KÍNH NGÀY LỄ GIỖ BÁC NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2015

KÍNH NGÀY LỄ GIỖ BÁC

NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2015

46 năm ngày Bác về Thiên

Tại di tích tượng thờ Bác 79 mùa xuân

 Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Kính biết ơn Cha già lãnh tụ

Kính ơn Cha ngày giỗ đời đời

Ngày hôm nay cả nước muôn nơi

Nhớ ngày giỗ, đời đời ơn nhớ

Kính mời Cha là đức Bác Hồ

Giờ linh này Bác ở Thủ đô

Ở Ba Đình, nơi Lăng của Bác

Kính mời Bác, hồn thiêng ghi tạc

Kính mời Cha là Bác ân tình

Mời Bác là Cha Hồ Chí Minh

Mời Cha giáng hồn linh ngày lễ

Tại di tích bảy chín mùa xuân

Nơi tượng đài của Bác hồng ân

Có hồn tượng muôn đời bất tử

Có hồn Bác muôn đời lưu trữ

Có linh sa phủ mạng tượng Thần

Có hồn người bất tử cho dân

Ở các nơi có Thần tượng qúy

Ngày hôm nay thật là chí lý

Một Đoàn Thần được đến nơi này

Có lệnh Thánh cho đến nơi đây

Nơi di tích tượng đài của Bác

Lễ mừng ngày hội của non sông

Lễ mừng Quốc khánh xưa oai phong

Lễ ngày giỗ Bác, đời đời giỗ

Kính lễ cơm cỗ giỗ ơn Người

Đoàn Thần là dân nhất tâm đời

Nhất tâm theo đạo đền đáp nghĩa

Lễ kính ơn Người có công cao

Hôm nay kính lễ giỗ ơn vào

Ơn Cha có công cao nhất nước

Cha già lãnh tụ một Quốc gia

Cha đi hải ngoại cứu nước nhà

Gian nan vất vả đầy cực nhọc

Cha đã vì dân, vì nước Nam

Cha làm bằng cả trái tim vàng

Trọn một cuộc đời cho dân, nước

Tròn một lời ước Cha ước được

Đất nước thắng lợi sẽ thành công

Tổ quốc, non sông sẽ thành đồng

Giải phóng Miền Nam cho cả nước

Đó là lời ước, lời Bác mong.

Việc làm Bác đã lo xong

Chỉ còn dân, nước, đồng lòng lo toan

Đánh đuổi giặc ở nước Nam

Giải phóng đất nước tiếng vang toàn cầu

Một chín bảy lăm ơn sâu

Nước nhà độc lập nhiệm màu lời ban

Bác đã đoán trước rõ ràng

 Những lời tiên đoán hơn vàng ngọc nay

Chỉ có Bác biết điều này

Không ai biết được ở nay trên đời

Bác có mắt Thánh, tai Trời

Bác mới biết được đoán lời đúng ngay

Nhật ký Bác ghi đủ đầy

Không gì so sánh được nay lời Người

Vì Bác có hồn của Trời

Bác có hồn Tổ tái đời Bác nay

Cho nên Bác mới biết hay

Nhiều sự kiện lạ cho nay nước mình

Nước mình có Hồ Chí Minh

Có vị lãnh tụ trường sinh đời đời

Nước ta có một khoảng trời

Có nơi đất địa, có người thành Tiên

Chính là Bác Hồ uy nghiêm

Người Cha vĩ đại của riêng nước nhà

Ngày giỗ Cha, cả nước ta

Đâu đâu dân cũng lễ quà tạ ơn

Một đất  nước, một giang sơn

Đâu đâu cũng biết thờ lên ảnh Người

Nước, dân, thờ phụng đời đời

Ơn Bác cho cả cuộc đời ngày nay

Ơn Bác cho đất nước này

Hòa bình, độc lập, nước này tự do

Dân có áo ấm cơm no

Cũng là do Bác đã cho dân mình

Toàn dân nhất đạo chung tình

Gìn giữ hòa bình theo Đảng, Bác ban

Hôm nay ngày lễ hân hoan

Trước mừng Quốc khánh, xong sang giỗ hồn

Giỗ Bác, hồn Bác trường tồn

Hồn Bác sống mãi với hồn Tổ Tông

Hồn Bác là Cha, là Ông

Là Cụ, là Kỵ của đồng bào ta

Của non nước Việt Nam nhà

Của cả thế giới bao la toàn cầu

Một nhà kiệt xuất đứng đầu

Cho sự nhiệm màu về cõi Tâm Linh.

– Tâm Linh có Đoàn Hòa Bình

Đang làm chương trình kính lễ bằng thơ

Thơ lễ các cửa đền thờ

Thơ lễ giỗ Bác phút giờ ứng linh

Bác từ nơi Lăng Ba Đình

Bác đã về giáng ứng linh tượng thờ

Phút giờ ứng nhiệm bây giờ

Bác giáng tượng thờ bảy chín mùa xuân

Để Bác chứng tâm cho trần

Bác chứng Đoàn Thần lễ giỗ hôm nay

Mùng hai, tháng chín năm nay

Nơi khu di tích, nơi này Phúc Yên

Nơi có tượng đài thiêng liêng

Xưa Bác về gặp dân trên nơi này

Đã thành di tích nơi đây

Dấu ấn lịch sử nơi này khắc ghi

Đời đời mãi mãi sử thi

Cho một đất nước trường kỳ dài lâu

Đời đời sở nguyện ý cầu

Cầu hồn linh Bác độ đầu nước, dân

Hôm nay ngày lễ đền ân

Kính cáo lên Bác, kính phần lễ nay

Trước là lễ giỗ cao dầy

Kính lễ giỗ Bác một ngày anh linh

Đoàn không về được Ba Đình

Đoàn về đây kính lễ trình tạ ơn

Đoàn kính lễ cả Thiên Vương

Kính mời Trời, Đất, giáng dương chứng cùng

Kính mời Tổ Nước chứng chung

 Mời Vua Hùng nước giáng cùng hôm nay

Mời Phật, Thánh, Thần nước này

Mời Danh nhân nước xưa nay giúp đời

Có công được phúc nhà Trời

Ban hiển Phật, Thánh, Thần nơi nước nhà

Mời các Vua, Quan nước ta

Xưa làm cách mạng xông pha diệt thù

Đất nước đã được đắp bù

Xây đền thờ tích ngàn thu vững bền

Mời anh hùng liệt sĩ lên

Giáng về chứng lễ, chung, riêng lòng thành

Người đi, người ở, tâm dành

Kính dâng ngày giỗ, kính thành lễ chung

Kính cầu đức Bác chứng cùng

Ngày giỗ kính Bác ung dung Bác hài

Kính cầu đức Bác chứng bài

Kính cầu Phật, Thánh, Thiên đài chứng tâm

Cầu Hồn Thiêng nước chứng chung

Chứng cho Đoàn lễ kính cùng tạ ơn ./.

Kính viết theo lời hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Bài đi lễ giỗ Bác ngày 2/9/2015

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *