LỜI TIÊN BÁC GIÁNG KỶ NIỆM NGÀY SINH BÁC DẠY DÂN MÌNH ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

LỜI TIÊN BÁC GIÁNG

KỶ NIỆM NGÀY SINH

BÁC DẠY DÂN MÌNH

ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

NGÀY 19/5/1890 – NGÀY 19/5/2003

Lời Tiên Bác dạy cho trần

Con ghi giúp những lời vần thơ Tiên

Vào ngày thật là thiêng liêng

Ngày sinh của Bác, ngày Tiên ra đời

Một ngày hai việc tốt tươi

Ngày Thiên, ngày đời, hai việc song loan

Hai việc đẹp đẽ vẻ vang

Hai sự kiện toàn Trời Đất cho ta

Cũng gọi ngày sinh thực là

Để đời, mãi mãi, nhớ mà ghi sâu

Đây một lịch sử dài lâu

Cho ta buổi đầu lịch sử của Thiên

Đây lời của một Ông Tiên

Từ Trời giáng hạ sang niên kỷ này

Chính là Hồn Bác Hồ nay

Bác từng đánh Nhật, Pháp, Tây đầu hàng

Đánh Mỹ to xác hung tàn

Tháo thây bỏ chạy đầu hàng thua ta

Bao đời chìm nổi phong ba

Thật hao người, của, sức và công lao

Biết bao chiến sĩ, đồng bào

Hy sinh vì nước, gian lao không sờn

Quyết giành độc lập giang sơn

Hòa bình thịnh vượng đền ơn công Người

Tổ Tông, Ông Cha bao đời

Dựng nước, giữ nước có thời ngày nay

Toàn dân đoàn kết chung tay

Mới có thắng lợi ngày nay huy hoàng

Hai tám năm nước an khang

Hòa bình, độc lập vẻ vang cho đời

Ơn sâu nghĩa nặng cao vời

Ơn dân đoàn kết mới thời thành công

Ơn Đảng lãnh đạo tiên phong

Làm cuộc cách mạng dày công cho đời

Và cũng ơn Đất, ơn Trời

Ơn người sinh dưỡng ở nơi thế trần

Ơn Danh nhân nước có phần

Giành lại toàn phần đất nước giang sơn ./.

Kính viết theo lời Hồn Bác đọc

 ngày 18/5/2003 – 18/4/Quý Mùi.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *