KINH CẦU BÁC HỒ ĐỘ DÂN GIÚP NƯỚC

KINH CẦU BÁC HỒ

ĐỘ DÂN GIÚP NƯỚC

Kinh cầu Bác độ nước, dân

Kính cầu Bác độ cho trần nước Nam

Kinh cầu Bác độ việc làm

Độ dân nước Việt an khang mọi phần

Độ của, độ người, an thân

Độ dân nước Việt an phần tốt tươi

Lộc người, lộc của sinh sôi

Lộc làm công việc khắp nơi xa gần

Làm việc xã hội chuyên cần

Xây dựng Tổ quốc muôn phần tốt tươi

Cầu Bác độ khắp muôn nơi

Độ khắp dưới đời nước Việt Nam ta

Kính cầu Bác cứu nước nhà

Đời đời có Bác, Bác là Ông Tiên

Sống Bác cứu nước Nam miền

Đời đời ơn Bác là Tiên cứu đời

Sống Bác đi khắp muôn nơi

Tìm đường cứu nước, cứu người Việt Nam

Hết cảnh nô lệ lầm than

Hết quân cướp nước dã man hại người

Hết cảnh thống trị tại nơi

Hết cảnh màn trời, chiếu đất khổ đau

Hết cảnh áp bức đè đầu

Hết cảnh đói rách cơ cầu đắng cay

Hết cảnh mù chữ khổ đày

Nhờ ơn Bác đã ra tay cứu đời

Cứu khổ, cứu nạn khắp nơi

Bác như mặt trời soi sáng đêm thâu

Nước Nam có Bác đứng đầu

Có Hồ Chủ Tịch muôn màu đẹp tươi

Ơn Bác dân nước theo Người

Theo lời Bác dạy, theo lời Bác ban

Học tư tưởng Bác vẹn toàn

Học đạo đức Bác muôn vàn tốt tươi

Học tư tưởng Bác sáng ngời

Nguyện theo ý Người trước lúc ra đi

Xây dựng xã hội trường kỳ

Bảo vệ Tổ quốc bước đi theo Người

Theo dòng lịch sử sáng ngời

Theo Tổ Nước đời, theo Đạo Nước Nam

Đạo Tâm Linh Nước lọc sàng

Theo người dựng nước Văn Lang từ đầu

Theo Vua Hùng nhất một màu

Theo Cha, theo Mẹ, đứng đầu Tổ Tông

Là theo nguồn cội Cha Ông

Đền Hùng đất Tổ của sông núi này

Từ xưa cho mãi mãi nay

Hướng về đất Tổ nước này Việt Nam

Con Rồng, cháu Lạc huy hoàng

Đời đời theo Bác nước Nam anh hùng ./.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *