LỜI BIẾT ƠN HƯƠNG HỒN LIỆT SĨ – NGÀY27/7/2006

LỜI BIẾT ƠN

HƯƠNG HỒN LIỆT SĨ – NGÀY27/7/2006

ĐỀN HÒA BÌNH – SAO ĐỎ – CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG

 

Lời từ trời xuống nơi hạ giới

Lời của Thiên vọng tới nhân gian

Tại nơi đây một cửa Thiên Đàng

Có lời Thánh giáng ban hạ giới

 

Lời của Thiên bấy lâu mong đợi

Gửi lời trần vọng tới dân ta

Lời biết ơn liệt sĩ nước nhà

Dân mong đợi, hồn thiên mong đợi

 

Bao giờ hồn liệt sĩ được tới

Các đền thờ liệt sĩ nước Nam

Để dân ta đền đáp công vàng

Công liệt sĩ, công vàng liệt sĩ

 

Công liệt sĩ chiến đấu bền bỉ

Sự hy sinh quyết chí căm hờn

Để giành lại Tổ quốc trường tồn

Cho vĩnh cửu nước nhà vĩnh cửu

 

Toàn dân ta ai ai cũng chịu

Đội ơn người vì nước hy sinh

Vì Tổ Tông, Ông Cha của mình

Cho nước Việt dáng hình bất tử

 

Cho Việt Nam được tên hai chữ

Chữ thương yêu, chữ nước Nam này

Chữ tên nước không được đổi thay

Chữ Việt Nam muôn đời bất tử

 

Chữ Việt Nam hồn thiêng cất giữ

Chữ Việt Nam gìn giữ đời đời

 

Văn Lang, Đại Việt tại nơi

Việt Nam độc lập sáng ngời vinh quang

Càng ngày, càng được vẻ vang

Việt Nam sẽ được sánh ngang hoàn cầu

Âm, Dương đang được mở đầu

Sở nguyện ý cầu công việc âm dương

Việt Nam hai chữ yêu thương

Trường tồn sẽ được tình thương đồng bào

Lời nguyện, lời ước, lời trao

Đã ghi vào tấm sổ đào cẩm lang

Người xưa đã ước sẽ làm

Đang làm bằng được bước thang ân tình

Lời sống hùng mạnh quang vinh

Lời chết ân tình bình thản thiết tha

Lời đây là những món quà

Tặng ngày liệt sĩ, ngày là thương binh

Một ngày đại lớn phúc vinh

Một ngày ân tình cho nước Việt Nam

Hồn gửi một lời nói vàng

Cho cả hạ giới nước Nam anh hùng

Cho riêng khúc ruột Miền Trung

Cho riêng một vùng khi sống ra đi

Đây lời ký ức đã ghi

Đây như một sự thần kỳ dài lâu

Cảm ơn hồn ở đất sâu

Cảm ơn hồn chẳng biết đâu nhà hồn

Sau này dân nước lo lường

Xây đền liệt sĩ thờ hồn vì dân

Để hồn ấm mãi tấm thân

Để hồn không phải thiệt thân không mồ

Lời nói gửi bằng vần thơ

Nhờ người bắc ghế bây giờ giúp biên

Lời nói sẽ vào sử truyền

Cho dân biết được hồn thiêng nước nhà

Nói thực ai hiểu được ra

Tôi đành gửi tại Đền Cha – Hòa Bình

Để dân nước biết sự tình

Hồn thiêng Nước Việt trường sinh cứu đời

Hồn giáng khắp cả muôn nơi

Như ánh sao trời đi khắp thế gian

Hồn gửi lời chúc dân Nam

Chúc toàn dân nước sang trang Sử Thần

Dân nước sang trang sử trần

Sẽ thay đổi phần làm việc khác qua

Không còn tệ nạn xấu xa

Thiệt bao của cải nước nhà Việt Nam

Âm, Dương đôi ngả luận bàn

Liệt sĩ hoàn toàn lên tiếng chê bai

Đây là sự thật không sai

Hồn trần liệt sĩ sánh vai chê cười

Trách người tham nhũng trên đời

Uống cả máu người liệt sĩ hy sinh

Còn hơn thế nữa thực tình

Lời hồn liệt sĩ chiến binh gửi vào

Trách người sống nói thao thao

Của vẫn vơ vào làm hại nước dân

Đây việc bức xúc rất cần

Âm, Dương đôi phần cũng giống nhau thôi

Tri ân, tri kỷ, đôi nơi

Một ngày rợp trời cờ nước Nam ta

Âm, Dương nay được giao hòa

Nhờ người đọc trước cửa Tòa Tâm Linh

Có hồn liệt sĩ quang vinh

Về đông hưởng lễ dân mình cúng cơm./.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *