Kinh tụng Xin quy đạo tâm linh nước Việt

Kinh tụng Xin quy đạo tâm linh nước Việt

KINH TỤNG

XIN QUY ĐẠO TÂM LINH NƯỚC VIỆT

 

Cầu Cha chứng độ tâm đời

Xin quy Đạo Nước sáng ngời vinh quang

Xin quy theo đạo lọc sàng

Đạo Tâm Linh Nước Cha ban cho đời

Đạo Tâm Linh Nước sáng tươi

Đạo đền đáp nghĩa công người vì dân

Đạo đền đáp nghĩa công thần

Đạo vì Tổ quốc vì dân nước nhà

Đạo giúp dân nước Nam ta

Đạo đánh giặc tà, ích nước lợi dân

Đạo đem bể ái nguồn ân

Đạo vì nghĩa cả tình thân ngọt ngào

Đạo đền đáp những công lao

Đạo được tự hào cho đất nước ta

Đạo vì độc lập Quốc gia

Đạo giúp nước nhà, đạo đánh giặc âm

Đạo vì nghĩa cả tình thân

Đạo vì cờ hồng đất nước Việt Nam

Xin quy Đạo Nước vẻ vang

Làm theo lời dạy Bác ban cho đời

Xin quy Phật Bác đời đời

Xin nguyện theo Bác suốt đời vì dân

Theo một đường đạo vô ngần

Đạo vì Tổ quốc vì dân Nam nhà

Đạo Trời trường cửu bao la

Đạo Trời muôn trượng thiết tha ân cần

Công Người xây một Đạo Thần

Dân Nam xin kính muôn phần từ đây

Chí Linh – Sao Đỏ vẹn đầy

Theo Đạo Nước Việt từ đây đời đời

Nhịp cầu nối tiếp muôn nơi

Đây gốc Đạo Trời, Hồn Thánh ban ra

Chỉ thờ Tông Tổ, Ông Cha

Từ Đền Hùng xuống đến là gia tiên

Thờ cờ Tổ quốc thiêng liêng

Thờ Hồn Đất Nước uy nghiêm cho đời

Thờ ảnh Bác Hồ sáng tươi

Là theo Đạo Trời của đất nước Nam

Chấp hành luật lệnh Thiên Đàng

Chấp hành luật pháp nước Nam anh hùng

Xây dựng Tổ quốc núi sông

Đời đời theo Đảng – Bác cùng nước ta

Cầu Phật, Thánh, Thần nước nhà

Độ hộ non nước vinh hoa hùng cường

Độ giúp dân nước đủ đường

Lộc, tài, phúc, thọ cho dương thế trần

Độ khắp non nước xa gần

Cầu Trời độ phần mưa thuận gió yên

Tạ ơn công đức bề trên

Tạ ơn công đức non tiên nước nhà

Đã sinh lại dưỡng cho ta

Phần phúc nước nhà trường cửu dài lâu

Dân giầu, nước mạnh một mầu

Ơn Cha, ơn Bác đứng đầu lo toan

Xin quy Đạo Nước an khang

Cầu chúc vẹn toàn cầu độ tốt tươi./.

Cứ 2 câu 6 – 8 là tụng theo: Xin quy Ngọc Phật

 

Kết thúc 9h ngày 02/9//2001 (tức 15/7/Tân Tỵ) – Kính viết theo lời Cha đọc.

(Xin quy Ngọc Phật) tức là xin theo Ngọc Phật đời đời, mãi mãi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *