BÀI TẾ HỒN LIỆT SĨ NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2002

BÀI TẾ HỒN LIỆT SĨ

NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2002

Kính mời hồn các anh hùng liệt sĩ nước Việt Nam

giáng Đền chứng lễ

 

Hôm nay cả nước

Cúng tế hồn quân

Liệt sĩ vì dân

Liệt sĩ vì nước

Từ thời kiếp trước

Cho đến đời nay

Dựng nước Nam này

Làm nên lịch sử

Bao đời bất tử

Bao đời hy sinh

Giành lại hòa bình

Nước non độc lập

Dân ta là gốc

Chiến đấu gian nan

Thắng lợi vẻ vang

Cách mạng huy hoàng

Gan vàng dạ sắt

Chí bền xếp đặt

Vì nước quên thân

Vì dân phục vụ

Cơm ăn không đủ

Áo mặc rét vai

Chiến đấu miệt mài

Vì dân, vì nước

Vì người thuở trước

Vì người đời sau

Theo gót chân nhau

Làm nên lịch sử

Làm nên hai chữ

Tổ quốc quê hương

Ra nơi chiến trường

Đánh tan quân địch

Bao đời dự tính

Của Ông, của Cha

Phải quyết xông pha

Trừ hết giặc là

Giải phóng Dân tộc

Đó là cột mốc

Tổ quốc yêu thương

Giải phóng chiến trường

Nước non một dải

Đời đời không phải

Nô lệ lầm than

Đất nước hiên ngang

Anh hùng bất khuất

Nước nhà sự thật

Độc lập vẻ vang

Lãnh thổ vẹn toàn

Núi sông một dải

Lời Bác vọng mãi

Hỡi các đồng bào

Theo lá cờ sao

Tuyên ngôn độc lập

Chiến tranh thần tốc

Bao của, bao người

Hy sinh cho đời

Bao nỗi ngậm ngùi

Bao sự cay đắng

Bao người thầm lặng

Ra đi không về

Tiếng hô lời thề

Hướng về Tổ quốc

Quyết tử, quyết sinh

Bảo vệ hòa bình

Nước non độc lập

Ngày nay tới tấp

Kỷ niệm mít tinh

Nhớ người hy sinh

Cúng hồn liệt sĩ

Mời hồn an nghỉ

Hưởng nén hương thơm

Trước cửa từ đường

Cơm canh trà quả

Hồn trần vất vả

Bao tháng năm dài

Nếm mật nằm gai

Đường dài không quản

Hôm nay thư giãn

Mời thỉnh hồn về

Trước cửa sơn khê

Chứng lòng hiếu thảo

Của Đoàn Hòa Bình

Theo một chương trình

Hồn Trời xếp đặt

Nơi đây có sẵn

Lòng đời đáp đền

Bao năm lo rền

Báo đền công đức

Lời Hồn Cha thức

Dạy Đồng lo toan

Hàng năm lo làm

Lễ cúng liệt sĩ

Bao việc tri kỷ

Bao việc tri ân

Ở một Đoàn Thần

Lòng trần báo đáp

Những lời ghi tạc

Hồn Bác Hồ trao

Trong cánh sớ đào

Ngày lễ liệt sĩ

Chúc hồn an nghỉ

Nơi cõi vĩnh hằng

Giờ hồn giáng thăng

Nói năng cũng được

Trời đã quy ước

Âm, Dương giao hòa

Không còn cách xa

Như là thời trước

Bây giờ hồn được

Giao tiếp âm dương

Từ nơi chiến trường

Đến nơi hải đảo

Hồn được chỉ bảo

Hài cốt của mình

Nơi đã hy sinh

Giáng linh phù độ

Từ người là Cố

Đến bậc Ông Bà

Cô Bác nay là

Anh em đồng chí

Rồi hồn sẽ chỉ

Dẫn lối đưa đường

Theo một chủ trương

Hồn Trời xếp đặt ./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *