KÍNH NGÀY KỴ NHẬT LỄ ĐỨC MẪU HOÀNG NGÀY 22 /CHẠP/ĐINH HỢI – 29/ 01/2008

KÍNH NGÀY KỴ NHẬT

LỄ ĐỨC MẪU HOÀNG

NGÀY 22 /CHẠP/ĐINH HỢI – 29/ 01/2008

Nhớ ngày kỵ Mẫu hôm nay

Một ngày Mẫu đã xa nay dương trần

Ngày theo nguồn cội nghĩa ân

Theo Hồn Tông Tổ, Thánh Nhân nước nhà

Giáng trần Mẫu giúp nước ta

Giúp cho Dân tộc Nam ta đổi đời

Sinh cho đất nước một người

Người mà cả nước đời đời biết ơn

Người mà dẫn dắt giang sơn

Từ trong bóng tối căm hờn đứng lên

Giành lại độc lập vững bền

Cho dân, cho nước, mọi miền yên vui

Hòa bình, độc lập muôn nơi

Lời người bất tử sáng ngời niềm tin

Ơn Mẫu, người Mẹ dịu hiền

Sinh ra một vị Thánh Tiên nước nhà

Là Hồ Chủ Tịch nước ta

Cuộc đời gửi trọn cho là nước dân

Ba người con Mẫu trên trần

Là ba mực thước muôn dân tôn thờ

Sống vì dân nước từng giờ

Hướng về Dòng tộc cõi bờ Việt Nam

Chọn ngày từ biệt dương gian

Thánh Mẫu Thiên Đàng của nước Nam ta

Dãy núi Đại Huệ là nhà

Gửi phần xương cốt dân ta phụng thờ

Xin Mẫu, Mẫu giáng đền thờ

Muôn dân đang đợi, đang chờ Mẫu ban

Những tấm lòng của nhân gian

Hương hoa, trà quả trên ban lúc này

Lễ nghi chay mặn đủ đầy

Xin mời Mẫu chứng tâm dầy trần gian

Biết ơn kính Mẫu muôn vàn

Lòng thương Mẫu giúp thế gian người trần

Muôn nhà được chữ hồng ân

Được phúc, được phần của Mẫu ban cho

Dân ta ngày được ấm no

Nhờ Gia tiên Tổ, Mẫu lo giúp đời

Khắp trong cả nước muôn nơi

Ghi nhớ đời đời ơn Mẫu không quên

Hồn Mẫu Âu Cơ – Mẹ Tiên

Tái về Mẫu Liễu Hạnh – Tiên cho đời

Hồn Mẫu Liễu Hạnh tái hồi

Mẫu Hoàng sinh Bác đời đời cho dân

Mẫu Hoàng Thị Loan – Hồn Thần

Mẫu sinh Đức Bác, Thánh Nhân nước nhà

Hôm nay lễ Mẫu trên tòa

Lễ ngày kỵ nhật thật là trang nghiêm

Kính mời Trời Đất thiêng liêng

Kính mời Tông Tổ Rồng Tiên nước nhà

Kính mời Phật, Thánh nước ta

Mời Thần Đất Nước về là Đền Thiên

Mời hồn liệt sĩ uy nghiêm

Mời Hồn Tông Tổ, Gia tiên Bác Hồ

Nội, Ngoại quê Bác mời vô

Về Đền lễ Mẫu ngày giờ anh linh

 Một ngày đáp nghĩa ân tình

Một ngày tưởng nhớ Hồn Linh Nước nhà

Mời ba Mẫu giáng cửa tòa

Mời chung tất cả giáng Tòa Tâm Linh

Chứng lễ, chứng tâm kính trình

Chứng lòng hiếu thảo dân mình đền ơn

Kính mời các vong Gia tiên

Về lễ Mẫu hiền, lễ Thánh hôm nay

Mời vong cùng hưởng lễ này

Vào ban Tiên Tổ nơi nay gia đình ./.

Kính viết theo lời Hồn Tâm Linh đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *