Lời cha dạy xin quy đạo trời nước việt nam Đạo tâm linh đặc biệt

Lời cha dạy xin quy đạo trời nước việt nam Đạo tâm linh đặc biệt

LỜI CHA DẠY

XIN QUY ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM

ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

 

Kính xin quy một Đạo Trời

Đạo Tâm Linh Đặc Biệt nơi nước nhà

Đạo Trời nước Việt Nam ta

Đạo Tâm Linh nước Nam nhà trường lưu

Đạo đền đáp nghĩa Thiên Triều

Đạo thờ người có công nhiều cho dân

Thờ Trời sinh Tổ Nước trần

Thờ Đất sinh Tổ Nước dân toàn cầu

Cha Trời Mẹ Địa đứng đầu

Thờ hàng cao nhất kính cầu đầu tiên

Xin quy Đạo Trời thiêng liêng

Xin quy Đạo Nước Rồng Tiên Nam nhà

Xin thờ Tổ Tông nước ta

Từ Đền Hùng xuống Mẹ Cha sinh Người

Mẹ sinh trăm trứng tại nơi

Phép Trời đã  hoá ra thời trăm con

Từ đấy nguồn cội sinh tồn

Cho non nước Việt Tổ đường Ông Cha

Vua Hùng con cả nước nhà

Mẹ Âu, Cha Lạc đó là Tổ Tông

Xin quy Đạo Nước Lạc Hồng

Đời đời theo Tổ, theo Tông nước Nhà

Nước ta có Phật trên toà

Ba ngôi chính giác Phật nhà ba Ông

Ba ông Phật thật oai phong

Có công giúp nước, có công tu trì

Ba ông có công sử ghi

Tu cho non nước được đi về Trời

Tích Thiên để lại cho đời

Nhân Tông đệ nhất phép Trời cao sang

Ông đã ngự chốn Toà Vàng

Ngang hàng với Phật rõ ràng Thích Ca

Ngang hàng với cả Phật Bà

Ba Phật ngang chức, Phật nhà cao hơn

Đứng trưởng ba Phật Thiên Vương

Phật nào Phật ấy độ đường nước dân

Phật Nước độ dân nước trần

Nước nào nước ấy độ trần tại nơi

Kính xin cầu Đức Cha Trời

Cầu Đức Mẫu Địa độ nơi nước nhà

Độ cho toàn cầu bao la

Độ toàn thế giới, độ nhà nước Nam

Cầu Phật Nhân Tông độ ban

Cầu Tam Vị Tổ nước Nam anh hùng

Độ người, độ của nói chung

Độ khắp nước Việt bớt cùng nạn tai

Cầu phúc, lộc, thọ an bài

Cầu mọi sự tốt, bớt tai hoạ trần

Làm ăn xuôi thuận mọi phần

Bốn mùa tốt đẹp cho phần nước Nam

Xin quy Ngọc Phật vẻ vang

Đời đời theo Đạo nước Nam anh hùng.

 

Kính viết lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình, Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *