NGÀY QUỐC GIỖ ĐỀN ƠN LIỆT SĨ NGÀY 27/7/1947 – 27/7/2003

NGÀY QUỐC GIỖ ĐỀN ƠN LIỆT SĨ

NGÀY 27/7/1947 – 27/7/2003

Kính ngày Quốc giỗ đền công

Non sông đất nước Lạc Rồng, Âu Cơ

Một ngày trên khắp cõi bờ

Việt Nam Tổ quốc bây giờ, mai sau

Và cho mãi mãi dài lâu

Trường tồn vĩnh cửu ơn sâu đời đời

Ghi tâm khắc chí từng người

Đời đời thờ phụng ơn người có công

Đã tô trang sử hào hùng

Cho non nước Việt lừng công thắng thù

Bao năm Tổ nghiệp đắp bù

Lo cho đất nước xưa từ khai sinh

Lo cho Dòng tộc quang vinh

Đời đời thắm đượm ân tình nghĩa sâu

Lo cho non nước một màu

Tốt tươi, tươi tốt dài lâu vững bền

Khai Thiên lập địa do trên

Trời Đất sinh hóa ra miền trần gian

Tổ Tông, Ông Cha mở mang

Dựng nước, giữ nước rõ ràng đến nay

Và cho mãi mãi sau này

Trường tồn bất tận nước này Việt Nam

Huy hoàng đẹp đẽ vẻ vang

Hòa bình, thịnh vượng rõ ràng cho dân

Phải bao gian khổ vô ngần

Vì quân đô hộ sang phần nước ta

Chúng định thống lĩnh nước nhà

Bắt phu, hiếp phụ, khổ là dã man

Bởi quân đô hộ bạo tàn

Gây nên tang tóc, dã man giết người

Dân ta có Đảng ra đời

Có Bác lãnh đạo cứu đời nước, dân

Có Đảng lãnh đạo dưới trần

Có các liệt sĩ góp phần công cao

Hy sinh anh dũng tự hào

Toàn dân kháng chiến thắng bao kẻ thù

Cho non nước Việt thiên thu

Cho đời vĩnh cửu đền bù công ơn

Đáp nghĩa Trời Đất Thiên Vương

Đáp nghĩa Phật, Thánh, Thần thiêng nước nhà

Đáp nghĩa Tổ nghiệp, Ông Cha

Đáp nghĩa liệt sĩ đã là vì dân

Đời đời nước Việt Nam trần

Đền ân đáp nghĩa người trần có công

Liệt sĩ Tổ quốc ghi công

Hôm nay ngày lễ đền công ơn người

Kính mời liệt sĩ khắp nơi

Nội trong cả nước xin mời về đây

Tại nơi Đền Hòa Bình này

Tâm trần dâng kính lễ nay đáp đền

Cầu trên phù độ dưới miền

Dân giàu, nước mạnh, bình yên tốt lành

Cầu độ liệt sĩ thanh danh

Cầu liệt sĩ độ an lành nước, dân

Để cho nước Việt phúc phần

Đời đời trường cửu nước trần tốt tươi ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc

Kính lễ ngày giỗ liệt sĩ tại đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *