BÀI LỄ RẰM THÁNG 7 TẠI NHÀ TỔ HỌ HOẶC GIA ĐÌNH

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI LỄ RẰM THÁNG 7

TẠI NHÀ TỔ HỌ HOẶC GIA ĐÌNH

Xin quy Ngọc Phật

 

Kính xin cầu Tổ Trời cao

Cầu Tổ Đất nước kính vào tạ ơn

Cầu Trời độ, hộ trần dương

Cầu Tổ Đất nước độ thương họ nhà

Cầu Phật, Thánh, Thần nước ta

Độ cho dòng họ an hoà tốt tươi

Cầu Phật, Thánh, Thần độ đời

Độ phúc, lộc, thọ, an nơi thế trần

Độ cho dòng họ phúc phần

Độ già, độ trẻ, họ gần, họ xa

Lộc người, lộc của an gia

Lộc làm sản xuất tăng gia tốt lành

Cầu Tổ dòng họ độ dành

Cho các Chi, Cành, Ngành họ tốt tươi

Đời đời dòng họ sinh sôi

Đề đa con cháu dưới đời an khang

Dòng họ ngành dọc ngành ngang

Cầu Tổ Tông họ độ sang cho trần

Đời đời nối nghiệp hồng ân

Nối đời hậu tự cho phần dài lâu

Cầu hồn Tổ Tông độ đầu

Cho cháu, chắt, chút dài lâu trường tồn

Hàng năm giỗ Tổ cầu hồn

Lễ rằm tháng bảy cầu hồn Tổ Tông

Cầu dòng họ được oai phong

Tổ Tiên phù độ cầu mong phúc tài

Cầu phần âm được an bài

An hồn, an cốt, an mồ, an vong

Suối vàng mát mẻ an lòng

Đời đời vĩnh cửu an vong họ nhà

Ngày hội vong âm họ ta

Xin mời tất cả họ nhà vong âm

Về hiến hưởng lễ vui chung

Chứng tâm cháu chắt, kính cung lễ mời.

Bài này đọc lễ hoặc viết sớ để lễ, cuối sớ ghi tín chủ.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình, Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *