CỐT HƯƠNG THỜ GIA TIÊN

CỐT HƯƠNG THỜ GIA TIÊN

 

Kính thờ Tổ Tiên, Ông Bà

Họ…. Nội tộc xuống là các vong

Kính thờ các Ngoại tộc chung

Ông Bà là Bố, Mẹ cùng sinh con

Là thông gia được thờ tròn

Được cúng, được giỗ, thờ hồn trường lưu.

Kính thờ Nội tộc họ… và thờ các Ngoại tộc .

Từ ngày…tháng…năm (âm lịch). Ngày…tháng…năm (dương lịch)

Nhớ đừng ai ghi tên vong âm và tên người trần vào cốt bát hương, vì không ghi đủ các vong sẽ bị lỗi; Ngoại tộc không phải ghi họ nào, chỉ ghi chung.

 

Lưu ý:

– Nội tộc là họ chồng, các Ngoại tộc là họ của bố mẹ vợ, ai ai cũng được thờ cả bố mẹ vợ, nhưng không phải ghi họ nào riêng, chỉ ghi các họ Ngoại là được, nếu ghi họ Ngoại vợ bây giờ, còn các cụ của các ông trước nữa không ghi sẽ lỗi, chỉ ghi chung là các cụ về được, ai cũng có bố mẹ vợ.

– Người trong nhà ghi được cốt bát hương thờ, không nhờ người ngoài họ ghi. Vì họ không phải là thầy, lấy ngày âm mồng một hoặc rằm là được, dâng bát hương vào 5 giờ hoặc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 14 giờ 5 phút, 15 giờ.

– Ban thờ quay ra phía cửa nhà là đẹp.

– Nhớ rằng: Đừng ai đặt ban thờ quay vào trong nhà, chỉ có quay mặt ban thờ ra hoặc là quay sang bên phải hay bên trái. Lễ nghi tùy tâm, chay mặn đều được; tránh thứ hôi, tanh không lễ; tuyệt đối không cúng lễ tiền, vàng mã âm phủ. Nhớ cốt bát hương tự làm một lần để thờ mãi mãi, không cần hàng năm làm lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *