LỜI MẪU PHỦ TIÊN BAN MỘT LỆNH TRUYỀN CHO DÂN TU ĐẠO

LỜI MẪU PHỦ TIÊN

BAN MỘT LỆNH TRUYỀN

CHO DÂN TU ĐẠO

 

Lời của Mẫu hôm nay soạn thảo

Cho dân Nam, nước Việt nghe lời

Lời của Mẫu là ý của Trời

Cho người đời biết lời của Thánh

 

Lời Thánh Mẫu nay đọc rành mạch

Cho dân Nam biết Luật từ đây

Kể từ năm thế kỷ đổi thay

Hai lẻ một Mẫu nay ra lệnh (2001)

 

Dân nước Nam sẽ được đổi thay

Kể từ năm lẻ một từ ngày

Mùng một, tháng một, năm lẻ một

Hết lệnh hầu Tứ phủ bàn loan

 

Người dân Nam không phải lo toan

Đội lệnh, tôn nhang, thờ Tứ phủ

Kể từ đây Mẹ sẽ dạy đủ

Luật tôn thờ lối mới văn minh

 

Cho dân Nam, nước Việt trường sinh

Có lời Mẹ ân tình dạy bảo

Lời của Mẹ hôm nay thông báo

Cho dân nghe lời báo cáo Trời

Nước Việt Nam sẽ được vâng lời

Về Luật Thiên của Trời quy định

Việc tôn thờ Mẹ sẽ dự tính

Cho dân Nam thờ đúng Luật Thiên

 

Luật của Trời, Luật Đất thiêng liêng

Luật của Tổ Tông ta vững bền

Thờ Trời, Đất, đầu tiên cao nhất

Thờ thứ hai mới đến Tổ nhà

 

Thờ Bác Hồ cao nhất trên toà

Toà Phật, Thánh, Thần, Quan, liệt sĩ

Thờ người có công cao bền bỉ

Đã làm nên nghĩa lý cao sang

 

Đã để lại cho nước Việt Nam

Đã để lại công vàng lịch sử

Đã tô nên thành đồng hai chữ

Việt Nam, Việt Nam, mãi muôn đời

 

Nước Việt Nam mãi mãi tên Người

Hồ Chí Minh bầu trời sáng rực

Hồ Chí Minh mãi mãi niềm tin

Nước Việt Nam mãi mãi dấu in

 

Cờ Tổ quốc niềm tin hy vọng

Bao nhiêu đời Tổ Tông trông ngóng

Nước, dân ta độc lập chủ quyền

Nước, dân ta có quyền thờ riêng

Một Đạo Nước thiêng liêng cao cả

Một Đạo Nước vô cùng quý giá

Đạo anh linh tột bậc kỳ tài

Có Hồn Nước cao nhất không hai

 

Trời đã tặng ban người làm việc

Người Hồn Thiêng nước Nam đặc biệt

Dân chưa hay, chưa biết điều này

Chỉ có Trời, có Đất biết hay

 

Có Phật, Thánh, Thần, nay liệt sĩ

Biết được Bác – Hồn Thiên bền bỉ

Biết được Bác – Hồn Nước cao sang

Bác đã được Trời tặng công vàng

 

Là Ngọc Phật Chí Minh mãi mãi

Mẹ nghe lời Ngọc Phật giảng giải

Phải bỏ ngay về luật hầu canh

Vì nước ta bao giặc hôi tanh

 

Nó đã nhập người đồng hầu tiệc

Bao người đồng hầu không hề biết

Cuộc hầu canh lẫm liệt ra sao

Thánh không thấy, chỉ thấy tà vào

 

Thật nhiễu sự khi vào hầu Thánh

Khắp các đền, các điện, nhà dân

Khắp các cung, các cửa thờ Thần

Nơi to, nhỏ, dân trần hầu tiệc

 

Ngày càng nhiều thật là đáng tiếc

Cho người dân không hiểu biết chi

Không căn số cũng đi tâu quỳ

Mua cung Thánh, để đi hầu Thánh

 

Hầu ngoài sân la liệt đông vui

Ai ngờ đâu lòng xót đau ngồi

Tính cuộc hầu đau đầu sợ hãi

Tiền xe, tiền hầu, bao tiền rải

 

Chẳng được chi, phí của, hao công

Hãy nghe lời Thánh Mẫu dạy đồng

Nhớ Lệnh Thánh ban không hầu nữa

Có bệnh ốm hãy đi viện chữa

 

Thánh không hành bệnh bất cứ ai

Thánh không bắt đồng chấm số ai

Đi hầu Thánh thế kỷ hai mốt

Nghe đồng tà gọi hầu là dốt

 

Dám to gan xưng Thánh giáng đồng

Ai hầu tiệc là tội cuồng ngông

Là phạm Luật Thánh, Thần nước Việt

Là phạm Lệnh của Mẹ đã viết

 

Ban cho dân hết hạn hầu canh

Đồng nào hầu là do tà hành

Nó ở đầu người hầu không biết

Hoặc là người đồng hầu bắt chước

 

Hoặc là người già trước thuộc hầu

Đồng lừa dân, tự lễ, tự tâu

Bao vàng mã ghi cầu cúng Thánh

Tội tầy Trời trần sẽ phải gánh

 

Lừa Thánh, Thần, lừa dối dân trần

Việc làm sai phạm với Thánh, Thần

Chết tù ngục đời đời kiếp kiếp

Đồng tà hầu thì họ không khiếp

 

Vì tà bắt họ phải hầu canh

Để hồn tà nó được lộng hành

Nó ăn uống no say thoả chí

Khi sắm lễ tà ăn bí lý

 

Mắt trần đâu nhìn thấy tà ăn

Đồng nhảm nhí cúng phí rõ rành

Thánh ghi tội đồng tà lễ Thánh ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Mẫu đọc tại Đền Hoà Bình

 ngày 10/4/2003 – 09/3/Quý Mùi

 Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *