LUẬT GIỜ 24 TIẾNG TRONG NGÀY, ĐÊM

LUẬT GIỜ 24 TIẾNG TRONG NGÀY, ĐÊM

Nửa đêm giờ Tý sang canh

Mỗi giờ hai tiếng rõ rành không sai

Luật Thiên Cha sẽ ban bài

Cho con ghi lại không sai tý nào

Để con ghi cho đồng bào

Cho dân được hiểu hết vào Luật Âm

Để dân lo được việc chung

Tự mình lo được việc cùng Gia tiên

Không nghe thầy mo liên thiên

Thầy mo kiếm tiền nói láo, nói sai

Thầy mo không có luật bài

Đoán mò, nói dựa, làm sai khổ trần

Khổ dân khắp nước xa gần

Xưa, nay không có Luật Thần, Luật Thiên

Vì chưa ai nghe được lên

Bây giờ Trời Đất chỉ truyền cho nay

Một người duy nhất nước này

Được nghe lời Thánh dạy bày bằng thơ

Được viết theo Lệnh Thiên Cơ

Để cho dân nước từ giờ trở đi

Làm gì có luật, lệnh ghi

Có đường đạo mới nội quy dạy làm

Đừng nghe nhiều sách viết sang

Sách sai không đúng khổ oan dân mình

Đừng đi xem bói linh tinh

Đồng tà, thầy bói lừa mình khổ oan

Mất tiền thật mua mã, vàng

Không được còn phải hoang mang tinh thần

Bài này Cha giúp cho dân

Sách này Cha dạy cho trần nước Nam

Làm nhà, cưới vợ, lo tang

Sinh con, làm việc đẹp, an cho đời

Đây là Luật phép của Trời

Phép, Lệnh của Thánh giáng nơi cửa thờ

Cho đồng nghe được lời thơ

Viết trước Đền Thờ tối đẳng anh linh

Gọi Đền Hoà Bình Thiên Đình

Cha đọc, đồng trưởng một mình lo toan

Được ghi điều, Luật Thiên Đàng

Viết vào Kinh Thánh để ban cho trần

Ban cho dân đọc hiểu dần

Dân hãy theo Thánh, theo Thần nước Nam

Cha thương dân, Cha lo toan

Từ các việc lớn, nhỏ sang cho trần

Để dân tránh đạo tà thần

Theo phần Đạo Nước dạy trần đường tu

Từ đây dân hãy tu bù

Lợi nhà, ích nước đường tu vững bền

Bỏ mê tín cũ sai đường

Tôn thờ cải cách cho dương thế trần

Tu theo Đạo Nước góp phần

Bảo vệ Tổ quốc theo phần Ông Cha

Theo Tổ Tông nước Nam nhà

Có giặc là đánh ắt là không thua

Không phải tụng kinh sớm trưa

Chỉ tụng khi lễ tấu thưa kinh Thần

Ngày rằm, mồng một dưới trần

Ngày giỗ, ngày tết, ngày cần việc to

Hàng ngày không phải chăm lo

Đèn hương phụng sự tự do đi làm

Không phải chay, tịnh rõ ràng

Không phải vất vả tốn sang công tiền

Thứ nhất tu ở Gia tiên

Thứ nhì tu chợ dưới miền thẳng ngay

Thật thà tâm đạo đức dầy

Làm nhiều việc tốt theo ngay Bác Hồ

Góp phần xây dựng cơ đồ

Theo Đảng, theo Bác xưa giờ, mai sau

Đời đời vĩnh cửu dài lâu

Dạy con, cháu, chắt cùng nhau ghi lòng

Đời đời thờ người có công

Dựng nước, giữ nước, đền công ơn người

Dưới đây là Luật của Trời

Luật của Tổ Nước ban lời cho dân

Ngày giờ tốt, xấu cho trần

Để làm công việc xa, gần tự lo

Việc lớn muốn hỏi thầy to

Về Đền hỏi Thánh giúp cho gia đình

Gọi qua điện thoại thực tình

Về Đền khỏi lỡ việc mình đường xa

Hỏi trước hãy về Đền Cha

Hãy gọi điện thoại sẽ ra nơi Đền.

Bảng ghi giờ tốt xấu 24 tiếng, 12 con giáp

 

Giờ tý từ 0 h           đến 2 giờ       – giờ đẹp

Giờ sửu từ 2 h       đến  4 giờ       – giờ an

Giờ dần từ 4 h       đến  6 giờ       –  giờ đẹp, an

Giờ mão từ 6 h      đến  8 giờ       – giờ an

Giờ thìn từ 8 h       đến  10 giờ     – giờ đẹp, an

Giờ tỵ từ 10 h                 đến  12 giờ     – giờ an + xấu

Từ 10 h          đến 11 giờ      – giờ an

Từ 11 h           đến 12 giờ      – giờ chạm, trùng xấu

Giờ ngọ từ 12 h     đến 14 giờ      – giờ rất xấu

Từ 12 h           đến 13 giờ      – giờ trùng xấu

Từ 13h            đến 14 giờ      – giờ chạm, trùng xấu

Giờ mùi từ 14 h     đến 16 giờ      – giờ đẹp, an

Giờ thân từ 16h     đến 18 giờ      – giờ an + xấu

Từ 16 h           đến 17 giờ      – giờ an

Từ 17 h          đến 18 giờ      – giờ chạm quan, xấu

Giờ dậu từ 18 h     đến 20 giờ      – giờ an

Giờ tuất từ 20 h     đến 22 giờ      – giờ an

Giờ hợi từ 22 h              đến 24 giờ      – giờ an

 

Lưu ý: Khi muốn làm việc gì hãy lấy quá 5 phút, thí dụ: 8h5′ xuất hành, đổ mái trần; 5h 5′ động thổ; 8h 5′ xây móng nhà; 5h 5′ lên nhà mới… , các giờ đẹp, an sẽ làm được nhiều việc trong ngày, trong tháng. Một ngày có 24 tiếng, một năm có 12 tháng, nếu nhuận là 13 tháng, chết tháng nào phải cúng tháng đấy, không phải cộng thêm, không trừ đi, thí dụ chết tháng 7 sẽ cúng giỗ tháng 7; nếu chết tháng 7 nhuận vẫn cúng tháng 7 năm sau bình thường.

 

Lời Cha dạy:

Trên đây những giờ đẹp, an

Đã ghi rõ ràng đánh dấu hẳn hoi

Gia đình có việc cứ coi

Đây là Cha đọc như soi cho trần

Các việc to, bé của dân

Hãy mở sách Thần ghi rõ không sai.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Ttrưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *