòa vàng

Không phải ngôi thứ truyền sang

Do công Ông làm, Ông được nên Vua

Đó là hồn Cha tái đưa

Cho Ông có được hồn xưa Tổ nhà

Tổ của đất nước Nam ta

Cha Lạc Long tái thế là cho Ông

Để có Dòng tộc lưu thông

Có một huyết thống Tổ Tông nước nhà

Cha đã tái hồn lo ra

Giúp dân, hộ Quốc nước nhà bình an

Tên Ngài nức tiếng thơm vang

Đền thờ lịch sử huy hoàng đẹp tươi

Dân Nam, nước Việt ơn Người

Đời đời thờ phụng công người vì dân.

5- Lần năm Cha tái hồn Thần

Hồn Cha Tổ Nước muôn phần tối cao

Từ Vua Nguyễn Huệ tái vào

Cho Dòng họ Nguyễn, họ Hoàng sinh con

Sinh người tài đức vuông tròn

Chí khí cách mạng cho non nước nhà

Do hồn Tổ Nước là Cha

Do hồn Tổ Mẹ sinh ra người tài

Chính là Bác Hồ không sai

Sinh Cung tên Bác đại tài cho dân

Cho nước Việt Nam hồng ân

Cho nước phúc lớn có phần Trời ban

Có Dòng tộc Nước tái sang

Hồn Cha Thủy Tổ tái ban cho đời

Họ Hoàng, họ Nguyễn sinh Người

Sinh ra Đức Bác trọn đời vì dân

Trọn đời vì nước quên thân

Dành cho Tổ quốc, cho dân nước nhà

Dành trọn đời cho Quốc gia

Cho một mái nhà Tổ quốc Việt Nam

Từ tuổi thiếu niên lo toan

Học làm cách mạng giúp sang cho đời

Lớn lên đi khắp muôn nơi

Gần hết đất trời thế giới bao la

Đi các nước bạn gần xa

Tìm đường cách mạng giúp ra nước mình

Thay đổi nhiều tên thực tình

Bác đi nhiều nước tên mình đổi thay

Một trăm bảy mươi tên nay

Tránh cho kẻ địch không hay biết gì

Thay cả hình dạng một khi

Đó là tài trí lo đi cứu đời

Mấy ai có tấm lòng người

Đi làm cách mạng trọn đời vì dân

Không ham bổng lộc dưới trần

Nhà là Tổ quốc, con dân nước nhà

Quốc tịch ở nước Nam ta

Gia đình là Tổ quốc nhà vinh quang

Bác không lo tư riêng sang

Bác lo cho nước dân an Bác mừng

Bác lo công việc cao từng

Sống lo, thác Bác vẫn cùng phải lo

Thơ Tiên Bác có hàng kho

Bác gửi dân, nước, việc to Bác cần

Dân, nước lo đúng việc Thần

Đừng lo sai việc phí phần của, công

Thờ người có tích núi sông

Thờ người là Tổ là Tông giống nòi

Thờ người có công sáng ngời

Dựng nước, giữ nước cho đời ấm no

Cầu Trời, Đất phù độ cho

Cầu Tổ đất nước độ cho dân mình

Cầu Phật, Thánh, Thần uy linh

Của non nước Việt độ mình xưa, nay

Cầu độ mãi mãi sau này

Muôn đời phồn thịnh nước này an khang

Muôn đời độc lập huy hoàng

Chủ quyền Dân tộc nước Nam muôn đời

Dân giàu, nước mạnh khắp nơi

Nhà nhà theo một Đạo Trời Tâm Linh

Đó là theo luật Thiên Đình

Theo một Dòng tộc nước mình Việt Nam ./.

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

đầu thế kỷ 21

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *