Lời cha dạy luật thần cho dân biết lễ

LỜI CHA DẠY LUẬT THẦN

CHO DÂN BIẾT LỄ

 

Cha dạy tất cả người dân

Xin quy Đạo Thần nước Việt Nam ta

Học lời Cha dạy ban ra

Cho dân cầu tụng Đạo Nhà nước mình

Đạo Trời nước Việt quang vinh

Đạo Tâm Linh Nước trường sinh cứu đời

Dân ta hãy nhất một lời

Làm theo lời Trời, lời Tổ nước Nam

Làm theo lời Cha Mẹ ban

Làm theo lời Phật, Thánh, Quan nước nhà

Thờ lễ cho đúng đạo ra

Đúng Lệnh Thiên toà, đúng Luật Trời ban

Đúng Lệnh Luật Thánh nước Nam

Đừng ai trái Lệnh Thiên ban cho trần

Sách kinh lời Thánh ban vần

Ban cho dân trần nước Việt Nam ta

Nhà nhà lễ được tại gia

Lễ đền, chùa được tự là lo toan

Hoặc là tổ quy giúp sang

Việc nhà ai có đám tang cần nhờ

Tổ quy giúp được bấy giờ

Có bài từng tờ Cha đã đọc ghi

Làm theo sách không lo gì

Từng trang, từng mục đã ghi đủ đầy

Cha đọc cho một đồng thầy

Duy nhất có một nơi này không hai

Đồng trưởng, Đoàn trưởng viết bài

Viết Kinh sách Thánh, không sai tý nào

Từ đây dân cứ nghe vào

Sách Kinh của Thánh thanh cao giáng trần

Quyển một kinh tụng dạy dân

Quyển hai kinh tụng lời Thần dạy ban

Dạy dân cả nước Việt Nam

Hướng về Đạo nước Việt Nam muôn đời

Tụng kinh nguyện cầu Đất Trời

Cầu Cha, cầu Mẹ độ đời nước dân

Cầu Phật, cầu Thánh, cầu Thần

Độ dân giúp nước cầu ân phúc dầy

Cho toàn dân nước ta nay

Cho con, cháu, chắt sau này trở đi

Biết đường Đạo Nước tu trì

Biết đường Đạo Nước tu đi đúng đường

Tu cho đất nước kiên cường

Về một Đạo giáo noi gương Thánh, Thần

Thánh, Thần xưa là người trần

Có công dựng, giữ nước trần quê hương

Lời Thánh lời Thần chỉ đường

Cho dân tu Đạo thiện lương tháng ngày

Cho dân tu đạo đổi thay

Thay cũ, đổi mới cho nay dân mình

Để có đường đạo trường sinh

Đạo vì hoà bình, độc lập, tự do

Đạo vì Tổ quốc chăm lo

Cho một đất nước lớn to mạnh giầu

Dân ta sở nguyện ý cầu

Tu đường đạo mới mở đầu tâm linh

Tâm Linh đất nước trường sinh

Giáng trần dạy học thực tình bằng thơ

Thơ hồn non nước đợi chờ

Dân ta hiểu được vần thơ của Hồn

Thơ dạy dân ta đủ đường

Làm ăn hiếu thảo thiện lương tháng ngày

Tu đường Đạo Nước từ đây

Làm theo lời dạy của nay Bác Hồ

Toàn dân gìn giữ cơ đồ

Bảo vệ Tổ quốc màu cờ nước Nam

Cờ đỏ sao vàng hiên ngang

Cờ Đảng, cờ ngũ sắc mang cờ Thần

Cờ Đoàn, cờ Quyết thắng trần

Các cờ đều có linh Thần uy nghi

Cờ có hiệu lệnh thần kỳ

Cờ có sắc thắm khắc ghi tên vàng

Anh linh của nước vẻ vang

Lung linh lịch sử rõ ràng niềm tin

Lời đây của Thánh nhắn tin

Cho dân tu đạo niềm tin nước nhà

Bầu trời, Tổ quốc nước ta

Muôn đời bền vững có Cha – Bác Hồ

Bác lo cho cả cơ đồ

Giang sơn gấm vóc cõi bờ Việt Nam

Phật, Thánh nước đang lo toan

Dạy dân tu đạo sửa sang tôn thờ

Dạy toàn bằng lời văn thơ

Của Thánh nước Việt bây giờ dạy dân

Dạy khắp các gia đình trần

Ai ai cũng học được phần lời ban

Tự lo, tự lễ, tự làm

Các việc đều có sách ban của Thần.

  1. Dân nhớ lời dạy ân cần

Cấm ai lấy sách của Thần Đền Cha

Đi làm thầy cúng rong mà

Sách Thần cấm được bịa ra làm thầy

Tự dân cúng lấy được ngay

Tự mình học sách cúng nay nhà mình

Không phải nhờ thầy linh tinh

Thầy có tà cúng nhà mình khổ lây

Cúng gì tà ở thầy này

Đồng tà cúng hộ tà nay ăn liền

Phí công gia đình còn phiền

Gia đình phí của cúng riêng nhờ thầy

Tốt nhất các gia đình nay

Tự mình cúng lấy chớ nay đi nhờ

Nhờ đồng Thánh được bây giờ

Nhờ đồng tà phí cúng gì tà ăn

Tà còn đến nhà nhố nhăng

Sẽ gây sự ác hỏi rằng ai hay

Bài này Cha sẽ dẫn bày

Cho dân biết được rõ nay việc Thần

Thần Thánh, Thần tà, hai thần

Khác hẳn hai Thần không giống chi nhau

Thần tà nó ác hiểm sâu

Nó hại dân nước trần đâu biết gì

Chỉ Thánh nước Nam biết ghi

Để cho dân nước biết ghi về tà

Tà là hồn giặc sang ta

Chúng thua trận chết ở là nước Nam

Hồn tà ác thật dã man

Vì chúng là giặc bạo tàn từ xưa

Bấy lâu hồn giặc gây bừa

Lộng hành đóng giả Thánh, Thần nước Nam

Tà đóng giả Bác Hồ ban

Sách Kinh Đạo Nước dạy sang cho trần

Dân không hiểu được từng Thần

Thần tà, Thần Thánh, hai Thần khác nhau

Dân hãy đọc kỹ hiểu sâu

Thần tà nó viết nhiều câu dọa trần

Hồn tà không có nghĩa nhân

Nó dạy đồng, nó lừa trần làm điêu

Luật Thiên Cha ban những điều

Nhân từ, phúc, thiện, dạy nhiều việc Thiên

Tu tâm, đạo đức thảo hiền

Tu cho đất nước, tu riêng gia đình

Trung hiếu với Tổ quốc mình

Xây dựng hoà bình, đoàn kết chăm lo

Vâng lời Đảng, Bác dặn dò

Vâng lời Cha Mẹ dạy cho việc Thần

Để chấp hành Luật Thánh Nhân

Chấp hành đúng Lệnh Thánh, Thần nước Nam

Bài viết này là lời ban

Lời Thánh Cha dạy dân Nam nước nhà

Dạy từ người trẻ, người già

Dạy cả cán bộ nước nhà Việt Nam

Cán bộ chưa được hoàn toàn

Tư tưởng làm việc theo sang Bác Hồ

Chí công, vô tư bấy giờ

Dân nước đợi chờ, Hồn Nước đợi mong

Bao giờ cán bộ hiểu thông

Còn bao người sống bất công với hồn

Để dân, nước phải khổ dồn

Để bao linh hồn phải chịu xót xa

Sống làm cách mạng xông pha

Ước mong cuộc sống dân ta mạnh giầu

Cán bộ gương mẫu đầu tầu

Làm gương dân phải một mầu theo gương

ít cán bộ thành tai ương

Năm nay đã có kỷ cương thi hành

Sẽ loại trừ, sẽ tiến nhanh

Sẽ thành thiện đạo thực hành tới đây

Sẽ có những sự đổi thay

Từ trong Quốc Hội của nay nước nhà

Dân ta hãy bình tĩnh ra

Đừng ai bức xúc nói ra những điều

Không hay đến cán bộ nhiều

Người tốt có nhiều, người xấu ít nay

Người xấu Thánh đã ghi ngay

Làm sai việc Nước người này khổ to

Nếu xử ngay cũng khổ cho

Nhà nước nhiều việc phải lo quá nhiều

Phải đâu chỉ có những điều

Nhỏ như dân nghĩ nói điều không hay

Dân hãy cùng nhau bắt tay

Đoàn kết sức mạnh sẽ nay hoàn thành

Theo lời Đảng, Bác tiến nhanh

Mọi việc đất nước sẽ thành quả cao

Dân ta nhất tâm tự hào

Theo lời Đảng, Bác nêu cao tinh thần

Đoàn kết hữu ái tương thân

Chấp hành chính sách toàn phần nước Nam

Chấp hành Luật Lệnh Thiên Đàng

Dương, âm đều có luật ban dân mình

Đừng ai bán nước, quên sinh

Đừng ai tư tưởng hữu khuynh vô loài

Sẽ chuốc lấy vạ không sai

Thế kỷ hai mốt ban bài dạy dân

Cha dạy Luật Đạo Thánh Thần

Cha dạy dân trần cả nước Nam ta

Hãy vì độc lập Quốc gia

Hãy vì lãnh thổ nước nhà Việt Nam

Hãy dạy con cháu chăm ngoan

Học hành thành đạt giúp sang cho đời

Hiền tài, đạo đức sáng ngời

Để hiểu Đạo Trời nước Việt Nam ta

Làm việc giúp ích nước nhà

Làm việc giúp Thánh nước ta giúp đời

Ăn quả nhớ ơn công Người

Ai cho ta hưởng cuộc đời hôm nay

Cuộc đời với sự nghiệp này

Từ đâu mà có cho nay dân mình

Ơn sinh nhớ mãi công trình

Tổ Trời, Tổ Nước, Tổ mình Gia tiên

Mới có con thảo cháu hiền

Mới có nước Việt thiêng liêng thế này

Sẽ có nhiều sự đổi thay

Do Trời, do Đất, do nay Thánh Thần

Do Nhà nước Nam lo dần

Sẽ tốt đẹp phần dân nước Nam ta

Phúc phần Trời ban nước nhà

Sẽ được thành quả nước ta sang giầu

Dân, nước ý hợp tâm đầu

Phật, Thánh nhiệm màu độ, hộ dân ta

Đồng lòng lo việc Quốc gia

Dương thuận, âm thuận nước nhà thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *