Vì dịch nên không tiếp khách về đền Hòa Bình trong thời gian này

cho-den-khi-het-dich

Kinh mong quý khách thông cảm và hợp tác

Trân trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *