LỜI THIÊN GIÁO CHỈ LỆNH THÁNH NƯỚC NAM TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

LỜI THIÊN GIÁO CHỈ LỆNH THÁNH NƯỚC NAM TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

LỜI THIÊN GIÁO CHỈ

LỆNH THÁNH NƯỚC NAM

TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

(5h 30’ ngày 17/8/2008 – 17/7/Mậu Tý)

 

 1. Lệnh Toà Thiên Thánh nước Nam

Báo cho dân, nước biết sang Lệnh Thần

Âm, Dương kết hợp đôi phần

Theo Lệnh của Thần đất nước Nam ta

Nước Việt Nam, chủ Thiên Toà

Chủ Toà Thiên giới nước nhà Việt Nam

Từ năm lẻ một lo sang

Toàn quyền công việc Âm làm với Thiên

Công việc của giới Thánh Tiên

Nước nào nước ấy chủ quyền tự lo

Cha đi, Cha đã dặn dò

Chủ quyền độc lập, tự do, hoà bình

Khi thống nhất phải tự mình

Xây dựng đất nước hoà bình tự do

Độc lập công việc lớn to

Nước ta làm chủ việc to lớn dần

Đất nước độc lập toàn phần

Nước ta có Phật, Thánh, Thần nước ta

Nước ta có chủ Phật Toà

Có ngôi Tam Tổ Phật là nước Nam

Có Toà Tiên Thánh lo sang

Việc Thiên, Âm nước Việt Nam có Thần

Có Toà Thiên Thánh độ dân

Có Phật, có Thánh, có Thần nước Nam

Có hàng danh mục rõ ràng

Sao người tu chẳng biết sang việc này

Sao nhà nghiên cứu việc nay

Lại không biết việc đổi thay khác thường

Những ai nghiên cứu lo lường

Không biết về Đạo Thiên Vương, Đất, Trời

Những ai nghiên cứu con người

Sao không hỏi người họ viết sách Thiên

Viết gì sách Phật, Thánh truyền

Viết gì lắm thế hỏi niên kỷ này

Sao lại nhiều sự đổi thay

Sao lại viết sách xưng ngay Thánh, Thần.

 

 1. Người được viết sách của Thần

Họ là dân trần không học vị cao

Không qua trường đào tạo nào

Chỉ có trường Thánh dạy vào họ nay

Họ học trường Âm, Thiên này

Mười năm vất vả mới nay nghe lời

Gian nan khổ cực tơi bời

Mới nghe được lời, được tiếng của Thiên

Mới làm được việc Thánh truyền

Mới làm được việc sang niên kỷ này

Đâu phải dễ như trần nay

Học làm các việc có ngay sách trần

Đây học phép Thánh, phép Thần

Phải có căn số người Thần chấm ghi

Mới học được phép Thiên Tri

Tùy theo cao, thấp do thì Thánh ban.

 

 1. Hai mươi năm Thánh mở màn

Mở trường đào tạo học sang phép Thần

Hàng năm thi điểm từng trần

Ai có công trần tu Đạo Quốc gia

Tu Đạo của Ông, Cha ta

Không tu ngoại đạo theo ra sách trần

Học tu theo Đạo Thánh Nhân

Theo Đạo Thánh, Thần của nước Việt Nam.

 

 1. Người trần không biết to gan

Bảo người viết sách việc làm phí công

Bảo người viết sách cuồng ngông

Ông, Cha đã chết còn trông thấy gì

Làm gì có chuyện Ông đi

Học phép Thiên Giới cứu nguy cho đời

Ông, Cha đã chết lâu rồi

Cầu làm chi được mà đời thờ Ông.

 

 1. Ông hỏi người nói bất công

Tại sao nhan nhản thờ không có gì

Hồn họ đã xuất hết đi

Hỏi họ còn sống hay thì chết lâu

Toàn những người ở đâu đâu

Họ không có một chút đâu công gì

Tại sao trần vẫn tu trì

Mở trường đào tạo tu trì phí công

Một đất nước thật oai phong

Mà không có đạo cho trong nước nhà

Người tu nhan nhản la đà

Không thấy lợi ích chi qua cho mình.

 

 1. Nước ta phải được văn minh

Phải tu cho mình, cho nước Việt Nam

Phải tu văn minh vẻ vang

Phải tu đường đạo an khang cho đời

Phải tu nhân phẩm con người

Tu tính, tu nết, tu đời trần gian

Tu tâm trong sạch vẹn toàn

Tu đường Đạo Nước tu sang cho đời

Tu cho đất nước sáng ngời

Tu cho độc lập, Đạo Trời nước Nam

Tu một đường đạo vinh quang

Ai ai cũng phải tu sang cho mình

Tu cho non nước trường sinh

Tu cho gia đình, con, cháu dài lâu

Tu cho đất nước sang giàu

Đường tu mở đầu có Tổ Nước ban

Hồn Cha sáng lập Đạo sang

Đạo tu nhân phẩm vẻ vang cho đời

Toàn Đảng, toàn dân nhất lời

Tu theo Đạo Nước, Đạo Trời Tâm Linh

Từ nơi Đền Hùng thực tình

Cha thảo lời trình tấu Tổ Tông ta

Tấu Trời, tấu Đất bao la

Để Cha làm việc cùng Toà Tâm Linh

Để Cha khai Đạo Nước mình

Đạo Tiên Cha đã khai sinh lâu rồi

Một ngày bốn số tuyệt vời

Tứ tuyệt cho đời, bốn số một nay

Nhà nước không hề biết hay

Bài Cha cho gửi đó đây nước nhà

Cha có bài gửi nước ta

Bài còn trong sách viết ra từng lời

Chắc bài không được đến nơi

Cha có lời mời Nhà nước đến đây

Đến Đền Cha sẽ giãi bày

Về ý Cha nghĩ bao ngày, tháng, năm

Về Tổ Tông ta xa xăm

Về đường Đạo mới việc tăng gấp nhiều

Biết bao nhiêu việc Thiên Triều

Cha không bàn được bao điều xảy ra

Về việc Đạo giáo nước nhà

Đã xảy bao sự việc ra khó lường

Cha thấy mất mát đau thương

Đau vì mất của tai ương cho đời

Cha khóc bao đêm không ngơi

Vì thương dân đời nước Việt thiện lương

Hô công đức, dân lo lường

Khắp nơi thôn, xã, phố phường lo toan

Xây chùa, đúc tượng rõ ràng

Phí công, vô ích không mang được gì

Lại còn khấn vái tu trì

Không đúng điều luật tu đi sai đường

Ăn chay, gõ mõ thiện lương

Những người hành đạo sai đường thiện nhân

Toàn làm man trá hại trần

Phạm vào Luật định Thánh, Thần nước Nam.

 

 1. Luật tu không có lo sang

Cúng đàn, cúng mã, hoa man thật nhiều

Luật tu không dạy những điều

Ai ai cũng phải sớm chiều tại gia

Tụng kinh thờ Phật trong nhà

Ăn chay gõ mõ la đà ngày đêm

Chết phải gửi chùa sớm hôm

Bốn chín ngày đã gửi luôn lên chùa

Thật là đau xót chát chua

Dân ta bị lừa, vì họ mị dân

Làm dân ta sống bất nhân

Với người đã mất khổ thân vong nhà

Một trăm ngày cúng cơm quà

Bốn chín ngày đã gửi ra ăn mày

Thật là kẻ ác đặt bày

Người dân không biết đã nay theo làm

Lại còn lừa dối lo sang

Vong đi Tây Trúc, vong sang nước người

Còn làm nhiều chuyện nực cười

Phí tiền, công đời, không được ích chi.

 

 1. Nếu có Tâm Linh lo đi

Sao không hiểu được việc chi Thánh, Thần

Việc gì có ích cho dân

Có lợi cho nước việc cần hãy lo

Có những việc đại lớn to

Không thấy lợi nước, vẫn lo cho đời

Sao không sợ người ta cười

Rằng tu như vậy bao đời phí công

Ông, Cha mình, mình không trông

Không nhìn thấy được tích công từng người

Cũng đã thành Phật, Thánh rồi

Không lẽ kém họ, họ ngồi không công

Cho nên Cha bảo bất công

Người tu như vậy tu không biết gì

Tu không ai biết tý chi

Tu không ai có tý gì tâm linh

Cho nên tu mới vô tình

Cơm dân nuôi dưỡng việc mình bỏ qua

Toàn đi lo việc người ta

Cơm mình, việc họ, tu ra không cần

Tu sao ích nước, lợi dân

Tu việc công Thần, tu việc nước non

Tu làm tròn bổn phận con

Con của đất nước, phận con gia đình

Tu để báo đáp ơn sinh

Tu để giành lại phồn vinh cho đời

Tu đừng để hại cho người

Âm, dương đều được hưởng nơi tu hành

Tu phải hiểu được đích danh

Tu phải giành lại điều lành cho ta

Ta phải làm chủ Thiên Toà

Toà Phật, Toà Thánh, chủ ta đứng quyền

Không ai được hơn ta riêng

Chủ nhà phải lớn, phải lên hàng đầu

Không ai được quyền sở cầu

Xây thờ đứng đầu, đúc tượng lớn to.

 

 1. Tượng không hồn Cha báo cho

Có ngày rồi sẽ phải lo việc này

Hãy ngẫm lại việc lớn nay

Người làm sẽ phải tội nay người làm

Việc Âm, Thiên, Phật, Thánh bàn

Trước ngày thế kỷ giao ban lâu rồi

Hai mươi năm bàn tại nơi

Đền Hùng – Phú Thọ Lệnh Trời nước Nam

Lần lượt tiến hành lo toan

Công việc đại lớn việc sang Thánh, Thần

Việc đại lớn của nước, dân

Việc Phật, Thánh, Thần, của nước, dân ta

Việc ai làm chủ Thiên Toà

Việc âm trụ sở sẽ là ở đâu

Ai người đứng trưởng nối cầu

Ai người được học phép màu tối cao

Ai người được viết lời trao

Lời hồn non nước tự hào cho dân

Lời từ Tổ Nước Nam trần

Cho đến lời Phật, Thánh, Thần nước Nam

Thánh đã lo thật chu toàn

Thánh đã họp bàn, Thánh đã duyệt y

Từng công việc của Thiên Tri

Trao ai dưới thế học ghi việc Thần

Mỗi người một việc cắt phân

Người nhiều việc Thần, người ít việc nay

Các việc lớn phải chung tay

Cha cho thành lập, thành ngay một đoàn

Hoà Bình đã được Cha ban

Thành lập một Đoàn của Thánh nước Nam

Gọi Đoàn Hoà Bình Thiên Đàng

Đoàn do Cha, Mẹ nước Nam ban hành

Hai mươi năm trọn rõ rành

Có người đứng trưởng được hành việc cao

Đã có sắc ấn, dấu đào

Dấu cờ Tổ quốc lớn cao nhất đời

Về việc Âm, Thiên tại nơi

Nước Việt Nam đời có một không hai

Chỉ một người giữ không sai

Có bài chiếu chỉ, có hai người làm

Về xưởng đồng đúc rõ ràng

Đó là dấu ấn sắc ban việc Thần.

 

 1. Còn về Lệnh của Đình Thần

Cha đã chiếu chỉ Thánh, Thần nước Nam

Phải thi hành Luật Thiên Đàng

Cấm mã hoàn toàn đến các Đền Thiên

Đến các nơi thờ công, riêng

Bởi vì hàng mã phí tiền của dân

Thánh, Thần không dùng, không cần

Vong âm cũng chẳng được phần dùng chi

Mã, tiền, vàng âm vất đi

Ai mua là phí, vất đi không cần.

 1. Sớ in sẵn bán cho dân

Thánh cũng không cần, sớ đấy bỏ đi.

 

 1. Người chết gửi chùa từ khi

Bốn chín ngày chẳng được gì cho vong

Chỉ thêm khổ hạnh đau lòng

Từ năm lẻ một hồn vong không vào

Không ai biết, bởi vì sao

Thánh đã cấm vào Luật gửi giữ vong

Người chết thật là đau lòng

Khi trần gửi đến giữ vong trong chùa

Việc đấy là trần làm bừa

Chùa để thờ Phật, không về giữ vong

Xưa nay vong phải lưng cong

Ngày ngày ở chốn nhốt vong gửi hồn.

 

 1. Từ năm lẻ một trường tồn

Không chùa nào được nhốt hồn giữ vong

Ai gửi là phí tiền công

Thầy mo tai điếc mắt không thấy gì

Vận động cho trần gửi đi

Để trần thất hiếu với thì người vong

Luật Thiên Cha cấm, ghi dòng

Cúng vàng, tiền mã, gửi vong vào chùa

Việc làm lừa dối, làm bừa

Luật này gửi đến đền, chùa phải nghe

Luật Thiên mới, thật khắt khe

Ai làm sẽ tội Thánh nghe ghi vào

Kể cả người tu chùa nào

Làm thầy không học phép cao của Thần

Toàn đi học sách của trần

Là làm sai việc Thánh, Thần nước Nam

Thánh nước sẽ lọc, sẽ sàng

Biết nghe đừng chống đỡ mang án Thần.

 

 1. Cha dạy người tu giữ thân

Về làm lại cuộc đời trần từ đây

Sức dài vai rộng từ dầy

Về nhà làm lại đời này thường dân

Học các nghề nghiệp cho trần

Đừng để người khác nuôi thân tội đời

Đừng để tiếng miệng chê cười

Tu phí một đời, tu uổng sức công.

 

 1. Luật Thiên lối mới oai phong

Không cần ai phải tu trong chùa chiền

Đã có dân từng nơi miền

Sẽ lo chùa, đền, lễ đáp đền công

Sẽ có kinh sách oai phong

Cho người đọc tụng đền công ơn người

Ai có lòng kính ơn Trời

Ơn Phật, ơn Thánh, Thần nơi nước nhà

Ơn hồn liệt sĩ nước ta

Tùy trần tập thể hay là cá nhân

Lễ đền đáp nghĩa ân cần

Có đủ kinh tụng cầu ân, cầu tài

Kinh bằng thơ Thánh ban bài

Kinh ngắn, kinh dài, độ nước, giúp dân

Kinh Phật, kinh Thánh, kinh Thần

Kinh cho người trần khi đã quy Tiên

Kinh cầu giải hạn, bình yên

Kinh tạ đất, tạ mộ yên cho hồn

Kinh rằm tháng bảy dạy dồn

Ngày hội của hồn đâu phải mã chi

Chỉ cần gia đình lễ nghi

Hương, hoa, quả, thực lễ nghi tuỳ trần

Ngày hội của vong âm phần

Đâu phải ngày trần cầu giảm tội đi

Sách thầy mo, sai một khi

Cha là Phật, Thánh, Cha thì biết hay

Không dấu được Cha điều này

Tất cả các việc xưa, nay âm phần

Không dối lừa được Thánh, Thần

Thánh nước Nam trần biết hết việc âm.

 

 1. Xưa nay Thánh nước lặng thầm

Vì chưa nói được việc âm nước nhà

Sách viết từ mười năm qua

Sách chưa có chủ nhận ra cho Thần

Nếu Nhà nước biết sớm phần

Sẽ đỡ cho trần, dân, nước Nam ta

Đỡ tốn bao nhiêu của ra

Đỡ mệt bao sức dân ta tu trì

Đỡ xây chùa, đúc tượng chi

Tượng không có ích giúp chi cho đời

Đừng ai sợ tội lỗi đời

Tượng không, xác đứng, xác ngồi hồn không

Thế kỷ hai mốt mất công

Cho người trì tụng chùa không có hồn

Chỉ có hai Ông có hồn

Đức Ông Thánh hiền, là Thánh nước ta

Từ đời kiếp trước xưa xa

Đức Tổ thứ nhất chính là Ngài nay

Đức Vua Hùng không ai hay

Chính Vua tái lại thành ngay Thánh hiền

Cho nên đâu thờ chùa miền

Là có Thánh hiền với có Đức Ông

Đức Ông là một Quận Công

Từ xưa tái lại giúp sông núi này

Cho nên chùa thờ giờ đây

Chỉ còn hai vị tượng nay còn hồn

Còn tất cả đã giải dồn

Coi như đã hết không còn hồn chi

Bây giờ Cha đã cho ghi

Sắc, chiếu chỉ, được mời thì hồn quân

Thờ hồn liệt sĩ xa gần

Ở các chùa lớn của phần nước Nam ./.

 

            Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

       Trưởng đoàn:Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *