LỆNH TỔ ĐẤT NƯỚC GIÁNG DẠY ĐOÀN THẦN LÀM VIỆC NGHĨA ÂN CHẤN TÀ HUYỆT ĐẠO

LỆNH TỔ ĐẤT NƯỚC

GIÁNG DẠY ĐOÀN THẦN

LÀM VIỆC NGHĨA ÂN

CHẤN TÀ HUYỆT ĐẠO

 

Lời Tổ Tông nước nhà giáng dạy

Việc của Thiên cần giúp cho đời

Giúp cho nước Việt Nam tại nơi

Việc đi chấn huyệt tà từng chỗ

 

Đi những đâu lời Tổ ban bố

Cứ hàng năm Đoàn phải lo ra

Chấn phần Âm có giặc xưa xa

Giặc đã yểm từng nơi đất nước

 

Người trần dân không ai biết được

Chỉ có Thánh mới biết việc này

Thánh gọi Đoàn, Đồng phải lo ngay

Đi các nơi làm ngay giúp nước

 

Chấn địa đạo giặc yểm kiếp trước

Chấn huyệt đạo những chỗ giặc cài

Để phần Âm đất nước an bài

Đó là một việc làm cần thiết

 

Một việc làm thật là đặc biệt

Phải có Đồng bắc ghế Thánh làm

Đã làm được việc giúp nước Nam

Mấy năm làm gần, xa đã có

Việc lần này Đoàn hãy nghe rõ

Lệnh của Cha tối mật cho dân

Không được nói công việc của Thần

Cho dân biết việc Thần chấn yểm

 

Làm những nơi nào có Lệnh Thần

Chấn hồn tà đang ở Âm phần

Dưới đất tà không thể hại dân

Để dân, nước an khang tốt đẹp

 

Trước khi làm, Đồng phải luyện phép

Có phép cao bắc ghế Thánh, Thần

Làm việc do Thánh giáng trên thân

Thánh với Đồng làm việc giúp nước

 

Từ lẻ một Thánh đã quy ước (2001)

Lệnh của Cha làm được việc Thần

Dù đi xa hay ở đền gần

Nơi Trụ sở cửa Thần vẫn giúp

 

Đoàn lo toan công việc gấp rút

Những ngày làm công việc cao dầy

Đồng sẵn sàng đi làm nhiệm vụ

Đồng của Đoàn như một quân ngũ

 

Khi có lệnh Đồng phải ra quân

Dù vất vả Đồng không ngại ngần

Đánh giặc Âm, như giặc trần thế

Lệnh của Thánh khi gọi bất kể

 

Đồng phải đi làm việc sẵn sàng

Không tiền công, không có rõ ràng

Đồng sẵn sàng đi làm giúp nước

Đồng quyết tâm theo Cha tiếp bước

 

Hãy lo toan giúp nước Nam nhà

Việc làm này, sau nước biết ra

Sẽ công nhận Đoàn ta giúp nước

Việc lớn to riêng Đoàn làm được

 

Không có ai đứng thứ hai làm

Cho nên Cha chỉ gọi một Đoàn

Thánh đã dạy phép của Thiên Đàng

Cho một Đoàn Hòa Bình đảm nhận

 

Nói có sách, mách có sự thật

Làm việc gì, Thánh có bài ban

Những ai làm có sổ Thiên Đàng

Ghi hình ảnh, việc làm cụ thể ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 10/02/2004

 Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *