BÀI LỄ VIẾNG HỒN ANH HÙNG LIỆT SĨ

BÀI LỄ VIẾNG HỒN ANH HÙNG LIỆT SĨ

 

Hỡi những anh hùng trung kiên bất khuất

Hỡi những anh hùng vì nước hy sinh

Bao đời vì nước quang vinh

Làm nên lịch sử cứu tinh nước nhà

Hỡi hồn liệt sĩ nước ta

Từ ngày dựng giữ nước nhà thành công

Hỡi hồn bất khuất kiên trung

Hồn vì độc lập, vì chung nước nhà

Hỡi hồn từ trẻ đến già

Hồn đi tiền tuyến, hồn là hậu phương

Hỡi hồn dãi nắng dầm sương

Xương tan thịt nát đoạn trường xót xa

Hỡi hồn không có mộ nhà

Nhà mồ không có xót xa thân hình

Hỡi hồn liệt sĩ quang vinh

Hỡi hồn liệt sĩ nước mình Việt Nam

Đã từng cộng khổ đồng cam

Bao năm phải chịu cơ hàn đắng cay

Vì quân cướp nước đã gây

Chiến tranh thảm hoạ ở ngay nước nhà

Bao đời, bao kiếp Ông Cha

Ra đi giành lại nước nhà cho dân

Thật là nghĩa cả tình thân

Đời đời thờ phụng đền ân công người

Dân nước ta phải nhớ lời

Thờ hồn liệt sĩ đời đời không quên

Đài tưởng niệm, nghĩa trang bền

Phần hồn, phần cốt, cầu yên đời đời

Nước non, dân tộc thờ người

Thờ hồn bất tử, thờ người có công

Cả dân nước nhất một lòng

                   Ơn người vì nước, vì Dòng tộc ta

Ơn người dũng cảm xông pha

Làm tròn nhiệm vụ đã ra chiến trường

Ơn người gối đất nằm sương

Tuổi xuân hiến trọn cho dương nước nhà

Ơn người kính lễ cơm quà

Một ngày đại giỗ kính quà tạ ơn

Hàng năm hai bảy trần dương

Tháng bảy ngày giỗ tạ ơn công người

Đời đời, mãi mãi nhớ lời

Ngày giỗ liệt sĩ khắp nơi nước nhà

Chung, riêng từng địa phương ra

Lo ngày đáp nghĩa kính quà tạ ơn

Hương hoa, trà, quả, thực tiên

Đền, chùa, đình, miếu, nhà riêng kính mời

Cơ quan đoàn thể có lời

Lễ hồn liệt sĩ, lễ mời cúng cơm ./.

Kính lễ tại Đền Hòa Bình năm 2010

Kính viết theo Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *