KINH CẦU PHẬT TAM TỔ TRÚC LÂM

KINH CẦU PHẬT TAM TỔ TRÚC LÂM

Kinh cầu Phật Tổ Trúc Lâm

Kính cầu tam vị Phật Ông nước nhà

Kính cầu Phật Tổ nước ta

Độ dân giúp nước Nam nhà tốt tươi

Độ dân, độ nước muôn nơi

Độ cho tất cả dưới đời bình an

Bớt hỏa, bớt hạn gian nan

Bớt tai nạn, hạn, cơ hàn đắng cay

Bớt sự khổ hạnh đêm ngày

Bớt mọi tai họa cho nay người trần

Kính cầu Đức Phật độ ân

Kính cầu Phật độ phúc phần dân an

Kính cầu qua sự trái ngang

Kính cầu Phật độ bình an muôn nhà

Cầu Phật Tam Tổ nước ta

Độ người, độ của, an gia tốt lành

Độ cho con cháu học hành

Thông minh trí tuệ, rạng danh hiền tài

Học hành thành đạt an bài

Có tâm, có đức, miệt mài lo toan

Học làm công việc giỏi ngoan

Giúp cho Tổ quốc Việt Nam mạnh giàu

Ấm no hạnh phúc dài lâu

Đời đời sở nguyện ý cầu dân ta

Cầu Phật độ khắp gần xa

Cho trần, già, trẻ, an gia tốt lành

Cho dân biết đạo tu hành

Tu đường Đạo mới đắc thành quả tu

Tu cho đất nước tu bù

Tu cho con cháu là tu cho mình

Tu cho tất cả gia đình

Tu chính cho mình, tu cả cháu con

Đường tu một dấu ấn son

Tu theo Tổ Nước là con một nhà

Đường tu không kể trẻ già

Không phân chủng tộc nước nhà Việt Nam

Đường tu không phải gian nan

Không kiêng chay tịnh, không vàng mã chi

Tâm thành theo đạo quy y

Đạo Trời Nước Việt dẫn quy đúng đường

Không phải đóng tiền trần dương

Hàng ngày không phải đèn hương cúng giàng

Không phải tôn bát lô nhang

Tuần, rằm tự lễ đèn nhang tại nhà

Hai ban, hai bát hương, hoa

Lễ nghi tùy ý sắm là thứ chi

Tụng kinh cầu kính Thiên Tri

Không tụng cũng được, tự mình lời tâu

Cầu xin Phật Tổ độ đầu

Cầu xin Tam Tổ độ câu thưa trình

Kính cầu phúc, lộc, thọ, vinh

Kính cầu sức khỏe gia đình an khang

Kính cầu Phật độ đôi đàng

Dương, âm đều được Phật ban phúc lành

Cầu xin tốt lá tươi cành

Cho trần con cháu hiền lành khỏe ngoan

Cầu độ Dòng tộc, họ hàng

Dương, âm hòa hợp tốt an mọi bề

Tăng gia sản xuất làng quê

Mọi việc thuận lợi tốt về cho dân

Cầu Phật, Thánh chứng tâm trần

Chứng lòng hiếu thảo xa gần cháu con

Xin tu tâm đạo cho tròn

Học tư tưởng Bác vì non nước này

Học đạo đức Bác vẹn đầy

Làm nhiều việc tốt dựng xây cơ đồ

Theo lời Di chúc Bác Hồ

Theo Đảng, Quốc hội, theo Nhà nước Nam

Quốc hội đã họp, đã bàn

Cho dân biết luật nước Nam ban trần

Đời đời theo Đảng hồng ân

Đời đời theo Đạo Phật Thần nước Nam

Đời đời theo Đạo lọc sàng

Đạo Tâm Linh nước Việt Nam muôn đời ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

đầu thế kỷ 21

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *