SỚ GỌI HỒN QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG

SỚ GỌI HỒN

QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG

Ngày 15/10/Đinh Hợi

Sớ xin mời gọi vong hồn

Nơi thành Quảng Trị khổ dồn bấy nay

Sớ xin dẫn dắt từ đây

Mời hồn liệt sĩ nơi này anh linh

Từ thành Quảng Trị quang vinh

Mời hồn về cửa Cung Đình đền Cha

Ngày rằm kính lễ hương trà

Sớ này gửi đến nơi xa tìm hồn

Nơi thành Quảng trị ôn tồn

Nơi có mộ hồn từ lúc chiến tranh

Bao năm không được an lành

Chiến tranh để lại khổ hành đau thương

Liệt sĩ ở nơi chiến trường

Xót thương vô tận ai lường nỗi đau

Quân ta bao cảnh khổ sầu

Nơi thành Quảng Trị vết đau năm nào

Giặc Mỹ ác liệt biết bao

Giết hại đồng bào liệt sĩ nước ta

Khu Thành Quảng Trị nước nhà

Một nơi ác nghiệt xót xa bao người

Bây giờ dưới đất vẫn vùi

Bao người liệt sĩ ngậm ngùi đau thương

Bao nghìn liệt sĩ phi thường

Còn phải gối đất năm sương đợi chờ

Thân phải tan nát bấy giờ

Hồn còn xác mất bấy giờ xương tan

Mỗi nơi mỗi mảnh gian nan

Vì quân đô hộ hại sang nước mình

Nay Cha mời hồn hy sinh

Anh dũng quên mình để cứu nước Nam

Hồn về các đền lo toan

Hãy báo các đoàn tìm mộ hy sinh

Tìm mồ liệt sĩ quang vinh

Tìm cốt liệt sĩ ân tình nghĩa sâu

Để đời đáp nghĩa dài lâu

Xây mồ liệt sĩ phần sâu đáp đền

Đời đời thờ những hương hồn

Liệt sĩ trường tồn sống mãi với dân

Để dân đền đáp nghĩa ân

Đời đời phụng sự ở phần nghĩa trang

Ở các gia đình bản làng

Quê hương sinh dưỡng nghĩa trang ân tình

Hỡi hồn liệt sĩ quang vinh

Hãy nói mộ mình đang ở nơi đâu

Trình Cha trình Mẹ thiên sâu

Trình Thánh, Thần giúp một màu tới đây

Trình họ tên tuổi đủ đầy

Nơi sinh quê quán ở nay nơi nào

Nhớ ghi cho rõ nói vào

Báo Thần Linh biết tìm vào mộ vong

Để vong hết cảnh đau lòng

Có mồ có mộ an lòng yên vui

Để đời chia ngọt sẻ bùi

Suối vàng mát mẻ đời đời hồn vong./.

Kính viết lại sớ gọi hồn liệt sĩ 15/10/Đinh Hợi 

 Tại đền Hòa Bình

 Lễ tại Nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *