BÀI CÚNG TRĂM NGÀY CHO NGƯỜI MỚI MẤT GỌI NGÀY CÚNG CẤT MÂM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BÀI CÚNG TRĂM NGÀY CHO NGƯỜI MỚI MẤT

GỌI NGÀY CÚNG CẤT MÂM

Kính xin Phật, Thánh với Thần

Của non nước Việt muôn phần tối linh

Hôm nay ở tại gia đình

Kính dâng lễ mỏng thưa trình lên Thiên

Cầu Trời, Phật, Thánh, Thần, Tiên

Chứng cho dưới thế Gia tiên kính thành

Cầu trên độ vong an lành

Cất mâm gọi bách nhật dành cúng cơm

Gia đình ba bữa đèn hương

Sáng, trưa, chiều cúng mời hồn tại gia

Về nơi hương khói trong nhà

Bàn thờ tưởng nhớ vong ra phần mồ

Hôm nay cúng bữa gọi giờ

Cất mâm là hết ngày giờ cúng cơm

Thương hồn nhớ cảnh dưới dương

Ngày đêm đầm ấm yêu thương mặn nồng

Từ nay cách trở đôi dòng

Tuần rằm giỗ tết cầu mong hồn về

Cùng hồn Tiên Tổ nhà quê

Có Nội, có Ngoại tứ bề đông vui

 Anh em con cháu bùi ngùi

Đền ơn đáp nghĩa tại nơi gia đình

Con cháu Nội, Ngoại chung tình

Gia đình tụ họp lễ trình tạ ơn

Xin nhờ Quan giúp trần dương

Xin hoá bức chướng phúng hồn hôm nay

Bao nhiêu bức điếu phúng này

Của hồn kính gửi từ đây hồn cầm

Tấm lòng con cháu ân cần

Chia ly gửi tấm lòng trần phúng vong.

Lời dạy của Cha:

 

Về bức chướng viếng vong

 

Đừng ai phúng lại đau lòng

Bức chướng đã phúng cho vong gia đình

Đã phúng phải hoá thực tình

Nhớ đừng giữ lại dại mình vong đau

Báo trần con cháu cùng nhau

Quần áo vong mặc nhớ câu ghi vào

Một tờ giấy trắng là bao

Đồ dùng đốt gửi được vào cho vong

Không đốt vàng mã phí công

 Đốt quần áo giấy, Thần không giúp đời

Quần áo thật đã dùng rồi

Bao nhiêu đốt hết gửi thời cho vong

Đừng bán, đừng cho lung tung

Của vong là phải gửi vong giữ dành

Tâm Linh mách bảo ngọn ngành

Hồn người dạy bảo gia đình hãy lo

Các Quan sẽ giúp hộ cho

Bốn chín bách nhật hãy lo việc này

Để lòng vong bớt đắng cay

Tiền thật mua mã, vàng nay phí tiền

Cầu hồn chín suối an miền

Âm ty một cảnh bồng tiên đời đời.

 

– Cúng cơm xong, đem hết các câu đối phúng và quần áo, mũ nón thật đang dùng của hồn ghi vào giấy sớ rồi hoá cho vong.

– Tình trạng đã có những đoàn thể đã dùng 1 bức chướng sẵn để phúng đi phúng lại cho nhiều đám ma là sai với Luật Âm, vì đã phúng cho vong là phải để hóa vào 100 ngày cho vong âm.

 

Kính viết theo lời hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Tháng 3 năm 2001

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *