BÀI HỌC GIÁO LỄ ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

BÀI HỌC GIÁO LỄ

ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

 

  1. Giáo lễ của Đạo Trời:

Do Hồn Cha Trời, Mẹ Địa khai sinh ra Đạo Trời giáng về nước Việt Nam đầu tiên dạy dân tu Đạo Trời. Theo Đạo Trời, để biết nguồn cội con người từ Trời, Đất sinh ra cho hạ thế, trong đó có muôn vạn vật cỏ cây hoa lá, con người được sinh sau, cho nên Trời giáng lời thơ dạy đời hạ thế.

  1. Vào những ngày lễ tết giao thừa chuyển giao năm mới, đoàn thể hay gia đình phải nghĩ tới công lao ai sinh ra người và muôn vàn vạn vật trên đời, để cho người được hưởng cuộc sống tốt đẹp, trần phải biết lễ tạ ơn các vị sinh thành từ Tổ Trời sinh ra Tổ Nước, Tổ Nước sinh ra Tổ gia đình, ông bà, bố mẹ mình (nếu đã mất), đó là lễ đầu năm, gọi lễ tết giao thừa sang năm mới, lễ ở ban trong nhà.
  2. Hàng năm vào những ngày lễ lớn của dân tộc, nếu là đoàn thể lễ ở đền, chùa, đình làng, miếu, điện được phép thờ các Thánh, Thần trên ban, không thể quên được có lễ nghi để tạ ơn công đức Trời, Đất, lễ tạ ơn Tổ Tông đất nước, lễ tạ ơn Vua Hùng và các Vua có công dựng nước, giữ nước, lễ tạ ơn Phật, Thánh, Thần, tạ ơn những danh nhân đất nước, tạ ơn đến hồn các anh hùng và các liệt sĩ của đất nước Việt Nam.
  3. Phải có lời mời, sớ tấu thưa trình, có lễ nghi chay, mặn, to, bé tùy mình, cấm không có mã vàng, tiền âm phủ.
  4. Giáo lễ của Luật Trời quy định:

Trời dạy dân con cả đầu tiên giữ Đạo Trời phải báo hiếu Tổ Tông, Tổ Trời, Đất, Tổ Nước mình, mình trọng báo hiếu tri ân thờ cúng người có công tiền bối sinh thành, dựng nước, giữ nước đã giành cho mình có cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc.

  1. Người dân Âm thật đông đúc, họ có nơi mồ, họ có chốn nghĩa trang gọi là nhà của vong âm rõ ràng; còn người vong không mộ, khổ, lang thang rất nhiều, phép Trời đã có những điều cho vong

2

sớm chiều ăn nghỉ từng nơi, khác với thế kỷ 20 ở dưới trần đời không thể biết hay. Bài Giáo lễ này Trời báo dân nay đừng ai cúng cháo khao ngay trong nhà, không lợi cho trẻ, cho già, không thấy vong đói, thấy tà vào ăn, vong đã có chùa, dân cúng lễ các Quan cho vong hưởng, lễ vong âm được ở chùa an nhàn, mát mẻ, thảnh thơi.

  1. Đó là Giáo lễ dạy dân, sống người dân tu đạo phải hiểu Luật, lệnh Thiên trong phép Thánh, phải đoàn kết, hữu ái, tương thân, phải chấp hành Lệnh Nước, Lệnh Thần Âm, Thiên mới có lưu đời cho Gia tộc bình yên, cho con, cháu, chắt học thêm theo mình, việc làm báo hiếu Thiên Đình, việc làm báo hiếu nước mình Việt Nam, việc làm báo hiếu Tổ Tông, Gia tiên, dòng họ rõ ràng, điều nhân nghĩa đó là Giáo lễ của Đạo Trời, Đạo Nước ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Tháng 5 năm 2005

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *