Sách kinh lời thánh dậy trần – Viết lời nhân nghĩa phúc ân ở đời

Sách kinh lời thánh dậy trần – Viết lời nhân nghĩa phúc ân ở đời

Viết kinh soạn thảo cho Người

Cha đọc con viết không lời sai chi

Ích dân lợi nước con ghi

Không làm điều phạm sai chi cho trần

Việc Thiên con không ngại ngần

Cha đọc con viết giúp dân nước nhà

Lời đây của Thánh nước ta

Giáng Đền đọc viết kinh ra cho đời

Khuyên dân tu tỉnh Đạo Trời

Dạy dân tu đắc Đạo đời Nước Nam

Con Rồng cháu Lạc Văn Lang

Ai ai cũng phải tu sang thế này

Lễ ơn Trời đất cao dầy

Lễ ơn Tổng Tổ nước này Việt Nam

Lễ ơn Bác Hồ đã ban

Cuộc sống độc lập vẻ vang cho đời

Ơn Đảng, ơn Bác sáng tươi

Ơn các liệt sĩ đời đời vinh quang

Chấp hành chính sách nước Nam

Làm theo Lời Đảng, Bác ban cho trần

Học tư tưởng Bác vì dân

Đời đời học tập gương thần Bác soi

Thờ cờ Tổ quốc đời đời

Thờ ảnh của bác tại nơi gia đình

Đó là báo đáp ơn sinh

Đời đời thờ phụng ơn linh hồn Người

Ơn hồn đất nước sáng tươi

Ơn Đảng, ơn Bác đời đời noi theo

Ơn sinh đáp nghĩa những điều

Người thật việc thật sớm chiều cho ta

Phúc phần đất nước đào hoa

Là ơn Tông Tổ nước nhà Việt Nam

Là danh nhân nước huy hoàng

Là thánh nhân nước đã ban cho đời

Sống làm cách mạng tốt tươi

Đánh thắng các giặc hại đời nước dân

Chết hiển là Phật, Thánh, Thần

Do Trời ban tặng được phần thờ nay

Từ xưa, nay, mãi mai ngày

Đó là Hồn Nước ai nay được thờ

Khắp trong các đền bây giờ

Từ xưa cho mãi mãi về mai sau

Dòng tộc đáp nghĩa ơn sâu

Đó là công đầu dựng giữ nước non

Vì đâu có được vuông tròn

Mầu cờ sắc áo của non nước này

Vì Tổ Tông ta xưa nay

Vì một nguồn cuội nước này Việt Nam

Đời đời đáp nghĩa công vàng

Người dựng giữ nước Văn Lang đến giờ

Kinh tụng soạn bằng vần thơ

Cho dân hiểu được vần thơ tụng cầu

Không vàng, tiền mã khổ sầu

Không kiêng chay tịnh cúi đầu mõ rên

Tuỳ lòng dưới thế trần dương

Học đọc tụng khấn cầu riêng cho mình

Dân hãy khấn cầu tâm linh

Khấn cầu Tiên Tổ gia đình những chi

Tuỳ lòng hiếu thảo tâu quỳ

Có việc hãy lễ những khi đọc bài

Học học để biết đúng sai

Không hương khói hoài nghi ngút không hay

Bài lời nói đầu dẫn này

Cho dân hiểu được việc nay dân làm

Thế kỷ hai mốt mở màn

Tâm Linh báo đổi viết sang cho trần

Lưu ý nay nhiều sách thần

Thần tà, Thần thánh, nhiều Thần viết thơ

Đọc trần phải hiểu từng tờ

Từng bài ý nghĩa trong thơ thế nào

Thật giả lẫn lộn ra sao

Sách nào đúng học, sai vào đừng nghe

Luật Âm phần nước khắt khe

Người tinh hiểu được, khờ nghe tin liền

Dân hãy nghiên cứu lời Tiên

Nghiên cứu Hồn nước dạy truyền ban ra

Nhờ người đồng viết hộ Cha

Đây lời Hồn Thánh nước nhà Việt Nam./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình,

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *