BÀI VIẾNG HỒN VONG ĐÀN ÔNG HAY ĐÀN BÀ

BÀI VIẾNG HỒN VONG

ĐÀN ÔNG HAY ĐÀN BÀ

(Trần tự đổi câu ông, bà)

Được tin Ông (Bà…) đã từ trần

Chúng tôi đại diện Đoàn Thần tới đây

Viếng hồn Ông tại nơi này

Ông về với Tổ Tiên nay gia đình

Ông về theo Tổ Tiên sinh

Với tổ đất nước Nam mình từ đây

Ông về với núi sông này

Với Dòng Tộc nước Nam nay Đền Hùng

Ông theo Hồn Nước Cha Ông

Đời đời theo một Tổ Tông Nam nhà

Sống theo Đảng, Bác nước ta

Chết theo Tổ quốc vinh hoa phúc phần

Viếng hồn chia sẻ ân cần

Hồn về xa cách dương trần từ đây

Hồn đi xa cõi dương này

Âm dương đôi ngả đôi nay dặm trường

Thật là đau xót vô lường

Tiếc thương cho dưới trần dương gia đình

Mất đi người thân thực tình

Chúng tôi chia sẻ sự tình xót thương

Ông đi bao lỗi vấn vương

Suối vàng chắc cũng có đường quy y

Từ đây đôi ngả chia ly

Chúc hồn an giấc âm ty thanh nhàn

Giã từ con cháu họ hàng

Đời đời an phúc suối vàng cảnh âm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *