KINH CẦU BÁCH NHẬT

KINH CẦU BÁCH NHẬT

Cất mâm người chết 100 ngày

 1. Cầu Trời, Đất độ vong âm

Cầu Cha, cầu Mẹ độ chung vong trần

 1. Cầu Phật, cầu Thánh cầu Thần

Của non nước Việt độ phần vong nay

 1. Cầu xin Phật, Thánh nước này

Độ cho tín chủ từ đây an nhàn

 1. Cầu xin độ vong trần gian

Cất mâm sẽ được an nhàn hồn vong

 1. Anh em con cháu đau lòng

Tiễn cơm canh cúng trong lòng xót xa

 1. Cầu xin cho vong của nhà

Từ đây sẽ được an gia tốt lành

 1. Xa nơi trần thế rõ rành

Về với Tiên Tổ thanh danh đời đời

 1. Theo hồn Tổ nghiệp sáng ngời

Hồn Phật, hồn Thánh, hồn Thần nước Nam

 1. Cầu trên độ hộ an khang

Hồn trần khỏi phải trái oan nghiệp đời

 1. Hôm nay dưới thế mọi người

Tiễn hồn về với Tổ đời từ đây

 1. Theo Ông theo Cha từ nay

Hồn được lui tới về nay gia đình

 1. Âm, Dương cách trở thực tình

Bây giờ Kinh Thánh nước mình ban ra

 1. Đọc đâu hiểu đấy thực là

Cầu hồn chín suối sẽ là từ đây

 1. Cất mâm kính lễ hôm nay

Cầu hồn siêu thoát từ đây dần dần

 1. Mát mẻ cho hồn vong trần

Bình an gia chủ có phần từ đây

 1. Cảm tạ hồn đất nước này

Muôn đời phù độ cho nay hồn trần

 1. Phù độ cho khắp hồn dân

Gia chủ kính phần đáp nghĩa đền ơn

 1. Tại gia thiết lập cầu hồn

Cầu hồn độ khắp trần dương gia đình

 1. Cầu Hồn Đất Nước anh linh

Độ ngày bách nhật hồn mình gia chung

 1. Hôm nay con cháu đủ đông

Cầu hồn theo gót Cha Ông nước nhà

 1. Theo Phật, Thánh, Thần nước ta

Đời đời mát mẻ an là cho vong

 1. Được siêu được thoát ung dung

Sau độ con cháu gia chung họ nhà

 1. Độ cho con cháu đề đa

Phúc, tài, lộc, thọ, an gia cho trần

 1. Đội ơn công đức vô ngần

Của Trời của Đất độ phần phúc nay

 1. Đội ơn Phật, Thánh, Thần nay

Của non nước Việt giáng nay dạy đời

 1. Đội ơn Đảng, Bác sáng ngời

Ơn các liệt sĩ là người có công

 1. Công ơn to lớn vô cùng

Sống nhờ, chết được cậy cùng giúp nay

 1. Ra nơi chín suối một ngày

Có các đoàn thể giúp nay gia đình

 1. Ơn dân ơn nước của mình

Ơn người giành lại hoà bình tự do

 1. Ơn Cha, ơn Mẹ Thiên cho

Ơn Phật, Thần, Thánh bây giờ nước Nam

 1. Độ hồn siêu thoát an nhàn

Độ cho gia chủ bình an thọ trường

Xin quy Ngọc Phật

 Xin quy Ngọc Phật

Xin quy Ngọc Phật

 1. Cứ đọc 2 câu 6 – 8 lại tụng chung:

Xin quy Ngọc Phật

 1. Cuối cùng đọc 3 lần:

Xin quy Ngọc Phật

Xin quy Ngọc Phật

Xin quy Ngọc Phật

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình năm 2001.

Trường đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *