HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC BÁO ĐÁP ĐỀN CÔNG LIỆT SĨ NON SÔNG NƯỚC NHÀ ĐỘC LẬP NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2002

HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC

BÁO ĐÁP ĐỀN CÔNG

LIỆT SĨ NON SÔNG

NƯỚC NHÀ ĐỘC LẬP

NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2002

 

Nước non một dải

Tổ quốc yêu thương

Gửi nơi chiến trường

Nước non độc lập

Hôm nay tới tấp

Khắp nước vang rền

Kỷ niệm vang lên

Báo đền công đức

Người xưa vẫn thức

Đi suốt đêm dài

Tìm mộ những ai

Cốt trần liệt sĩ

Anh em bền bỉ

Chiến đấu hy sinh

Để lại thân mình

Xa nơi Tổ quốc

Lời Cha đã ước

Đã được hoàn thành

Đang được tiến hành

Trên các địa danh

Nấm mồ liệt sĩ

Lời Bác tri kỷ

Dạy bảo đồng bào

Lo việc thanh cao

Đáp đền công đức

Đây điều cấp bách

Nhà nước lo toan

Nhà nước lo hoàn

Chiến tranh để lại

Người Thầy cầm lái

Đã phải đi xa

Mãi mãi xa nhà

Quê hương Tổ quốc

Người Thầy đã ước

Ước được cho nước

Ước được cho dân

Ước được là Thần

Giáng trần giúp nước

Lần hai làm được

Lời ước của Hồn

Sẽ ra chiến trường

Tìm lại đồng đội

Những điều trăn trối

Sẽ được nói lên

Từ nơi chiến trường

Miền quê Tổ quốc

Đây lời được ước

Cho nước cho dân

Cho những người trần

Là phần liệt sĩ

Ngày đêm bền bỉ

Chiến đấu hy sinh

Bảo vệ nước mình

Việt Nam Tổ quốc

Việt Nam có được

Tổ quốc vẹn toàn

Là nhờ nước Nam

Có Tông, có Tổ

Từ người là cố

Đến số Ông Bà

Đến bậc Mẹ Cha

Anh em tôn tộc

Như nhà có nóc

Thuyền có lái chèo

Con đường gieo neo

Con đường Tổ quốc

Con đường phía trước

Của Ông, của Cha

Đường của Quốc gia

Có Đảng lãnh đạo

Có Bác dẫn đường

Có một chủ trương

Có một đường lối

Người mà lặn lội

Là Bác, là Cha

Là cán bộ ta

Những năm xông pha

Nằm trong lòng địch

Cán bộ, du kích

Chiến sĩ, đồng bào

Hy sinh biết bao

Sức người, sức của

Bao công rèn giũa

Mới có chí tài

Mới được dẻo dai

Đánh thắng quân giặc

Dân không phó mặc

Cho Nhà nước ta

Dân quyết xông pha

Trường kỳ kháng chiến

Giành từng sự kiện

Cho nước, dân mình

Cho sự hy sinh

Cho sự kết trái

Cho sự chín hái

Quả ngọt đậm đà

Đó là nước nhà

Hoàn toàn độc lập

Hàng năm tới tấp

Nhớ ngày thương binh

Ngày liệt sĩ mình

Ngày đền đáp nghĩa

Ngày mà tròn trịa

Cả nước đấu tranh

Ngày đã hoàn thành

Nước non độc lập

Một ngày thống nhất

Tổ quốc yêu thương

Từ nơi chiến trường

Đến nơi hải đảo

Trần gian hỗn láo

Lấn biển, lấn bờ

Cột mốc bấy giờ

Được Trời quy định

Cho mỗi quốc gia

Cũng như mỗi nhà

Xã phường quy định

Ai là chủ chính

Sẽ có sổ nay

Giấy tờ đủ đầy

Được sử dụng đất

Lời Trời chu tất

Lời Trời đã cất

Cho đất nước mình

Sẽ được hồi sinh

Dáng hình lịch sử

Sẽ được hai chữ

Cột mốc nước Nam

Đẹp đẽ huy hoàng

Không bao giờ mất

Không bao giờ lấn

Không bao giờ chen

Sẽ được trắng đen

Sổ Trời chiếu chỉ

Lời Trời huyền bí

Sẽ được ban ra

Sổ Trời cho ta

Sẽ là sự thật

Sổ Trời dấu cất

Trên đất nước này

Có người đã hay

Có người đã biết

Có người sẽ quyết

Lấy được sổ Trời

Lấy ở một nơi

Mà người cất giữ

Người đã có chữ

Để lại một nơi

Cùng với sách Trời

Cùng đời giữ nước

Lời Trời đã ước

Trời sẽ giáng thăng

Việc Trời sẽ rằng

Cho nơi trần thế

Lời của Thượng Đế

Ngọc Hoàng ban ra

Cho dân nước nhà

Văn Lang thuở trước

Lời ước đã được

Việt Nam ngày nay

Trời đã trao tay

Lịch sử nước này

Do Trời giáng hạ

Đọc viết tất cả

Lời thơ của Trời

Gửi xuống những nơi

Đất thiêng Trời giáng ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Làm lễ ngày 27/7/2002

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *