BÀI VIẾNG VONG HỒN BÀ GIÀ, TRẺ

BÀI VIẾNG VONG HỒN BÀ GIÀ, TRẺ

(Trần tự sửa câu cụ Bà hay cụ Ông)

Được tin cụ đã qua đời

Chúng tôi Đoàn Đạo Quy Trời chân tu

Đạo Trời dẫn dắt tu bù

Tu theo Đạo nghĩa Thiên thu nhà Trời

Cụ bà vừa mới qua đời (ông hoặc bà)

Trong Hội ta mất một người chân tu

Tu đền đáp nghĩa công phu

Cho ta sống chết tu bù từ đây

Tiếc thương cụ đã đi nay

Để Hội ta mất từ đây một người

Gia đình cũng mất nay thời

Người bà, người mẹ, người đời thân thương (người ông, người bố)

Hôm nay trước cảnh trần dương

Chỉ còn thấy cảnh tang thương vô cùng

Đau lòng con cháu trần chung

Chúng tôi chia sẻ nỗi cùng xót xa

Hôm nay đông cửa đầy nhà

Trong thôn ngoài xã đoàn xa, đoàn gần

Họ hàng con cháu quây quần

Viếng hồn cụ đã từ trần ra đi

Về một thế giới âm ty

Từ nay vui cảnh quy y âm hồn./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *