Lời Nói Đầu: ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

Lời Nói Đầu:

ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM

ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

LỜI HỒN TRỜI, LỜI HỒN NƯỚC VIỆT NAM

 

Kính gửi:        – Cán bộ Nhà nước Việt Nam

– Ban Tuyên giáo Nhà nước

– Ban Tôn giáo Chính phủ

– Bộ Văn Hóa

– Bộ Công an, An ninh Văn hóa

– Các ngành ban từ Sở Văn hóa,

An ninh Văn hóa trở xuống.

 

 

Lời Tâm Linh nước nhà đặc biệt

Đọc lời thơ tha thiết hôm nay

Lời nói đầu trong quyển sách này

Là lời của Tâm Linh Đặc Biệt

 

Lời Hồn Trời, Hồn Nước đọc viết

Đọc cho đồng nghe được, ghi ra

Ghi lời Trời, lời Tổ Nước nhà

Ghi lời Thánh nước ta giáng đọc

 

Ghi lời Thánh dạy dân để học

Dạy cho đời tu Đạo Nước Nam

Đạo của Trời, Trời dạy nhân gian

Đạo của Nước, Thánh đã phát ban

Dạy muôn dân theo đường đạo mới

Đất nước ta sẽ phải tiến tới

Có một đạo chính thống nước nhà

Đạo thờ người dựng nước non ta

 

Đạo thờ người có công giữ nước

Đạo thờ người có công làm được

Cho đất nước độc lập hòa bình

Đạo thờ Người là Hồ Chí Minh

 

Thờ Trời, Đất, Tổ Nhà Nước Việt

Thờ danh nhân, anh hùng hào kiệt

Thờ liệt sĩ, người đã hy sinh

Thờ Vua, Quan, người đã quên mình

 

Đã đánh giặc bảo vệ đất nước

Thờ những người có công làm được

Cho xưa, nay, cho mãi mai sau

Những người là Thánh, Thần, một màu

 

Được là Phật hiển linh Trời tặng

Đã bao đời Tổ Tông thầm lặng

Biết mười mươi chưa nói được ra

Vì chưa có lệnh Trời ban ra

 

Tổ Nước nhà phận con chưa được

Chưa được nói những điều mình ước

Chưa nói được việc của nước mong

Từ đời Tổ Tông ta ngóng trông

Thế kỷ hai mốt mới nói được

 

 

Nói  và làm được bao việc tốt

Của Tâm Linh nước Việt Nam nhà

Chỉ duy nhất có một nơi ra

Gọi trụ sở Thiên Tòa Tiên Thánh

 

Nhà mười sáu, Trời đã chắp cánh

Cho xây đền ở tại gia tiên

Trước xây điện, sau xây Đền Thiên

Đặt cơ sở Tâm Linh làm việc

 

Vì người trần căn số đặc biệt

Có phút sinh Trời gửi làm thầy

Làm việc Thiên cho Trời, Đất nay

Làm việc Thánh cho Tổ Nước này

 

Làm việc Đạo Tâm Linh Đặc Biệt

Người là Phạm Thị Xuyến được viết

Được viết lời của Thánh Nước Nam

Lời Tâm Linh giáng thế dạy làm

 

Làm các việc giao ban thế kỷ

Từ cuối hai nghìn, mười hai năm (1988)

Từ hai nghìn lẻ một vĩnh hằng

Là thế kỷ tâm linh thay đổi

 

Thế kỷ tâm linh được đổi mới

Về Đạo Trời, Đạo Nước khai hoa

Chủ quyền Âm của nước Nam ta

Chủ Thiên Tòa của Nhà nước Việt

 

Nước ta phải có đạo cần thiết

Đạo Nước Nam, người của nước Nam

Đạo thờ người chính thống vẻ vang

Đạo thờ người dựng nước, giữ nước

 

Đạo chính thống, không thể thiếu được

Đạo vì dân, vì nước, vì đời

Vì độc lập, tự do sáng ngời

Vì quyền chủ, muôn đời quyền chủ

 

Đạo nước Nam không thể làm chú

Đạo nước Nam làm chủ quyền thờ

Đạo nước Nam làm anh bây giờ

Và cho mãi muôn đời làm chủ

 

Đạo nước Nam ta không làm chú

Đạo của ta, đứng chủ nước ta

Ta thờ người Tổ Tông, Ông Cha

Ta thờ Tổ Trời, sinh Tổ Nước

 

Ta có quyền thờ, có quyền ước

Ta ước được, sẽ được cho dân

Một chủ quyền độc lập hồng ân

Một đại phúc, muôn đời đại phúc

 

Dân nước ta đã được đến lúc

Đề nghị Nhà nước công nhận Đạo Trời

Đề nghị Nhà nước công nhận lời

Lời Hồn Tâm Linh đã khai Đạo

 

Đạo Trời Nước Việt Nam Muôn Thuở

Đạo Tâm Linh Đặc Biệt Nước Nam

Ngày một, tháng một, đã mở màn

Năm lẻ một, thế kỷ hai mốt

Bốn số một, tứ tuyệt đẹp tốt

Thế kỷ này Trời đã khai hoa

Thế kỷ này, Trời trao nước ta

Phải hành đạo, Đạo Trời, Đạo Nước

 

Trời ước được, Tổ Nước ước được

Năm thứ mười lăm hành Đạo Trời

Nếu chờ Nhà nước công nhận lời

Sẽ muộn ngày đầu niên kỷ mới

 

Sẽ không có ngày được giao ban

Sẽ không có ngày đẹp huy hoàng

Bốn số một tuyệt trần danh giá

Bốn số một đã được thành quả

 

Cho dân Nam, cho nước Việt Nam

Cho muôn đời thế hệ lưu ban

Cho Đạo Nước Việt Nam bất tử

Cho hai chữ Đạo Nước ra đời

 

Cho người người ngưỡng mộ Đạo Trời

Cho người người theo lời Đạo Nước

Đạo Trời, Đạo Nước, đang làm được

Việc đền ơn Tổ quốc nước nhà

 

Việc đền ơn Trời, Đất sinh ra

Sinh ra Tổ Nước nhà vĩ đại

Đền ơn Tổ Nước sinh ra dân

Tổ Nước sinh ra Phật, Thánh, Thần

 

Tổ Nước là hồng ân muôn trượng

Tổ Nước là đấng bậc kỳ tài

Đã tái hồn các bậc gái, trai

Để kế tục sự nghiệp cứu nước

 

Các bậc tiền bối đã làm được

Cho nước, dân, một nước hùng cường

Cho sự nghiệp nước nhà yêu thương

Đã chiến đấu đánh tan các giặc

 

Đã dựng xây một nước, xã tắc

Đã bảo vệ Tổ quốc hòa bình

Để đời đời Tổ quốc trường sinh

Để đời đời thái bình thịnh vượng

 

Ta phải biết ơn người chủ tướng

Đấng tối cao một bậc anh linh

Người cho ta một đất nước mình

Người cho ta hòa bình muôn thuở

 

Tạ ơn người đời đời chất chứa

Sự tin yêu, kính trọng, tôn thờ

Người vẫn làm công việc xưa, giờ

Cho mãi mãi dân nhờ, nước cậy

 

Dân, nước Nam xưa nay trông thấy

Sự bất công của lũ bạo tàn

Dân, nước ta bao sự lầm than

Bao quân giặc vào nước thống trị

 

Nhờ có Đảng, có Bác công lý

Lãnh đạo dân đánh giặc thành công

Dân, nước ta đã nhất một lòng

Theo Đảng, Bác, con đường cách mạng

Theo Đảng, Bác, xây dựng tương lai

Đất nước hình chữ S đại dài

Đang tốt đẹp, ngày càng tốt đẹp

Đang thành công, xây dựng thành công

 

Những tượng đài Bác Hồ oai phong

Những tượng đài liệt sĩ có công

Để xứng đáng những thần tượng quý

Để nước, dân đền đáp công người

 

Đạo Nước Nam mãi mãi vang lời

Thờ và cúng ơn người đánh giặc

Để bảo vệ cho người xã tắc

Dạy người dân phải biết tôn thờ

 

Dân hiểu theo đúng đạo bây giờ

Đạo Nước Việt, thờ người nước Việt

Thờ người có công, ta đã biết

Thờ xưa, nay, thờ mãi mai sau

 

Thờ trường tồn vĩnh cửu dài lâu

Cho thế hệ muôn đời cúng lễ

Theo Tổ Tông, Phật, Thánh nước Nam

Theo Đảng, theo Bác, theo Quốc hội

 

Theo nước Việt Nam mãi muôn đời

Khi giặc đến dân nhất một lời

Theo Đảng, Bác, theo người Cộng sản

Theo Đạo Nước Nam, giữ hòa bình

 

Theo Bác Hồ, Chủ tịch trường sinh

Bác, Chủ tịch Thiên Đình, hạ giới

Chính Bác Hồ giờ là Thượng Đế

Của Trời cao, Đất thấp linh thiêng

 

Bác đứng hàng tối thượng uy nghiêm

Bác đủ điểm được Trời ban chức

Trời ban danh, ban chức, ban quyền

Trời đọc cho Tổ Nước ghi nên

 

Tổ Nước đọc cho đồng ghi lại

Dưới trần gian đừng ai cố cãi

Rằng Bác Hồ sống có tu đâu

Bác không tu như người trọc đầu

 

Bác đã tu, tu làm cách mạng

Bác đã tu, cuộc đời không nản

Tu gian nan, khổ cực vô cùng

Tu một lòng vì nước chí trung

 

Tu tâm, đạo, dạ hiền son sắt

Tu lòng thành vượt mọi chông gai

Tu vì dân, vì nước miệt mài

Nước là nhà, dân là con cháu

 

Chí công, vô tư, ai cũng thấu

Sức mạnh vô biên, thắng kẻ thù

Bôn ba hải ngoại, về chiến khu

Đem trí tài anh hùng bất khuất

 

Lòng trung kiên dạ sắt gan đồng

Không việc nhà, chỉ việc non sông

Không tư riêng, lo toàn việc nước

Một nhà lãnh đạo, không có hai

Bác đi tháng chín, ngày mùng hai

Một ngày sinh, hóa thật đại tài

Trời cho Bác được ngày tự chọn

Bác đã xin Trời, Tổ Nước cho

 

Một ngày Trời, Đất mưa thật to

Ba ngày mưa to, Trời cũng khóc

Trời động lòng Người, Trời cũng mưa

Cả nước khóc Người, nước mắt như mưa

 

Mùng hai, tháng chín, ngày tiễn đưa

Ngày hội non sông mừng Quốc khánh

Một ngày trọng trách hai việc liền

Dân nước không hiểu ý Bác nên

 

Một ngày hai việc cho đỡ tốn

Giảm tiện cho dân, cho nước nhà

Mừng ngày Quốc khánh, xong giỗ Cha

Khách về dự hội, viếng vòng hoa

 

Khách viếng Lăng Cha là giỗ Bác

Một ngày ghi tạc nhớ không quên

Tháng chín, mùng hai, dưới trần miền

Một ngày sinh, hóa, cho đất nước

 

Một ngày đẹp yên, thật linh thiêng

Ngày Bác khai sinh nước Nam nên

Việt Nam Tổ quốc, Bác khai tên

Đời đời, mãi mãi không thay đổi

 

Ngày hóa cho đời do ý Trời

Vì Bác xin Trời đúng ý lời

Bác xin Tổ Nước cho Bác được

Đi ngày mùng hai, Bác đã mong

 

Tiện cho đất nước, tiện dân chung

Bác tiết kiệm cho nước, dân cùng

Một ngày hai việc cho đỡ tốn

Đỡ tốn sức công, tốn của công

 

Bác thật có tài trí thần thông

Bác thương dân, nước, Bác ước mong

Trên đời có một, không đâu có

Chỉ có Bác Hồ ước được xong./.

 

Kính viết theo lời Hồn Tổ Nước nhà đọc tại Đền Hòa Bình

ngày 2/6/2015 – 16/4/Ất Mùi

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Nhà 16, ngõ 4, đường Thanh Niên, KDC Thái Học 1,

phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *