BÀI VIẾNG HỒN VONG NGƯỜI NHÀ, VỢ LIỆT SĨ

BÀI VIẾNG HỒN VONG

NGƯỜI NHÀ, VỢ LIỆT SĨ

Được tin bà (ông) đã từ trần

Chúng tôi bản Hội xa gần về đây

Viếng hồn bà (ông) kể từ nay

Giã từ dương thế về nay âm phần

Như xa mà lại như gần

Tưởng như vẫn thấy bóng trần đâu đây

Bà là vợ liệt sĩ nay

Gia đình bà có công nay với đời

Công Ông liệt sĩ cao vời

Bà thay Ông đã nuôi thời các con

Một lòng một dạ sắt son

Lo tròn chữ hiếu, nuôi con thay chồng

Chồng Bà vì nghĩa non hồng

Bà lo thay chồng phận nữ đảm đang

Sống theo Đảng, Bác nước Nam

Chết theo Tông Tổ nước Nam anh hùng

Sống theo Tông Tổ Tiên Rồng

Thác theo Dòng Tộc Cha Ông nước nhà

Sống theo Đạo Nước trên Toà

Đạo đền đáp nghĩa người là có công

Thờ Dòng Tộc nước oai phong

Thờ hồn liệt sĩ, thờ công ơn người

Hôm nay Bà đã đi rồi

Bao người thăm viếng có lời chia ly

Bao hồn liệt sĩ trường kỳ

Đã về đông lắm đón đi âm phần

Âm, Dương cách trở muôn phần

Bây giờ Bà thấy hồn phần âm ty

Hồn Ông, hồn liệt sĩ đi

Đón Bà về dưới âm ty suối vàng

Hôm nay trong họ, ngoài làng

Anh em, con cháu ngỡ ngàng tiếc thương

Viếng hồn xa cõi trần dương

Với lòng thương tiếc tiếc thương vô ngần

 Anh em, con cháu quây quần

Chị em khu phố nơi gần, nơi xa

Viếng hồn đông chật sân nhà

Tiễn hồn mãi mãi hồn xa dương trần

Bà đi xa lại về gần

Hàng ngày hồn vẫn được gần cháu con

Âm, Dương cách trở vẫn còn

Chết không hết được vẫn còn hồn âm.

Bài này chỉ viếng cho người nam, nữ có chồng, vợ là liệt sĩ hay là thanh niên xung phong, khi viếng thay chữ ông (bà).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *