BÀI CÚNG CƠM CHO NGƯỜI MỚI MẤT

BÀI CÚNG CƠM CHO NGƯỜI MỚI MẤT

Kính mời hồn… quy Tiên

Hàng bữa con cháu kính hương lòng thành

Xin mời hồn hưởng cơm canh

Lễ nghi với tấm lòng thành cháu con

Một trăm ngày kính lời son

Gia đình lo tròn ba bữa ngày dâng

Mời hồn… chứng hưởng cùng

Gia đình kính lễ tâm chung dâng mời

Cầu xin hồn… thảnh thơi

Hưởng cơm quà mời chứng đạo tâm chung.

 

Lưu ý: Giờ cúng cơm ngày 3 lần = 3 tiếng cho người mới chết trong 100 ngày.

1) Sáng: Từ 6 giờ đến 7 giờ;

2) Trưa: Từ 11 giờ đến 12 giờ;

3) Chiều: Từ 17 giờ đến 18 giờ;

Ngoài giờ cúng cơm, không nên mời vong về nhà, vì vong yếu nên vong phải ở mộ ngày đêm, không được đi đâu xa. Tuyệt đối không cúng biếu vàng, tiền mã, vì đó là thứ vứt đi, phí tiền; chỉ cúng thứ gì ăn được thật, trừ đồ hôi, tanh như thịt trâu, thịt vịt, cá mè, mắm tôm, thịt chó; không thờ chuối xanh, quả xanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *