LỜI CHA BÁO VIỆC LÀM ĐỒNG MỚI THEO LUẬT TÂM LINH

LỜI CHA BÁO

VIỆC LÀM ĐỒNG MỚI

THEO LUẬT TÂM LINH

  1. Theo Luật, Đạo Thánh nước Nam

Ai có căn số được làm việc Thiên

Theo Lệnh của Thánh chỉ truyền

Cho người có số căn Thiên làm đồng

Làm thầy theo phép Thiên Hồng

Phép Cha, phép Mẹ vun trồng đồng Thiên

Từ đồng mới được học lên

Phép thầy là có phép truyền trên tay

Trên đầu, trên tai nghe nay

Được tiếng của Thánh dạy bày việc Thiên

Được viết, được nói tiếng riêng

Viết chữ của Thánh nói nên tiếng Thần

Viết lời Thánh đọc ban dân

Duy nhất có một cửa Thần Đền Cha

Đền Hòa Bình có cửa Tòa

Do Trời, do Tổ Nước nhà giáng ban

Dạy đồng làm việc lo toan

Từ thế kỷ cũ bước sang kỷ này

Thế kỷ hai mươi học nay

Thế kỷ hai mốt có ngay sách Thần

Để có phép Thánh giúp dân

Để có phép Thần giúp nước dân ta

Thánh đã đào tạo lo ra

Từ cuối thế kỷ gọi là hai mươi

Trồng người như trồng cây đời

Mới lo được việc giúp nơi thế trần

Làm việc cải cách tôn Thần

Cũng như cán bộ ở phần Trung ương

Phải đào tạo nguồn trước tiên

Bồi dưỡng, tu dưỡng mới nên con người

Mới có thành quả cho đời

Mới xứng đáng người đại diện nước Nam

Học tư tưởng Bác Hồ ban

Học đạo đức Bác việc làm chí công

Học lòng trung, hiếu, thành đồng

Chí khí mãnh liệt tiến công không lùi

Gian khổ tinh thần vẫn vui

Cùng nhau đoàn kết nhất lời việc công

Việc Tổ quốc, việc Cha Ông

Từ xưa để lại quyết không phai mờ

Cùng nhau làm được bây giờ

Theo lời Cha, Mẹ đọc thơ dạy trần

Duy nhất một người ghi vần

Cho Đoàn đồng Thánh dưới trần được nghe

Nghe lời lệnh, luật khắt khe

Để cho đồng đạo học nghe Lệnh Thần

Để đồng học phép Thánh Nhân

Để Đoàn đồng học phép Thần, Thánh ban

Học rồi mới có phép làm

Từng đợt, từng đợt giúp sang cho đời

Việc Thánh rất cần những người

Có chí tiến thủ không rời việc Thiên

Để cùng nhau giúp Thánh, Tiên

Để Thánh giúp nước dẹp yên thần tà.

  1. Nước ta còn nhiều tà ma

Tà là hồn giặc xưa xa ác thần

Tà đã luyện phép hại dân

Các hồn tà thần còn lại giờ đây

Tà là yêu quái ác gây

Bao nhiêu tà đã làm thầy lừa dân

Tà gây loạn đạo dưới trần

Tà giả Thánh, Thần nước Việt Nam ta

Tà giả Cha, Mẹ nước nhà

Tà giả cả Bác giáng nhà dạy dân

Đồng nào cũng xưng có Thần

Có bóng Bác giáng đầu trần dạy thơ

Dạy làm các việc bây giờ

Bắt tà, mở ngục, ấm ơ cũng làm

Một mình cũng giải nghiệp sang

Xưng Cha, xưng Mẹ, xưng Quan Trần Triều

Chữ, tiếng không có một điều

Luật Thánh không có, dám điêu tự làm

Dân tưởng thật, cứ nhờ sang

Đấy là tà ác giả sang Thánh, Thần

Bác không giáng vào người dân

Dạy bắt tà thần, dạy mở ngục vong

Không dạy giải nghiệp gia chung

Toàn tà nó dạy lừa cùng dân ta

Nhà ai có sự xảy ra

Đến xem đồng tà, đồng bịa liên thiên

Không ai đồng tà dưới miền

Bắt được tà giặc giải riêng cho trần

Bấy nay tà ác vào dân

Tà vào đầu trần thầy bói, thầy mo

Không thầy, đồng tà nào lo

Được việc giải nghiệp âm cho dân mình

Không bắt được hồn tà tinh

Ai bảo bắt được thực tình lừa dân.

  1. Đừng ai đi bắt tà thần

Phí tiền, đừng có nhờ trần làm sai

Những ai giải nghiệp phí hoài

Thầy mo phả độ càng sai hoàn toàn

Đồng tà, thầy tà làm gian

Dân ai nhờ làm phí của, phí công

Các hồn tà ác cuồng ngông

Tà cho ăn lộc dạy đồng làm điêu

Tỉnh nào cũng có rất nhiều

Đồng tà bịp bợm làm điêu lừa trần

Dân hãy tỉnh, nghe lời Thần

Nghe lời Cha, Mẹ giáng trần dạy thơ

Duy nhất chỉ một cửa thờ

Làm các việc lớn bây giờ cho dân

Từ năm hai nghìn cho trần

Từ hai lẻ một cho dân đến giờ

Và cho mãi mãi dân nhờ

Có một cửa thờ Trụ sở Tâm Linh

Làm theo Luật của Thiên Đình

Do Thánh giáng hạ thực tình dạy ban

Không có nơi thứ hai làm

Lệnh Cha báo khắp dân Nam nước nhà

Luật Thiên chưa ban ai ra

Thứ hai làm được việc là lớn cao

Vì chỉ duy nhất có vào

Một nơi Thánh giáng việc cao cho trần

Phải học qua các Luật Thần

Mới học sang phép Thánh Trần của Cha

Khác với những đồng tà ma

Ốm đau, điên dở xong ra làm đồng

Làm bừa dân lấy tiền công

Cha cấm các đồng tà lấy sách Thiên

Giả danh “ cửa hai ”  dưới miền

Để đi kiếm tiền lừa bịp dân ta

Tội trần sẽ không được tha

Sẽ phải ghi sổ khổ là đắng cay

Chết phải vào ngục khổ đày

Không bao giờ được có ngày mở ra

  1. Ai muốn làm đồng theo Cha

Phải có căn số được ra làm đồng

Vạn người được một Thánh trồng

Thánh chấm căn số làm đồng việc Thiên

Nếu có căn số ghi tên

Vào sổ của Thánh, Thánh biên từng người

Thế kỷ hai mốt tại nơi

Thánh ghi từng người ai có căn Thiên

Khi soi Thánh sẽ gọi liền

Ai có căn số ghi nên cho trần

Từ nay dưới thế người dân

Muốn biết được trần có số căn Thiên

Xin soi căn số dưới miền

Đang làm đồng bói ở trên quê mình

Thầy to, đồng to thực tình

Cha soi biết hết căn mình bóng chi

Có hay không, bóng làm gì

Cha sẽ chỉ bảo việc đi đúng đường

Sẽ không bị tội đa vương

Lâm vào sai phạm tội đường đạo sai

Thương dân Cha ban luật, bài

Cho dân thức tỉnh đừng sai khỏi lầm.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình, ngày 9/8/2013 (3/6/Quý Tỵ)

Trưởng đoàn Hòa Bình: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *