NGÀY QUỐC GIỖ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

NGÀY QUỐC GIỖ

ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

NGÀY 27/7/1947 – 27/7/2006 (59 NĂM)

 

Kính ơn người hồn thiêng bất tử

Kính ơn người gìn giữ giang sơn

Để cho Tổ quốc biết ơn

Ghi công liệt sĩ đền ơn công người

Việt Nam Tổ quốc sáng ngời

Đời đời Dân tộc đời đời biết ơn

Cả đất nước cả quê hương

Cả một Dân tộc khói hương phụng thờ

Hai bảy ngày giỗ bây giờ

Một ngày cả nước treo cờ biết ơn

Hỡi các anh em bốn phương đất Tổ

Hỡi các chị em đã đổ máu đào

Đất nước ta thật tự hào

Toàn dân đánh giặc, giặc vào đã thua

Thuở còn giặc bốn mùa oanh liệt

Bắc, Trung, Nam cương quyết đấu tranh

Giữ từng tất đất Cha, Anh

Hy sinh xương máu đã giành tự do

Bắc, Trung, Nam, một con Đò

Con Đò vĩnh cửu tự do hòa bình

Con Đò Bác Hồ Chí Minh

Đã đặt tên nước khai sinh ra đời

Việt Nam dân tộc sáng ngời

Nhờ có công người liệt sĩ hy sinh

Mới có Tổ quốc hòa bình

Mới có vĩnh cửu trường sinh giống nòi

Cả nước mãi biết ơn người

Ơn các liệt sĩ đời đời vì dân

Dân phải nhớ một hồng ân

Đây là sự nghiệp phúc phần Ông Cha

Đã vì sự nghiệp nước nhà

Mới có thành quả nước ta vững bền

Dân, nước hãy xây nhiều đền

Thờ hồn liệt sĩ đáp đền công lao

Để dân nước nhớ công cao

Nhớ người liệt sĩ có vào công ơn

Phố phường, thành thị, nông thôn

Đâu đâu cũng phải xây đền thờ công

Đó là hồn của Cha Ông

Dạy trần uống nước nhớ công khơi nguồn./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Đoàn trưởng: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *