LỜI CỦA THIÊN ĐÀNG BÁO TOÀN DÂN NƯỚC

LỜI CỦA THIÊN ĐÀNG

BÁO TOÀN DÂN NƯỚC

Báo tại Đền Hòa Bình

Ngày 15/5/2008 – 11/4/Mậu Tý)

Con viết lời tại nơi trần thế

Viết lời Cha sau để cho dân

Một việc làm bể ái nguồn ân

Một sự thật ân cần trọng đại

Con viết lời đừng có hỏi lại

Việc Thiên cơ con phải lo nhiều.

Biết bao vất vả sớm chiều

Cơm nhà việc nước Thiên triều trao cho

Còn bao công việc lớn to

Đồng Thiên còn phải chăm lo giúp đời

Còn bao công việc tại nơi

Nối nhịp cầu Trời cho Thánh nước Nam

Còn bao công việc gian nan

Công việc lọc sàng bằng phép Tâm Linh

Còn bao công việc Thiên Đình

Cho đồng, cho cả dân mình cùng lo

Cùng chung nhau một chuyến đò

Chuyến đò lịch sử lớn to thác gềnh

Đừng lo sóng lớn bập bềnh

Sẽ có chèo lớn thác gềnh được qua

Không sợ bão táp phong ba

Sẽ về tới đích nước nhà thành công

Tâm Linh sẽ đạt ước mong

Như thuyền tới bến, tới sông, tới đò

Đò đất nước, đò lớn to

Đò là Tổ quốc chăm lo cho đời

Nước ta sẽ có một người

Hồn Nước, Hồn Trời, tái thế cho ta

Sẽ nói được tiếng nước Nga

Tiếng Anh cho biết hết ra hoàn cầu

Đấy là một sự mở đầu

Tâm Linh sở cầu làm việc cho Thiên

Để cho các nước láng giềng

Nghe mà biết sự thiêng liêng nước mình

Tại sao có sự tài tình

Không học mà nói như mình thạo nghe

Nói gì không phải e dè

Đó là Hồn nói, Hồn nghe, Hồn làm

Khi nói bằng phép Thiên Đàng

Phép ứng khẩu nói bằng toàn thơ Tiên

Nói bằng tiếng Bắc, Trung riêng

Nói tiếng nước bạn được nên cho mình

Đấy là một sự tài tình

Một sự có thật do linh Hồn Người

Ban ra cho dưới trần đời

 Cho nơi hạ giới có người con Thiên

Để trần làm được việc nên

Việc của Thần, Thánh nói riêng nước nhà

Cho đời biết để lo ra

Cho Trời, cho Đất, cho là Thánh, Tiên

Cho Hồn Bác Hồ thiêng liêng

Cho đời biết được có Tiên giáng trần

Bao người có Thánh giáng thân

Nhưng dưới người trần còn vẫn chưa tin

 Dân, nước vẫn còn lặng im

Chưa thấy có Bác giáng trên đời này

Chưa thấy, chưa hỏi chi nay

Chưa hỏi nước này sao lắm Thánh Cha

Sao lắm đồng bói là đà

Sao lắm kinh sách viết ra lời hồn

Sao có nhiều sự ôn tồn

Sao có nhiều hồn xưng Bác Hồ nay

Hồn Bác thật, giả, ai hay

Hãy mời về cửa nơi này Đền Cha

Gọi Đền Hòa Bình cửa Tòa

Do Hồn Cha đặt cửa Cha nơi này

Về tới Sao Đỏ thấy ngay

Hỏi Chợ Sao Đỏ, gần ngay có đền

Ba cổng, cổng giữa đi liền

Rẽ sang tay phải đôi bên có hàng

Trăm mét tới nơi rõ ràng

Hỏi tên bà Xuyến, Bà làm việc Thiên

Hỏi người bán hàng chỉ liền

 Cổng chợ hai dẫy biết tên nhà Bà

Vào Đền trần sẽ biết ra

Ai có Đồng Thánh, hay tà vào thân

Bà biết do phép của Thần

Bà có phép Thánh, phép Thần tối cao

Bà làm công việc Thiên trao

Giúp cho đồng bào từ Bắc tới Nam

Ai có Đồng Thánh được làm

Việc Thiên cho dưới trần gian xa gần

Ai có đồng tà trong thân

Hoặc có hồn ác trong trần những ai

Đến nhà Bà nói không sai

Dù người tài giỏi những ai đồng thầy

Đồng tà Bà gọi ra ngay

Không giấu được Thánh giáng ngay tại nhà

Bà giúp bao người gần xa

Không kể trẻ già, nam nữ về đây

Bà có phép Thánh làm thầy

Cúng không vàng mã, chỉ nay tiếng Thần

Với phép ở trong tay trần

Đó là phép Thần, phép Thánh nước Nam

Bà học vất vả gian nan

Do phép Thiên Đàng ứng nhiệm cho nay

Bà được là người đầu dây

Đầu dây Đồng Thánh, đầu dây Đồng Thần

Đầu dây Đồng Thánh ban dân

Bà là người trần được đứng đầu tiên

Của Đạo Tâm Linh dưới miền

Chính nơi gốc đạo đầu tiên ra đời

Đền Hòa Bình, Bà là người

Viết sắc lệnh Trời do Thánh Cha ban

Việc Tâm Linh được mở màn

Làm các công việc giao ban đổi kỳ

Làm nhiều công việc Thiên ghi

Làm bằng phép của Thiên Tri giáng trần

Làm bao công việc phúc ân

 Cho nước Nam trần do Thánh làm ra

Người trần bắc đệm ba Cha

Bắc đệm cho Mẹ, cho Tòa Tâm Linh

Ở Đền Hòa Bình khai sinh

Do Cha khai Đạo Tâm Linh ra đời

Cha khai sinh Đền tại nơi

Cha đặt trụ sở thờ Người Tâm Linh

Thờ Hồn Non Nước trường sinh

Thờ Hồn Bất Tử quang vinh đời đời

Cha gọi đây một cửa Trời

Cửa Tâm Linh Nước giáng đời dạy thơ

Dạy làm các việc như mơ

Dạy cách tôn thờ lối mới văn minh

Dạy đền đáp nghĩa ơn sinh

Dạy làm việc tốt theo linh Bác Hồ

Dạy gìn giữ một cơ đồ

Bảo vệ Tổ quốc, thờ Hồ Chí Minh

Dạy làm công việc quang vinh

Giúp dân, giúp nước, giúp linh Hồn Người

Đừng để tiếng miệng chê cười

Phải theo Hồn Người, vì nước, vì dân

Phải làm những việc công thần

Ích nước, lợi cả toàn dân nước nhà

Không lãng phí, không xa hoa

Không làm mờ ám việc là của Thiên

Phải học tư tưởng thiêng liêng

Tư tưởng của Bác, hồng chuyên vì đời

Chí công, vô tư tại nơi

Đền Thần có Thánh giáng đời Tâm Linh

Đền Hòa Bình, một chương trình

Do Thánh làm việc Tâm Linh mở màn

Từ năm hai nghìn rõ ràng

Giao ban thế kỷ rõ ràng Tâm Linh

Từ trên thượng cõi Thiên Đình

Ban Đền Hòa Bình nước Việt lo toan

Thế kỷ hai mốt lọc sàng

Việc đời, việc Đạo, nước Nam do Thần ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc

xong 17h35′ ngày 15/5/2008

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *