LỜI THÁNH GIÁNG TRẦN ĐỌC LỊCH SỬ THẦN NGƯỜI THIÊN GIÁNG THẾ

LỜI THÁNH GIÁNG TRẦN

ĐỌC LỊCH SỬ THẦN

NGƯỜI THIÊN GIÁNG THẾ

Hai đền thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

(Bài viết từ năm 1999 đến năm 2014)

 

Lời Thiên Cha đọc những việc Thần

Hai đền có tích của Thánh Nhân

Người xưa có công làm việc lớn

Có tích cho dân, cho Thánh Nhân

 

Ở thôn Khê Khẩu của người trần

Có Tiên giáng hạ nơi luyện quân

Của vị tướng ông Trần Hiển Đức

Việc Thần có thật ở thời Trần (Thế kỷ 13)

 

Có hai nữ tướng đã hoá thân

Hoá về đất trần nơi Khê Khẩu

Nơi Trần Hiển Đức đang luyện quân

Hai cô con gái thật tuyệt trần

 

Tài giỏi văn chương, võ nghệ trần

Không ai biết người từ đâu đến

Xuất hiện hai người, hai cây đa

Xuất hiện một quán bán nước trà

Bán cho tướng quân, người luyện võ

Từ quán nước trà dẫn đến nhà

Ý hợp tâm đầu chuyện gần xa

Bộ ba được bàn mưu kế sách

 

Bàn về nguồn ngạch đánh kẻ thù

Kế tài thao lược ba mùa thu

Giúp cho tướng ông Trần Hiển Đức

Giúp việc luyện quân đã thành tài

 

Sáng, trưa, chiều, tối đã miệt mài

Chí khí anh hùng lòng cách mạng

Ba năm gian khó đã vượt qua

Quán nước là nhà hai cây đa

 

Giúp tướng, giúp quân, đã xông pha

Đánh tan quân giặc sang cướp nước

Nguyên Mông khiếp vía phải chạy xa

Đến ngày mãn hạn ba người là

 

Một ông, hai bà về Thiên giới

Giữa trưa giờ Ngọ vòng lửa rơi

Lơ lửng trên không phép của Trời

Trên Trời chiêng trống đã đổ hồi

 

Cả ba tới gần nơi vòng lửa

Cùng bám vòng Trời đã về Thiên

Để lại di tích dưới trần miền

Không ai biết được ba người Thiên

 

Tích Trời giờ đây cho kể lại

Ba người có phép của Thánh truyền

Cho nên nơi đây được xây đền

Trước đây nghè cũ dân xây lại

 

Nhỏ bé rất thiêng, thật là thiêng

Người trần vẫn thấy sự ảo huyền

Giữa đêm thanh vắng có bóng Tiên

Trong nghè sáng đèn như người ở

 

Khi đến nơi nghè chẳng có ai

Tối om nghè vắng cảnh Thiên đài

Như mơ mà thật có người biết

Người viết nghe lời đọc bên tai

 

Mười lăm năm viết lời Thiên đài

Thánh đọc đồng viết còn nguyên vẹn

Thánh cho xếp lại nay gửi trần

Sách là cẩm nang của Thánh nhân

 

Để đời biết được phép Thánh Thần

Có Thánh giúp trần dân mới được

Hai đền di tích xây năm nay (2014)

Chỉ trong mấy tháng đã xong ngay

 

Bốn tượng bằng đồng theo phép Thánh

Đồ thờ bằng đồng thật thiêng liêng

Ban thờ mới đẹp thật trang nghiêm

Quang cảnh nhà đền thêm lộng lẫy

 

Dân thôn đã thấy sự bất ngờ

Không ai tưởng được như giấc mơ

Có Đức Thánh Trần ra tay giúp

Báo Đoàn Hoà Bình đỡ đầu cho

 

Lo tròn mọi việc thật lớn to

Do cán bộ thôn thành tâm đạo

Toàn dân đoàn kết đã thành công

Góp tiền, góp sức, góp của, công

 

Xây hai đền mới thật oai phong

Đền Thượng nhà ngoài tôn tạo lại

Mọi việc làm xong thật oai phong

Cán bộ, nhân dân đã nhất lòng

 

Đoàn kết chung tay làm việc nghĩa

Hai nhà công đức thật lớn cao

Hoan hô tất cả đã lo vào

Công việc đáp nghĩa thờ muôn thuở

 

Công việc Tâm Linh thật tự hào

Công việc Tâm Linh là có thật

Có thật mười mươi tại thôn này

Bài viết việc làm hãy còn đây

 

Từng trang, từng trang quyển sách này

Toàn lời của Thánh đọc viết nay

Cho đời lưu trữ còn ghi mãi

Cho xã, cho thôn, huyện, tỉnh này

 

Bao giờ Nhà nước nghiên cứu nay

Gửi cho Sở, Bộ biết việc này

Văn hoá nghiên cứu đọc sẽ rõ

Lời Hồn sáng tỏ đọc ghi ngay

 

Đền Hạ Khê Khẩu sẽ được nhận

Nhận bằng di tích Thánh giáng nay ./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *